เกร็ดความรู้

9 ข้อสอนตน “เป็นคนคิดบวก” นี่แหละคนเก่งจริง แค่ทำให้ครบ ชีวิตก็ปัง!

คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนพูดว่า ความคิดสามารถกำหนดชีวิตของคนได้ ที่สำคัญต้องรู้จักมองโลกในแง่ดี

หลายคนเข้าใจผิดว่าคนคิดบวกคือพวกโลกสวย แต่ในความจริงคนคิดบวกคือคนที่ยังมองทุกอย่างในแบบที่มันเป็น

เพียงแต่เลือกโฟกัสเฉพาะด้านที่ดี ทำให้มีวิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่ต่างจากคนแบบอื่น

วิธีคิดบวก ไม่ใช้เรื่องย าก แต่เมื่อไรที่คุณสามารถคิดบวกได้มากเท่าไร

ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนเป็น พ ลั ง สามารถใช้ชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุข

โดยห่างไกลความทุ กข์แบบยาวๆ เลยทีเดียว ดังนั้นอย ากมี พ ลั ง ในการใช้ชีวิตมาเริ่มต้นคิดบวกกับ 9 วิธีดังนี้

1. ผูกมิตรกับคนคิดบวก

เมื่อเราอยู่ท่ามกลาง คนที่มีทัศนคติที่ดี เราจะค่อยๆ ซึมซับ พ ลั ง งานด้านบวกขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้ความคิด การกระทำ หรือคำพูดเปลี่ยนไปในทางที่ดี

ความรู้สึกที่ดี จะนำมาซึ่งความคิดดีๆ ส่งผลดีกับชีวิตของเราเอง

ที่สำคัญคนคิดบวกย่อมมี พ ลั ง งานชีวิต และความกระตือรือร้นมากกว่า คนอมทุกข์ที่ข าดแร งใจในการดำรงชีวิตอย่างมาก

2. รู้จักคุยกับตัวเอง

ในแต่ละวันต่างเจอ เรื่องราวมามากมาย มีความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆ นานา ดังนั้น ลองคุยกับตัวเอง

ทำการเปลี่ยนมุมมองความคิดลบเหล่านั้นใหม่

บอกตัวเองให้เชื่อมั่นว่า พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมให้กำลังใจตัวเอง และความมั่นใจจะเพิ่มเป็น พ ลั ง

3. หยุดจับผิดคนอื่น แล้วหันมาใส่ใจตัวเอง

เลิกมองคนอื่นด้วยอคติ โดยการเอาตัวเอง เป็นบรรทัดฐาน

หรือศูนย์กลางของจักรวาล เพราะทุกคนย่อมมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน เอาเวลามาหาข้อเสียและจุดบกพร่องของตัวเอง

เพื่อพัฒนาและแก้ไข และดึงศั กยภาพ ในตัวเองออกมาให้มากๆ แล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

4. รู้จักปล่อยวาง

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุ กข์ หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแ ง่ ร้ า ย

ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่องที่เอามาคิด แต่ไม่เกิดประโยชน์ดีกว่า เพื่อให้ชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุข

5. ต้องยิ้มง่าย

ลองหาสิ่งเล็กๆ ทำ หรือทำให้สิ่งที่ตัวเอง ชื่นชอบดูสิ เพราะเวลาที่เราได้ปลดปล่อยความสุขออกมา

สละเวลาในแต่ละวัน เพื่อสิ่งบันเทิงเล็กๆ น้อยๆ

เช่น อ่ าน หนังสือก าร์ตูน ดูหนัง ฟังเพลง วาดรูป ฯลฯ ทำให้เรายิ้มและอารมณ์ดีมากขึ้น

6. จดจำเรื่องดีๆ

การจดจำเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในสิ่งที่ดีๆ แม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน ก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้

ดังนั้น ลองจดเรื่องราวดีดีๆ ที่เกิดขึ้น เวลาเจอความทุ กข์แล้วย้อนไป อ่ าน เรื่องราวดีๆ จะช่วยบรรเทาได้ดีเลยทีเดียว

7. อย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ความกลั วและความกังกล มักเป็นอุ ป ส ร ร คให้เรามองโลกในแง่ดีไม่ได้

ดังนั้นอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต

แต่ควรใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผน และรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีเข้าไว้

8. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ

จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำ

ไปจะดีหรือไม่อย่างไร ทุกอย่างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. รอบคอบให้มากๆ

การสร้างแร งบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ให้กับตัวเองด้วยการลองทำสิ่งใหม่ๆ

กล้าลงมือทำแบบเด็กๆ ที่กำลังสนุกสนานกับการเล่นบางอย่าง

ตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำ แต่ต้องตั้งใจทำให้สุดความสามารถ มองทุกอย่างให้รอบคอบ มองภาพรวมให้เป็น

ไปในแนวทางเดียวกัน โอกาสที่เราจะพลาดมันมีน้อยมากจริงๆ

ขอบคุณ : s e m i n a r d d