ข้อคิด

ข้อคิดชีวิตไม่ยึดติดจนตัวเองเป็นทุ กข์ สละเวลาสักนิด เผื่อจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

เราคิดว่าในแต่ละปีนั้น หลายๆ คน ก็อาจจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้เสมอ

อยู่กับปัจจุบัน หยุดในเรื่องที่ทำให้รู้สึกแ ย่ ฉะนั้น เราควรที่จะมีอ าร มณ์บวก เพื่อที่จะให้พรกับตัวเอง ให้สิ่งดีๆ กับตัวเอง

ก่อนที่จะให้พร หรือให้สิ่งดีๆ กับคนอื่น เช่นเดียวกัน

1. การฝึกใจ การพัฒนาตัวเองนั้น มันอาจจะไม่ได้ทำให้เราพ้นทุ กข์

ตลอดหรอกนะแต่ว่ามันจะทำให้เรา เป็นทุ กข์น้อยลงไงล่ะ

2. ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น ปล่อยได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วมากเท่านั้น จำไว้

3. การ แก้ ก ร รม ที่ดี มันก็คือการแก้ไข “ความคิด คำพูด และ การกระทำ นั่นเอง

4. ควรขอบคุณ คนที่ทำไม่ดี เพราะเขาช่วยเป็นตัวอย่าง ที่ทำให้เรารู้ว่า อันไหน “ดี” หรือ เราไม่ควรทำ

5. จำไว้ว่า ความทุ กข์ ความเ จ็ บ ป วดทั้งหลายนั้น มันไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อให้คำส าปแก่เราเสมอไป

แต่ทว่า มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอนให้ต่างหากล่ะ

6. การที่เราวิจารณ์คนอื่นเขา ใจเราเองก็จะต่ำลงทุกวันเช่นกันส่วนถ้าเราวิ จั ย ตัวเองทุกวัน เข้าใจตัวเอง ใจจะสูงขึ้น

7. จงสังเกตดูให้ดี ว่าอะไรที่ทำให้เราทุ กข์บ่อยๆ ในแต่ละวัน มันไม่ใช่ พฤติก ร รมของคนอื่นหรอก แต่มันคือ

ความคิดตัวเองนี่แหละ จริงอยู่ว่ายิ่งอายุมาก ก็ยิ่งต้องพบกับความวุ่นวาย มันก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่เราต้องพบเจอ

บางทีมันก็กลายเป็นความเหนื่ อย บ้างก็กลายเป็นความท้อ และหลายครั้งก็ ถอดใจ

แต่หากเมื่อไหร่ที่เราลองเรียนรู้ดู เก็บเกี่ยวอะไรหลายๆ อย่าง ในสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมานั้น มันจะไม่มีสักหย ดน้ำต าที่ไหล โดยไ ร้ค่า

เราจงเปิดใจให้กว้างอยู่เสมอ เพราะแม้เรื่องเศร้ าโ ศ ก มันยังมีบทเรียน ให้ได้เรียนรู้เลยนะ

ขอบคุณ : t h a t l i k e g o o d