เกร็ดความรู้

16 ทีท่าที่เริ่มเปลี่ยนไปให้เห็นของผู้ชายที่บ่งบอกได้ว่า เขาหมดรักคุณแล้ว

ในความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนั้น การจะเดินจับมือไปด้วยกันอย่างราบรื่นไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นลองมาสังเกตกันหน่อยว่า ผู้ชายของคุณมีพ ฤ ติก รรมที่ปฏิบัติต่อคุณเช่นไร

1. เขาไม่สนใจใยดีคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์เ ศ ร้ าโ ศ กหรือต้องการความเห็นใจมากเพียงใด

2. เขาห ลอกล วงคุณตลอดเวลา และในทุกๆครั้งเขาก็กลับมาหาคุณ โดยไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกอย่ างไร

3. เขาไม่เคยเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

4. เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ เ ล ว ร้ า ย ที่ทำให้เขารู้สึกแ ย่ตลอดเวลา และเป็นเขาที่ควรได้รับการดูแลทางด้านจิตใจ

5. เขาคุ กค ามความรู้สึก และอารมณ์ของคุณ

ด้วยถ้อยคำที่ทำ ร้ า ย จิตใจ โดยคิดว่าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้

6. เขาจะโ วยว ายเสียงลั่นบ้านทันที ที่เห็นคุณร้องไ ห้หรือเสี ยใจ เพราะการกระทำของเขา

7. เขาจะหันมา ต ว า ด กล่าวโท ษคุณทันทีเมื่อคุณถามถึงเรื่องผู้หญิงคนอื่นในชีวิตของเขา

8. เขาโ ก ห กคนและโท ษคุณตลอดเวลา

9. เขาไม่เคยสนใจว่าคุณกำลังมีปัญหาหรือไม่และไม่เคยคิดที่จะหาทางช่วยเหลือคุณเลย

10. เขาหัวเราะเยาะเวลาคุณตกอยู่อารมณ์ที่ห ม่ นเ ศร้า

11. เขาจะใช้ความเงียบสยบคุณ เมื่อคุณพย าย ามจะให้เขาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์

12. เขาจะรู้สึกเฉยเมยกับการแสดงความรู้สึกของคุณ

ไม่ว่าคุณจะร้ อ งไ ห้ให้น้ำตาไหลอย่ างไร เขาก็ไม่สนใจอยู่ดี

13. เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิ ดอยู่ตลอดเวลาและเป็นคุณที่ต้องเป็นฝ่ายข อโท ษเขาอยู่เสมอ

14. เขาพย าย ามจะเว้นช่องว่างระหว่างคุณกับเขาโดยที่เขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของคุณเลย

15. เขาทำให้คุณรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้เลย

และทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา เป็นเรื่องย ากลำบ ากตลอดเวลา

16. เขาบอกว่าคุณคือปัญหาในชีวิตเขา และถ้าคุณยังพย าย าม

จะยื้ ออยู่ต่อไปในชีวิตเขา คุณต้องหาทางให้เขากลับมารักคุณให้ได้