เกร็ดความรู้

4 มีเงินใช้ไม่ขัดสน เป็นหลักขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิต มีใช้ไม่ขัดสน

นิสัย 4 อย่าง ที่ทำให้รวย ถ้าทำเป็นประจำ เรื่อยๆ ชีวิตนี้มีเงินใช้ไม่ข าดมือเป็นแน่ และเรื่องเช่นนี้นะ มันอาจจะทำย ากในช่วงแรก ๆ และที่สำคัญเลยคือต้องมีวินัย หากเรามีวินัยแล้ว อะไรก็ไม่ย ากเกินที่จะทำหรอกนะ

 ไตร่ตรองให้ดี ก่อนใช้เงินทุกครั้ง

ก่อนการใช้จ่ายคุณต้องพิจารณาให้ดี ว่าจำเป็นแค่ไหน สิ่งนี้ ซื้อมาแล้วได้ใช้จนคุ้มหรือมั้ย

เป็นของฟุ่มเฟือยหรือไม่ อย่าเห็นแก่ความ ต้องการ อย่างเดียวสิ ระงับกิเล ส ไว้บ้างก็ดี ไม่เช่นนั้น เงินหมด ลำบ ากแน่

แบ่ งเงินไว้ออม 10 เปอเซน

ก็คือ เราต้องแบ่ งเงินมาเก็บออมประมาณ 10 % จากร ายได้ของเรา สิ่งนี้ คือนิสัยที่ทำให้รวย แต่หากใครไม่ค่อยใช้เงินมากเท่าไร

ก็แบ่ งมาเก็บออมมากขึ้นก็ได้แต่ต้องไม่ทำให้ชีวิต ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องตึ งเครี ย ด หรือลำบาก เดื อ ด ร้อน

อย่าหมุนเงิน แล้วสร้ างหนี้

ไม่ต้องไปหาเงินจากแหล่ งอื่น เพื่อมาหมุนไปเรื่อย ๆ และไม่ต้องสร้างภาระใหม่ให้ตัวเอง

เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น ต้องดิ้ นรนหาเงินมาเพื่อหมุนตลอด ไม่รู้จบสักที ฉะนั้น พย าย ามประหยัด และอย่าสร้างหนี้เพิ่ม

การใช้เงิน ต้องรู้ขี ด จำกั ด

นิสัยที่ทุกคนควรฝึกไว้ ก็คือการจำกั ดการใช้เงินในแต่ละเดือนนั่นเอง

หรืออาจจะจำกั ดว่า วันนี้สามารถใช้เงินได้แค่ไหน ห้ ามให้ในกระเป๋ามีเงินมากกว่า จำนวนที่กำหนดไว้

เพราะนั่น เป็นการบังคับตัวเอง ไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือย เพราะเรากำลังจำกั ด การใช้เงินอยู่

บอ กเลยว่าชีวิตนี้ จะมีเงินใช้แบบไม่ข าดมือ หากคุณฝึกนิสัยเหล่านี้ได้