เกร็ดความรู้

เหตุผล 4 ข้อที่คนฉลาด เขามักจะเงียบชอบทำตัวแกล้งโ ง่..มากกว่าพูด

คนเราเกิ ดมาย่อมมีความไม่รู้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครที่จะรู้ไปซะทุกเรื่อง คนที่ชอบอวดฉลาดและมักคิดว่าตัวเองฉลาด

กลับต้องเสี ยเปรียบให้กับคนที่แกล้ ง โ ง่ จนทำให้พล าดโอกาสหลายอย่างในชีวิตไป

เงียบให้ถูกที่และเวลาถูกจังหวะ คนฉลาดจะไม่พูดมาก อย่าง 4 ที่คนฉลาดเลือกทำ

1. อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่าหยุดพัฒนา และผลักดันตัวเอง

ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันสามารถส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้คุณรู้ทัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

และกลายเป็นคนยุคใหม่ที่คอยอัพเดท เรื่องร าว อยู่ตลอดเวลา

2. คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือ คิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอเพราะมันเป็นตัวบ่งบอก ถึงนิสั ยใจคอ พ ฤ ติ ก ร รม

และพื้นฐานต่างๆ ในตัวคนคนนั้น ว่าเป็นคนอย่างไรฉะนั้นการไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนจะพูดออกมา จึงมีความสำคัญมันสามารถทำให้คุณ

ได้รับโอกาสดีๆอีกมากมายในชีวิตเพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

3. รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่ าว ส าร ใหม่ๆ

ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้ มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้น

มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

4. หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า

ถ้ายังมั วแต่เสี ยเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือลงแร งทำอย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่มั ว มานั่งพูด พร่ำให้เสี ยเวลา แต่ควรนำเวลาทุกนาที ที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบคุณ : s t a n d-s m i l i n g