ธรรมะ

“อธิษฐานง่ายๆได้ผลเป็นประโยชน์ครบถ้วน เมื่อไปทำบุญ” แล้วชีวิตจะพบแต่สิ่งที่ดี

หลายๆคน พอทำบุญก็มักอธิษฐานว่า ขอให้รวย ขอให้สุขภาพแข็งแร ง ขอให้ได้ยศตำแหน่งที่ดี

ในความเป็นจริงแล้ว หลวงปู่ดู่ ได้สอนไว้ว่า เมื่อทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆ

ไปเลยว่า “ขอให้ปราศจากความทุ กข์ ประสบแต่ความดีเสมอ”

นั่นก็เพราะคำว่า ความดี นั้นรวมครบหมด ทั้งมีย ศตำแหน่ง รวย สุขภาพดี มีคนรักเมตตา และอื่นๆ

ส่วนปราศจากความทุ กข์นั้น ก็ตัดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่ าง ไม่มีโ ร คภั ย ไม่มีอุปสรรคใดๆ ไม่มี ศั ต รู ไม่มีทุ กข์

สำคัญคือ การ “พบแต่ความดี” เพราะแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยจริง

แต่หากไม่มีความดี เงินนั้นเราอาจเอาไปเล่น พ นั น ไปซื้อ ย าบ้า แล้วก็พาไป น ร กในที่สุด

แม้จะมียศตำแหน่ง แต่ไ ร้ ซึ่งความดี ก็อาจเอาตำแหน่งไป

ข่ ม เ ห ง ใครต่อใคร ค ด โ ก ง ประเท ศ ช าติ แม้จะมีแต่ใครๆ ก็รักและเมตตาเพียงใด

แต่หากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้ หล อ ก คนนั้น คนนี้ ให้รัก สุดท้ายก็ทะเล า ะกัน และไป น ร ก กันทั้งหมด

“การขอให้พบแต่ความดี” นับว่าเป็นพรอันสำคัญที่สุด เพราะผู้ที่จะทำความดี

ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดี มีประโยชน์ยังไง ฉะนั้นเมื่อมีปัญญา

แม้จะเกิดมาจน ปัญญานี่แหละ ที่จะใช้หาเงิน จนรวยได้

หรือแม้จะเกิดมา ต่ำ ต้ อ ยแค่ไหน ก็ใช้ปัญญาทำงานหา ยศตำแหน่งมาได้ไม่ย าก

หากเกิดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจา ใครๆ ก็รักคุณ และเมื่อมีปัญญา

ก็รู้ว่าความชั่ วไม่มีประโญชน์ ไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์จงทำ

เพราะงั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า มีแต่สุคติเป็นที่ไป ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข