ข้อคิด

อยากให้อ่ านเรื่องนี้..ถึงผู้ชายคนที่กำลังสับสนคิดจะนอกใจ ไม่อย ากให้ลงเอยแบบนี้

“ ฉันอยๅกขอบคุณเธอที่นอกใจฉันในวันนั้น ” และการแ ก้แ ค้นของภรรย าคนนี้

ทำเอาสามีเธอถึงกับต้องเสี ยใจสุดๆ ไปเลย และเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้น

ตามมาดูกันเลยในที่ทำงานแห่งหนึ่ง มีเพื่อนร่วมงาน

คนนึงซึ่งเขาเป็นชายวัยกลางคน ที่มีเ สน่ห์มาก

และอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูง เวลาไปไหนมาไหนก็จะรมีรถบริษัทคอย

บริการไปรับไปส่งเขาตลอดเวลา และด้วยเงินเดือนก็ค่อนข้างสูงด้วย

เลยตกเป็นเป้ าหม ายของสาวๆ แล้วพอไปๆ มาๆ

เขาก็แอบเป็นชู้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้า

ของบริษัทตัวเอง เพราะเธอทั้งสาวและหน้าตาดีในช่วงเวลานั้น

มักจะเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสในทุกๆ วัน ไม่มีทีท่าว่าเขาจะปิดบังเรื่องนี้กับทุกคนเลย

และก็ไม่กังวลด้วยว่าภรรย าที่อยู่ที่บ้ านของเขาจะรู้เรื่องนี้

ถ้าภรรย ารู้ก็ยิ่งดีไปใหญ่ เต็มที่ก็แค่หย่ ากันเท่านั้น

เพราะยังไงเขาก็มีผู้หญิงคนใหม่อีกคนอยู่แล้ว

แต่ต่อมาไม่นานเราก็พบว่าเขาเปลี่ยนไป

เมื่อภรรย าของเขารู้ว่าเขานอกใจ เธอไม่หาเรื่องไม่โ ว ยว ายกับเขาแต่อย่ างใด

เธอแค่พูดกับเขาว่า “ ขอบคุณที่นอกใจฉัน ”

ปฏิกิ ริย าของเธอทำเอาเขาถึงกับต้อง

ตกตะลึง เพราะเขาเตรียมตัวมาอย่ างดีเพื่อมาเคลียร์เรื่องนี้กับเธอ

แต่พอได้ยินเธอพูดแบบนี้และไม่ได้หาเรื่องเขาแต่อย่ างใด

เขาเลยรู้สึกสับสนเอามากๆ เหมือนไม่ใช่ภรรย าเขาที่ถูกทิ้ง

แต่เป็นตัวเขาเองต่างหาก และแล้วเขาก็เข้าใจความหมายของคำว่า “ ขอบคุณ ” ของภรรย า

ในเวลาที่เขากำลังอยู่อย่ างมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่น

ภรรย าของเขาได้โ อ นย้ายทรัพย์สิน

ในบ้ านทั้งหมดและส่งหลักฐานที่เขานอกใจให้ทนาย

เพื่อเตรียมฟ้ องหย่ ากับเขา ไม่ว่าจะเป็น

บ้ าน รถยนต์ เงิน หรือลูกชาย เขาไม่ได้อะไรเลยสั กอย่ าง

และถ้าหากเขาไม่ยอมเซ็นต์เอกส า ร

ในการขอหย่ า ภรรย าก็จะยื่นเรื่องนี้ไปถึงศาล

เขาแทบไม่อย ากจะเชื่อเลยว่าภรรย าของเขา

จะทำเช่นนี้กับเขา เพราะเธอเคยรักเขามากๆ เป็น

แม่บ้ านดูแลเขาอย่ างดี แต่ทำไมตอนนี้

ถึงทำกับเขาได้ขนาดนี้ และภรรยาเธอตอบว่า

“ ฉันแต่งงานและดูแลคุณอย่ างดีมา10 กว่าปีแล้ว

ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ฉันก็คอยสนับสนุนคุณอย่ างเต็มที่

ในขณะที่คุณไม่มีอะไรเลย ฉันก็ยัง

คอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ในวันที่อากาศหนาวเย็นฉันลุกมาห่มผ้าให้คุณทุกคืน

ในวันที่อากาศร้ อนจัด ฉันก็คอยซุปน้ำเย็นให้คุณ

เมื่อพ่อแม่ของคุณป่ ว ย หรือไม่สบาย

ฉันก็ไปเฝ้าดูแลพวกท่าน โดยที่ไม่เคยบ่ นสักคำว่าเ ห นื่อย

ฉันห วงแ หน คุณและทุ่มเทให้คุณมาตลอด

แต่ผลสุดท้ายคุณกลับไปหาผู้หญิงคนอื่น ฉันไม่ต้องการผู้ชายที่ไม่มีหัวใจแบบนี้

เลิ กกันดีกว่า และเธอยังกล่าวอีกว่า ต้องขอบคุณเขาจริงๆ

ที่ทำให้เธอมีโอกาสเป็นฝ่ายที่ขอหย่ าข าดกับเขาอย่ าง

สบายใจ หลังจากนี้ไปเธอไม่ต้องนั่งคอยใครกลับบ้ านและ

ไม่ต้อง เห นื่อยกับงานบ้ านอีกแล้ว มีชายและหญิงมากมายมักจะชอบสับสนกับสิ่งที่

พวกเขาต้องการ จนต้องตั ดสินใจผิ ด ก็อย่ างกับชายคนดังกล่าว

ท้ายที่สุดแล้ว เขาก็ต้องสู ญเ สี ยครอบครัวที่มีความสุข

ของเขาไปจนไม่เหลืออะไรเพียงแค่ความรัก

ความห ลงชั่ วครู่ สุดท้ายก็ได้แต่มานั่งผิ ดหวังและโ ศ ก เ ศ ร้ าไปวันๆ