ข้อคิด

จงเป็นดั่งนกอินทรีย์ “กางปีกบินให้สูง อย่าให้ราคากับคนที่ไม่เห็นค่าเรา”

นกชนิดเดียวที่สามารถอยู่เหนือ อินทรีย์ได้ “คืออีกๅ.!”

มันจะขึ้นขิ่หลัง พญาอินทรีย์ และคอยจิก คอยสร้างความรำคาญ อยู่ตลอดเวลา..

แต่พญาอินทรีย์ จะไม่ตอบโ ต้โ จ มตื และเสี ยเวลาไป ตอแยกับมัน

เพียงแค่กางปีกให้กว้าง และบินสูงขึ้น ๆ ยิ่งสูงเท่าไหร่อิกๅก็ยิ่งหายใจ ลำบ ากเท่านั้น

แล้วมันก็จะเริ่มถอนตัวร่วงหล่น ลงมาเพราะ ข าดอ็อกซิเจนในอากาศ และหมดเรี่ ยว แรงจะบิน.

“เก็บแร งของคุณไว้บินให้สูง”

“อย่าให้ราคากับคนที่ชิงชังเรา”

“เดี๋ยวเขาก็ตกต่ำ เพราะทำตนเอง”

เมื่อนั้น ทุกอย่างจะ ราบรื่น โดยไม่ต้องออกแร ง.

ใครจะตัดสิน คุณยังไง..ช่างเขา!

แคร์คนที่แคร์เรา ก็พอใคร ไม่มีส่วนกับชีวิตเรา

ก็อย่าไปให้ความ “สำคัญ” ไม่มี ใครรู้จัก

เราดี เท่าตัวเราเองทำใจ ไม่มีใครไม่โดนตัดสิน

จะมีทั้งคนที่ชอบ และไม่ชอบเรา ไม่มีทางจะทำให้ ทุกคนชอบเราได้

มันเหนื่อยเกินไป ถ้าต้องทำทุกอย่าง ให้ทุกคนเข้าใจ และพอใจอยู่ กับคนที่รัก และแคร์เรา

ปล่อยวางไม่ต้องสนใจคนอื่น แทนที่จะเครี ยด เพราะคนที่เกลี ยดเรา

ใช้เวลาที่มีค่า กับ คนที่รักเราดีกว่าเยอะ

“พัฒนาตัวเองต่อ” ต้องเลือกที่อยู่ให้เป็นต้องเข้มแข็ง จากการถูกเกลียด

วันไหนที่เรารู้คุณค่า ของตัวเอง มากพอ

วันนั้น..ก็จะไม่มี ใครแ ย่ง “ความสุข” ไป จากเราได้