เกร็ดความรู้

15 วิธีสอนลูกให้มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ..เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต

1.ชื่นชมในความพย าย าม ไม่ว่าลูกจะแ พ้หรือชนะ

เมื่อลูกโตขึ้นการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ กว่าจุดหมายปลายทาง ดังนั้นไม่ว่าลูกของคุณจะทำสิ่งใด สำเร็จหรือไม่ก็ตาม

จงปรบมือให้กับความพย าย ามของเขา

ไม่ควรทำให้ลูกรู้สึกอายกับสิ่งที่เขาได้พย าย ามทำ

ยิ่งเขาใช้ความพย าย ามมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างความมั่นใจได้มากกว่าความสำเร็จที่ได้มาอย่างรวดเร็ว

2.ปล่อยให้ลูกคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ถ้าคุณช่วยลูก ทำงานที่ย าก เขาก็จะไม่รู้จักพัฒนาความสามารถ หรือพัฒนาความเชื่อมั่นที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง

ความช่วยเหลือของพ่อแม่จะปิดกั้นความเชื่อมั่นและการคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองของลูกควรปล่อยให้ลูกได้เกรด 2 หรือ 3 ดีกว่าให้ 4 ทุก

วิชา ตราบใดที่ลูกได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา และได้ลงมือทำด้วยตัวเอง

3.เปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

พ่อแม่ควรพาลูกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เขามีความมั่นใจในการรับมือกับโลกใบใหญ่

สอนเขาให้รู้ว่า ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะน่ากลัวหรือเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ลูกจะสามารถเอาชนะมันได้

4.ให้ลูกได้สัมผัสความท้าทายใหม่ๆ

ทำให้ลูกเห็นว่า เขาสามารถประสบความสำเร็จ ในเป้าหมายเล็กๆ เพื่อต่อยอดไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆ

เช่น การขี่จักรย านโดยถอดล้อด้านข้างออกได้ หรือคุณพ่อคุณแม่อาจสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ลูกได้โดยการเพิ่มความรับผิดชอบ ให้ลูกทำก็ได้ โดยความรับผิดชอบนั้นต้องเป็นสิ่งที่ลูกสามารถทำได้สำเร็จ

5.แสดงความยินดีที่ลูกได้เรียนรู้

ลูกเรียนรู้จากการที่คุณตอบสนอง ต่อสิ่งต่างๆ ดังนั้นถ้าคุณตื่นเต้นเมื่อลูกเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำหรือพูดภาษาใหม่ๆ

ลูกก็จะยินดีกับสิ่งเหล่านั้น เช่นกัน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นงานที่ย าก

แต่เมื่อเขาทำสำเร็จ เขาจะเกิดความเชื่อมั่นและอย ากเรียนรู้เพิ่มเติม

6.อย่าวิจารณ์ผลงานของลูก

ไม่มีอะไรที่จะ บั่ น ท อ น กำลังใจของลูกได้มาก เท่าการวิจารณ์ความพย าย ามของเขา

คุณควรแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ แต่อย่าบอกลูกว่าสิ่งที่ลูกทำนั้นไม่ได้เรื่องเอาซะเลย

เพราะถ้าลูกรู้สึกกลัวความผิ ด พล าด เพราะกลัวว่าจะทำให้คุณโกรธหรือผิดหวัง

เขาจะไม่มีวันกล้าทำสิ่งใหม่ๆยิ่งไปกว่านั้นการวิจารณ์ลูกยังเป็นการลดคุณค่าในตัวเอง และลดแร งจูงใจของลูกอีกด้วย

7.ให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

ควรให้ลูกได้พย าย ามด้วยตัวเอง ก่อนที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ เพราะการให้ความช่วยเหลือที่มากเกินไป

หรือเร็วเกินไปเป็นการลดความมั่นใจ และความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของเด็ก

8.ชื่มชมเมื่อลูกกล้าลองสิ่งใหม่ๆ

พ่อแม่ควรชื่มชมที่เขากล้าลอง ในสิ่งใหม่และแตกต่าง ไม่ว่าลูกจะพย าย ามทำอะไรใหม่ๆ ก็ตาม

บอกเขาว่า ลูกกล้าหาญมากเลยที่ทำสิ่งนี้

9.สนับสนุนให้ลูกขยันฝึกซ้อม

ควรส่งเสริมให้ลูกฝึกซ้อม ในสิ่งที่เขาสนใจ โดยไม่กดดันลูกมากเกินไป

การฝึกฝนบ่อยๆ จะทำให้ลูกเกิดความมั่นใจและทำได้ดีขึ้น

10.อย่าบอกลูกว่าคุณกังวล

ความกังวลของพ่อแม่อาจ ทำ ล า ย ความมั่นใจของลูกดังนั้น พ่อแม่ต้องแสดงความมั่นใจ ให้ลูกเห็น จึงจะทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเช่นกัน

11.ปล่อยให้ลูกแสดงออกตามวัย

อย่าคาดหวังว่าลูกจะต้องแสดงออก แบบผู้ใหญ่ เพราะนั่นจะเป็นการบั่ นท อ นความเชื่อมั่นของลูกเมื่อต้องทำในสิ่งที่เกินอายุ

12.สอนในสิ่งที่คุณรู้ ด้วยการทำให้ลูกเห็น

คุณคือฮีโร่ของลูกแน่นอน จนกว่าเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นนั่นแหละ ดังนั้นควรใช้พลั ง

ของคุณสอนลูกในสิ่งที่คุณรู้วิธีที่คุณคิด พูด และแสดงออก มาจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาการที่ลูกได้เห็นคุณประสบความสำเร็จ

จะช่วยให้ลูกมีความมั่นใจว่าเขาก็สามารถทำได้แบบคุณ

13.ชื่นชมเมื่อลูกพย าย ามจัดการกับความย ากลำบ าก

เมื่อลูกพบกับความย ากลำบ าก พ่อแม่ควรชี้ให้เห็นว่า ความพย าย ามในการจัดการ กับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยให้ลูกเข้มแข็ง

ขึ้น และยังทำให้ลูกรู้ว่า บทหนทางสู่ความสำเร็จล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรค ที่ลูกต้องผ่านมันไปให้ได้

14.อย่าเข้มงวดกับลูกมากเกินไป

หากพ่อแม่เข้มงวด หรือออกคำสั่งกับลูกมากเกินไป อาจทำให้ความมั่นใจของลูกหดหาย

เนื่องจากเป็นฝ่ายรับคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียว

15.สอนลูกให้เรียนรู้จากความผิ ด พล าด

การเรียนรู้จากความผิ ด พล าด จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูก

ควรปล่อยให้เขาได้เผชิญหน้ากับความผิ ด พล าดบ้าง

หน้าที่ของคุณคือช่วยให้ลูกเข้าใจว่าเขาจะสามารถทำให้ดีกว่านี้ในครั้งต่อไปได้อย่างไร