เมื่ออายุเข้าวัย 40 ปีไปแล้ว จงหมั่นทำ 16 ข้อนี้ อยู่ประจำความสุข และสุขภาพดี

อายุที่มากขึ้นนั้น มันก็อย ากที่จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ กับเขาบ้าง และที่สำคัญ นั่นเป็นการใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุด

และไปดูกันว่า คนวัย 40 ปีไปแล้ว ควรต้องทำอย่างไร จะได้มีความสุขในการใช้ชีวิต

เราจะสวยอย่ างเดียวมันไม่พอ ต้องเก่งเข้มแข็ง สุขภาพดี หากทำได้เช่นนี้ อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลข กาลเวลาทำอะไรเราไม่ได้

1 นั่งคนเดียวแล้วหลับตา นึกถึงตอนที่เป็นเด็ ก วัยทำงานแล้ว 43 ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

แล้วท่านจะเข้าใจชีวิตในวัย 43 ปีขึ้นไปอย่ างไม่มีข้ อกังวล ว่ากว่าจะมาถึงวัยนี้ท่านผ่านชีวิต มามากมายจริงๆ

2. ทุกอย่างบนโลกนี้ ล้วนมีสองด้าน สิ่งที่ท่านคิดว่าผิ ดแต่ผู้อื่นอาจ คิดว่าว่าถูก

และสิ่งที่ท่านขวนขวาย เพื่อได้มา อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังพย าย ามที่จะทิ้งมันไปอยู่ก็ได้

3. ถ้ามีใครรู้จักเข้าใจคุณก็เป็นวาสนายิ่ง หากไม่มีใครรู้จัก หรือไม่มีใครเข้าใจคุณ เราจงรู้จักและเข้าใจตัวเอง

4. เพียงแค่สบายๆ ยังไม่พอ ในเวลาที่ควรก็ น่าจะเสริมแต่งตั วเองสักหน่อย ทำให้วันธรรมดาๆ เป็นวันที่สดใส

5. คุณภาพชีวิตจะดี หรือไม่นั้น มันอยู่ที่ใจของท่านตัดสินเองนั่นแหละ ท่ามกลางอาหารอันโอชะ

เครื่องดื่ มเลิศรส อาจแฝ งด้วยการเ สแ ส ร้ ง มันมิสู้มีเพื่อนรู้ใจ 3 ถึง 4 คน นั่งดื่มช าพูดคุยเรื่องไม่เป็นเรื่อง

6. ความเหินห่าง ของพี่น้องเป็นความเจ็ บ ปว ดใจยิ่ง อภั ยกันนิด อดทนบ้างจะทำให้จิตใจเรากว้างขึ้น สงบลง

7.  การปฏิบัติต่อบุพการี อย่าเลี้ยงดูอย่ างไม่สนใจ พอสิ้นชีวิตกลับทำพิธีเซ่นไหว้ใหญ่

บุพการีของเรานั้น พวกเขาผจญความทุ ก ข์ย ากมามาก กระทำดีต่อพวกเขาให้มากๆ เขาไม่ต้องการความฟุ้งเฟ้ออะไร

เพีนงแค่โทรศั พท์ทักทาย หรือถามถึงเรื่องราวในอดีต อดทนฟังเล่าจนจบ พวกท่านก็พอใจแล้ว

8. กินข้าว กินทีละคำ งานต้องทำ ทีละอย่ าง ไม่มีอะไรที่จะทำปุ๊ป สำเร็จทันทีทุกสิ่งล้วนมีขั้นตอน ของมันเสมอ

อย่ าเอาแต่เร่ งรีบ อยู่อย่ างสบายๆ บ้างก็ดี

9. การมีชีวิตได้ด้วยตัวเอง อย่าฝากชีวิตไว้ที่ใคร เพราะไม่มีใครสามารถดูแลใครไปได้ตลอด

เราเองควรที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อน ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่ างมีความสุข

สำคัญเลยคือ สิ่งที่จะทำให้เราใช้ชีวิต ได้อย่ างมีคุณภาพ คือ การมีสติ เพื่อที่จะสามารถนำพาชีวิต ในทางที่ดี

10. ในโลกแห่งความรักนั้นไม่มีใครผิ ดต่อใคร แค่มีใครบางคน ไม่รู้จักรักถนอมใครเท่านั้นเอง

11. เพื่อนที่ดีควรชื่นชมกัน มิใช่เห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่ามิตรภาพ

12. เมื่อท่านอายุ 43 ปีขึ้นไป ชีวิตของท่าน ควรจะสงบเรียบสบาย และสงบสุข

13. ใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่แข็งแร ง การไม่มี โ ร ค เป็นล าภอันประเสริฐ การที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแร งได้

มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ก็ไม่ย ากเกินไปที่จะทำมัน แค่เราใส่ใจในการกินออกกำลังเป็นประจำ

มันจะทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง เราก็จะแก่ไปอย่ างมีคุณภาพ และพร้อมด้วยสุขภาพที่ดี

14. ใช้ชีวิตให้มีความสุข อายุขนาดนี้แล้วได้ผ่ านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย ทั้งเรื่องที่ดี และไม่ดี เพราะงั้นช่วงเวลาชีวิตที่เหลือจากนี้ ควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุด

สิ่งไหนที่รู้สึกแย่ อย่ าเก็บเอาไว้ ปล่อยมันไปให้หมด เหลือไว้เพียงความทรงจำดีๆ ก็พอแล้ว

15. ตำแหน่งเกี ยรติยศ เป็นเพียงแก้วใบหนึ่ง แต่นิสัยและการอบรมมา จึงจะเป็นสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้น

ในแก้วผลึก ใช่ว่าจะมีแต่ เ ห ล้ าองุ่น อาจจะเป็นเพียงน้ำส กปร ก แก้วนึง ในจอ กดินเผาก็ใช่ว่า จะเป็นเพียงน้ำเปล่า อาจจะเป็นเ ม รั ยชั้นเยี่ยมก็เป็นได้

16. หากประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ควรรั ก ษ าร่างกายของท่านให้ดี

หากไม่ประสบผ ลในหน้าที่การงาน ยิ่งต้องให้ตัวเองมีสุขภาพดี และมีความสุขมากๆ

ขอบคุณ : m e e y i m