ข้อคิด

เจียดเวลาอ่านสักนิด ข้อคิดดีๆ คนมีวาสนา พึ่งพาตนเองไม่ไหวในความอ่อนแอ

ชีวิตของคนเราทุกชีวิต ล้วนมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

เราต้องรู้จักเรียนรู้และยอมรับ สิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อก้าวผ่านและดำเนินชีวิตต่อไป

คำว่าวาสนาไม่ได้อยู่ที่ การที่คุณอาจจะขับรถหรู นั่งรถแพงๆ

แต่นั่นหมายถึงคุณกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

การที่คุณไม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่โต แต่อยู่ที่บ้านนั้นมีความสุขหรือไม่การ

ที่คุณไม่อยู่บ้านที่พ่อแม่มีมรดกมากมายหรือไม่

แต่อยู่ที่คุณได้มีโอกาสดูแลพวกท่านเป็นอย่างดี การที่คุณไม่ได้อยู่กับคู่ชีวิตที่สวยหรือหล่อหรือไม่

แต่อยู่ที่คู่ชีวิตคุณเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูก ของคุณจะเรียนเก่งและทำงานดี

แต่อยู่ที่ลูกของคุณกตัญญูต่อคุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่เสียงชื่นชมตอนคุณมีเงินมากมาย

แต่อยู่ที่ตอนที่คุณล้ ม มีคนยื่นมือมาช่วยคุณสักกี่คน

เพราะฉะนั้น! อย่าโอ้อวดว่ามีเงินมาก เพราะตอนนอนโรงพย าบาลเราก็เห็นเงิน ที่วางไม่ต่างจากเศษกระดาษ

อย่าโอ้อวดในตำแหน่งหน้าที่การงาน เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ล้ ม ป่ ว ย

ก็จะมีคนจำนวนมากที่รอเสียบแทนตำแหน่งคุณอยู่

อย่าโอ้อวดรถหรู เพราะเมื่อคุณจากไป กุญแจรถคันเก่งก็จะตกเป็นของคนอื่น

อย่าโอ้อวดบ้านหลังใหญ่โต เพราะเมื่อคุณจากไปคุณ ก็ไม่สามารถอยู่บ้านหลังนั้นได้

ความสุขอยู่ที่ใจ ความสุขของคนไม่เหมือนกัน

บางคนชอบเที่ยว เพราะมีเงินและเวลาไม่มีใคร ต้องให้เป็นห่วง

บางคนมีความสุข กับการขี่จักรย าน เพราะชอบออกกำลังกาย และได้ดูบรรย ากาศระหว่างทาง

บางคนชอบเข้าวัดทำบุญ ทำให้ใจสงบสุข

บางคนชอบทำสวน เพราะการที่เห็นต้นไม้เติบโตทำให้คนปลูกมีความสุข เป็นงานอดิเรกที่มีความสุข

บางคนชอบทำประโยชน์ให้สังคม อุทิศตนทำประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นเป็นสาธารณะกุศล

บางคนชอบทำประโยชน์ ให้แก่ประเทศช าติ เป็นบุคคลที่มีความ ฉล าดพัฒนาประเทศ

เป็นมัน ส ม อ ง ของประเทศเป็นทรัพย ากรที่มีคุณค่า

บางคนบ้านคือที่พักผ่อนที่ดีที่สุด แค่เพียงได้นอนฟังเพลงพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ก็มีความสุขแล้ว

ชีวิตแต่ละคนมีปั้นปลายไม่เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องมีความสุข

ในแบบที่คนอื่นมี แต่ละคนจะมีความสุขในแบบที่เป็นตัวเอง

ขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์