เกร็ดความรู้

12 สิ่งที่คุณไม่ควร “เปิดเผย”ให้คนอื่นรับรู้ในที่ทำงาน อาจไม่มีใครอยๅกจะคบ

สิ่งที่สำคัญ ในการทำงานในองค์กร คือการทำงานอย่างเปิดใจกับเพื่อนร่วมงานแต่การเปิดใจนั้นไม่ใช่การเปิดเผยทุกสิ่งเพราะการเปิดเผย

ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอาจส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณอย่าง ร้ า ย แ ร ง

1. เปิดเผยว่า “คุณคิดว่าคนอื่นไ ร้ความสามารถ”

การประกาศให้คนอื่นรู้ว่า ใครสักคนไ ร้ความสามารถ ไม่ได้ทำให้คุณดูมีความสามารถมากขึ้น

หากคุณมีโอกาสช่วยเหลือ คนที่คุณว่า ก็จงทำให้คนอื่นเห็นว่า คุณเป็นคนให้โอกาสคนและ พ ย าย าม ช่วยเหลือคนอื่น มากกว่าที่จะดูถูกคนอื่น

2. เปิดเผย “มุขตลกก้ าวร้ าว”

สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุด อีกสิ่งหนึ่งคือ มุขตลกก้าวร้าว ที่อาจทำให้คุณเป็นคนน่ารั งเกี ยจในที่ทำงานเช่น การล้อเลียนคนอื่น

เห็นความผิ ด พล าด คนอื่นเป็นเรื่องตลก เอามาพูดแซว หรือมุขตลกที่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวในชีวิตคนอื่นก็เช่นกัน

3. เปิดเผยว่า “คุณ เ ก ลี ย ด งานที่กำลังทำอยู่”

ไม่มีใคร อ ย าก ได้ยินเพื่อนร่วมงาน บ่นเรื่องานตัวเองให้ฟังนั่นจะทำให้คุณถูกมองว่าเป็นคนที่มีทัศนคติ ที่ไม่ดีต่อองค์กรอีกด้วย

4. เปิดเผย “ความเชื่อด้าน ก า ร เ มื อ ง และ ศ า ส น า”

ใครๆ ก็รู้ว่า 2 เรื่องนี้ ไม่เข้าใครออกใคร แม้แต่พี่น้องแท้ๆ หรือพ่อแม่ก็ บ้ า น แ ต ก สาแหรกข าด

ก็มีไม่ว่าจะ ก า ร เ มื อ ง หรือ ศ า ส น า

คุณไม่ควรจะเปิดเผยจะดีที่สุดเพราะคุณและเพื่อนร่วมงาน อาจ ตื กั น เพราะความเชื่อไม่ตรงกันก็เป็นได้

5. เปิดเผยว่า “คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่”

พ่อแม่และครอบครัว คุณยินดีที่จะฟังว่าคุณได้เงินเดือนมากเท่าไหร่ แต่ไม่ใช่กับเพื่อนร่วมงานเพราะไม่ว่าองค์กรไหนๆ ก็ไม่สามารถ

จัดสรรเงินเดือนให้ยุติธรรมกับทุกคนได้แน่นอน ยิ่งรู้เงินเดือนกัน ยิ่งมีแต่ความ อิ จ ฉ า ริ ษ ย า

6. เปิดเผยว่า “นี่เป็นผลงานของฉัน”

การทะเยอทะยานในที่ทำงาน เป็นสิ่งดี แต่กลวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายต้องไม่ใช่การเอาดีเข้าตัว

แต่เพียงคนเดียว ความเห็นแก่ตัวการไม่แยแสเพื่อนร่วมงาน

ถือเป็นหายนะในการทำงาน พนักงานที่ดีพวกเขาจะต้องการให้ทีมสำเร็จ ไม่ใช่แค่ตัวเองสำเร็จ

7. เปิดเผย “เรื่อง บ น เ ตี ย ง ของคุณเอง”

ส่วนใหญ่คนไทย ก็ไม่ได้ใจกล้าพอที่จะมาคุยเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นักและมันก็ไม่เหมาะที่จะไปเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟัง

เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าใครหัวโบราณแค่ไหน กับเรื่องพวกนี้ โดยเฉพาะหัวหน้าที่อายุมากกว่าคุณ

8. เปิดเผยว่า “คุณเกเรอย่างไรในสมัยเรียน”

ไม่ได้มีผลดี อะไรแม้แต่น้อย ในการที่เพื่อนร่วมงานคุณรู้เกี่ยวกับอดีตที่ไม่ดีของตัวคุณแถมยิ่งจะทำให้เกิดภาพในแง่ลบ

ในตัวเรามากขึ้นไปอีก ถึงแม้เรื่องราวอาจจะผ่านมา 10-20 ปีแล้วก็ตาม

9. เปิดเผยว่า “คุณเป็นคน ขี้ เ ม า แค่ไหน”

คุณอาจคิดว่า การที่คุณเป็นสิงห์นักดื่ม และมาทำงานได้ตลอดจะไม่มีผลกระทบอะไร

แต่ภาพที่เพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานมองคุณอาจไม่ใช่แบบนั้นเพราะบางคนอาจมีความคิด เชิงลบกับของ มึ น เ ม า เหล่านี้

ซึ่งถ้าวันไหนคุณทำงานพล าด อาจจะโดนโยงไปเกี่ยวกับเรื่อง แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ก็เป็นได้

10. เปิดเผย “ทุกสิ่งที่คุณทำบน เ ฟ ส บุ๊ ค ”

สิ่งสุดท้ายที่เจ้านายคุณ ต้องการเห็นก็คือ รูปไปเที่ยวเ ม าสุดเหวี่ ย ง จนอ้วกอยู่ริมถนนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต คุณไม่จำเป็นต้อง

โ พสต์ลง เ ฟ ส บุ๊ คเสี ยทั้งหมดเพราะเจ้านายคุณเขาอาจแยกแยะไม่ออก เวลาที่ต้องตัดสินใจโปรโมท คุณขึ้นมาเป็นเจ้าคนนายคน

11. เปิดเผย “เรื่อง บ น เ ตี ย ง ของคนอื่น”

โดยเฉพาะ เรื่องรสนิยม ท า ง เ พ ศ ของเพื่อนร่วมงาน ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยุ่งวุ่นวายที่สุด

หากคุณต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์ เ ม า ท์ มอยเรื่องเหล่านี้ล่ะก็ พ ย า ย า ม สื่ อ ส า รเป็นกลางให้มากที่สุด

จะเป็นผลดีต่อตัวเรามากที่สุดเช่นกัน

12. เปิดเผยว่า “คุณกำลังหางานใหม่อยู่”

เหมือนเป็นการสกัดขาตัวเอง ให้ล้ม เพราะหากเจ้านายคุณรู้ว่าคุณกำลังหางานใหม่อยู่ล่ะก็นั่นคือการปิดโอกาสการ

เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่เก่าทันทีแล้วในช่วงที่คุณยังหางานไม่ได้

คุณอาจจะเจอการใช้งานหนักกว่าเดิม ก็เป็นได้