5 สิ่งที่บอกได้ว่า คนนี้เป็นคู่แท้ของเรา ด้วยลักษณะที่เห็นได้อย่างนี้

สัญญ านแบบใด ที่จะทำให้คุณรู้สึกได้ ว่า หากคุณได้พบคู่ของคุณ ในอดีตช าติคุณจะมีความรู้สึกอย่ างไร รู้สึกดีกับเขามากแค่ไหน

1. กล้าที่จะบอก เรื่องราวทุกอย่ างของคุณให้เขาฟัง

เพราะการได้เจอ กับคนที่ทำคุณรู้สึกสบายใจในครั้งแรกนั้นมันแทบ จะไม่มีเลยนะ และถ้าคุณพบคนๆ นั้น มันก็อาจสื่อได้ว่าคุณได้พบเนื้ อคู่

เมื่อช าติที่แล้ว สบายใจในแบบที่ว่าเปิ ดเผ ยเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของคุณ ให้เขารับรู้ นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเขาคือคู่แท้

2. การใช้ชีวิตในอดีต ที่คล้ายๆ กัน

หากคุณกับเขาได้พบกันแล้ว และคุณทั้งสองต่างก็เล่าเรื่องราวที่ที่คุณกับเขาเคยไปมาให้กันฟัง ในช่วงเวลาเดียวกัน หรือคุณรู้สึกว่า

บางเรื่องที่คุณกับเขา ทำด้วยกัน เหมือนเคยเกิดขึ้นแล้ว

และนั่นแหละ คือสัญญานที่บอกได้ว่า คุณและเขาน่าจะเคยใช้ชีวิต ร่วมกันมาก่อน

3. เวลาที่คุณอยู่กับเขา มันช่างผ่านไปอย่ างรวดเร็ว

ไม่ต้องแปลกใจ เคยได้ยินไหมว่า เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็ว หากคุณเจอคนที่รู้ใจ และรู้สึกว่าเวลารอบข้าง ผ่านไปไว นั่นมันก็คือเป็นลางบอกเห ตุ

อย่ างหนึ่งว่า คุณกับเขาคงเคยพบกันในช าติที่แล้ว การได้พบกัน มันก็ทำให้เวลารอบข้างเหมือนหยุดไปชั่ วขณะ และเหมือนว่านาฬิกา

ได้เดินไปอย่ างรวดเร็วเหลือเกิน ทำให้เวลามันผ่านไปเร็วไงล่ะ

4. รู้สึกได้ว่า เข้ากับเขาได้ดี

เพราะเมื่อเราพบกับใครครั้งแรก การทำความรู้จักกัน ส่วนมากแล้วก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร

และสำหรับคนที่เคย เป็นคู่กันมาก่อน มันคงไม่ต้องใช้เวลานานอะไร เหมือนรู้สึกว่าคุณกับเขาเคยพบกันมาก่อน

เคยรู้จักกัน และพูดคุยอย่ างสนิทสนม

5. คุณกับเขาบางครั้งก็คิดตรงกัน เหมือนรู้ใจกัน

เมื่อเคยใช้ชีวิตร่วมกัน ก็มักจะมีจิตที่สื่อถึงกันได้ อย่างคนหนึ่งกำลังคิด จะทำในบางเรื่องอีกคน ก็คิดในแบบเดียวกัน พูดในสิ่งที่อีกคน

อย ากพูดออกมาและเหล่านี้นั้น มันเป็นการสื่อถึงกัน คือคนนึงที่คุณกำลังพูดคุยอยู่

แล้วคุณอาจะสัมผัสได้ว่า เค้าคือคนที่คุณคุ้นเคย มาตลอดเลยทีเดียว