เกร็ดความรู้

10 ข้อดีคนใช้ชีวิตเป็นไม่อวดฉลาด ไม่พูดมาก ดีกับชีวิตจริงๆ

1.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถมากแค่ไหน

แต่ก็ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถที่มี เขามักจะเป็นคนมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อิโ ก้นะ

เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำเค้าจะมีเวลาดีใจไม่นาน เนื่องจากเขาคิดว่าความสำเร็จนั้นมันอดีตไปแล้ว

และสิ่งที่เขาจะทำต่อ คือหาทางพัฒนาตัวเอง ทำให้สิ่งที่ตั้งใจไว้ ให้ดีขึ้นไป

2. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาที่สูง หรือบางทีนะ อาจไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียงเลยก็มี แต่ว่าพวกขา

มีผลง านการันตี ความสามารถ เพราะในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีตนเองได้

มันไม่ย ากเลย เช่นจากโ ซเชี ย ล และการศึกษาอาจเป็นเพียง

ใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์ที่มีนั้นจะทำให้เราเติบโตได้เร็ว ใช้ชีวิตได้ง่าย

3. ไม่จำเป็นเลย ที่ต้องเป็นผู้นำ

แต่ว่าสามารถดึงความสามารถของคน ในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เสมอ เพราะคนเก่งและฉลาด

จะจูงใจคนเก่ง ให้ผู้คนคล้อยตามในแนวทางความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่แต่ว่าคนเขาก็ให้เกียรตินับถือจากความรู้ที่มี และมันจึงทำให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

4. มีความรู้มากมาย มากกว่าอาชีพที่ทำอยู่

เพราะคนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง เขาจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า

มั่นคงแข็งแร งที่สุด จะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาสโดย เฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง จะเดินหน้าเพื่อทำสิ่งต่างให้สำเร็จ

5.ไม่ติดอินเต อร์เน็ต ตลอดเวลา

แต่ว่าพวกเขาใช้รับข้อมูลที่สนใจ ส่งต่ อความคิดดี ๆ ให้กับคนอื่นๆ เพราะยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีกว้างไกล

ข่าวส ารมีมากมาย และคนเก่ง ๆ มักจะเ ส พ แต่ข้อมูลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อการบริหารชีวิต และเป็นนักแบ่ งปัน

เพื่อให้คนอื่นๆ ได้เส พข้อมูลดี ๆ ที่เขาคัดมา ที่คิดว่าดีแล้ว

6.ไม่เคยทำให้ใครเขารู้สึกโ ง่

เมื่อเขาทำผิด ควรให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเขาเพราะคนเก่งและฉลาด จะต้องเป็นผู้ให้โอกาสคน และแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น

สะท้อนความผิ ดที่เคยทำให้เกิดการยอมรับ และจนสามารถพัฒนาตนเองได้

7.ไม่อวดความสามารถ

แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนฉลาดจะไม่โอ้อวดในความสามารถ

แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาก็จะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึง ทึ่งในความสามารถของเขาเชียวล่ะ

8.จัดสรรเวลา ได้อย่างสมดุล และมีประสิทธิภาพ

พวกเขาจะมีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว ในทางกลับกันนั้นเขาก็จะเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ

เพราะคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข ให้กับตนเองได้เสมอ

9. เป็นคนพูดเก่ง แต่มักไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งๆ พวกเขาจะฟังเยอะ

เพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ๆ มาเป็นความรู้ และเขาจะพูดก็ต่อเมื่อ

คำพูดนั้นมีประโยชน์ มีความสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบ ที่ไม่สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด

10.กลับมายิ้มได้ ในเวลาไม่นาน

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาถาโถมใส่ คนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง จะบอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด แต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์นาน

เพราะเขาจะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง เขาจะไม่ยอมแพ้

คงไม่มีใครอย ากดูเป็นคนโ ง่ในสายตาคนอื่น แต่การพย าย ามทำตัวฉลาด ทั้งที่ฉลาดไม่จริง

หรือแม้จะฉลาดจริงก็ตาม มักส่งผลในแ ง่ลบมากกว่าแง่บวก

ในขณะที่การแ ก ล้ งโ ง่ ที่ดูเหมือนเป็นแ ง่ลบนั้นกลับได้ประโยชน์มากกว่า..

ขอบคุณ : s a n s a b a i