10 อุปนิสัยของผู้หญิง เธอจะเก่งกว่าคนทั่วไป เป็นที่พึ่งหัวหน้าครอบครัวได้

ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีสติปัญญาอัน เ ฉ ลี ย ว ฉลาดแค่ไหน แต่กระนั้นพวกเราหลายคนก็ยังไม่ค่อยรู้อะไร เกี่ยวกับเพศตรงข้ามเลยแม้แต่นิด

ดังนั้นในบทความนี้ เราจึงยกตัวอย่าง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ โดยทั่วไปของผู้หญิงที่ดี

ผู้หญิงน้อยคนนักจะมี 10 นิสัยนี้ เป็นเสาหลัก ของครอบครัวได้ จะมีนิสัยแบบไหนบ้างนั้นไปดูพร้อมๆ กัน

1. มีความกตัญญูรู้คุณ

เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทน คนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ

2. เธอไม่รู้สึกแ พ้กับอะไรทั้งนั้น

ถึงบ้างครั้งจะดูด้อยกว่า ใครๆ เขา และเธอไม่คิดดูถูกใครหรือดูถูกตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าก็ตาม

3. เธอรู้ว่าเธอชนะใจตัวเอง

อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียว ก็มีความสุขเช่นกัน

เธอจะเป็นคนกำหนดเองว่า ชีวิตจะมีความสุขอย่างไรได้บ้าง

4. เธอไม่โลกสวย

แต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ร้ า ยหรอ กนะ เธอจะมองโลกตามความเป็นจริง มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง

5. เธอมีความสวยในแบบของเธอ

เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวย เพราะเธอมีความสุข กับความสวยของเธอต่างหาก

6. เธอคิดพึ่งพาตัวเอง

เพราะเธอรู้ ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือตัวเองไง เธอจะควบคุมชีวิตด้วยมือของตัวเอง

7. เธอรู้จักตัวเอง

พวกเธอจะไม่ต ามกระแสใดๆ เพราะว่าเธอรู้ว่าเป้าหมาย ในชีวิตนั้น แท้จริงคืออะไร

8. เธอไม่ยึดติดกับอดีต

และเธอจะเรียนรู้จากอดีต เธอไม่เพ้อฝันแต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต

เธอจะมีสติกับปัจจุบันเสมอและเธอจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

9. เธอมีความมั่นใจจากข้างใน

เธอจะไม่ก้าวร้าวกับใครๆ และเธอจะพูด อย่างนอบน้อม ด้วยความมั่นใจที่มี

10. เธอจะรู้จักให้อภั ยเสมอ

อภั ยทาน เป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงๆ เท่านั้น ถึงจะทำได้

ขอบคุณ : f w l i n e