10 ข้อดีคนใช้ชีวิตเป็นไม่อวดฉลาด ไม่พูดมาก ดีกับชีวิตจริงๆ

1.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถมากแค่ไหน

แต่ก็ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถที่มี เขามักจะเป็นคนมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อิโ ก้นะ

เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำเค้าจะมีเวลาดีใจไม่นาน เนื่องจากเขาคิดว่าความสำเร็จนั้นมันอดีตไปแล้ว

และสิ่งที่เขาจะทำต่อ คือหาทางพัฒนาตัวเอง ทำให้สิ่งที่ตั้งใจไว้ ให้ดีขึ้นไป

2. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาที่สูง หรือบางทีนะ อาจไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียงเลยก็มี แต่ว่าพวกขา

มีผลง านการันตี ความสามารถ เพราะในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีตนเองได้

มันไม่ย ากเลย เช่นจากโ ซเชี ย ล และการศึกษาอาจเป็นเพียง

ใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์ที่มีนั้นจะทำให้เราเติบโตได้เร็ว ใช้ชีวิตได้ง่าย

3. ไม่จำเป็นเลย ที่ต้องเป็นผู้นำ

แต่ว่าสามารถดึงความสามารถของคน ในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เสมอ เพราะคนเก่งและฉลาด

จะจูงใจคนเก่ง ให้ผู้คนคล้อยตามในแนวทางความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่แต่ว่าคนเขาก็ให้เกียรตินับถือจากความรู้ที่มี และมันจึงทำให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

4. มีความรู้มากมาย มากกว่าอาชีพที่ทำอยู่

เพราะคนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง เขาจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า

มั่นคงแข็งแร งที่สุด จะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาสโดย เฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง จะเดินหน้าเพื่อทำสิ่งต่างให้สำเร็จ

5.ไม่ติดอินเต อร์เน็ต ตลอดเวลา

แต่ว่าพวกเขาใช้รับข้อมูลที่สนใจ ส่งต่ อความคิดดี ๆ ให้กับคนอื่นๆ เพราะยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีกว้างไกล

ข่าวส ารมีมากมาย และคนเก่ง ๆ มักจะเ ส พ แต่ข้อมูลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อการบริหารชีวิต และเป็นนักแบ่ งปัน

เพื่อให้คนอื่นๆ ได้เส พข้อมูลดี ๆ ที่เขาคัดมา ที่คิดว่าดีแล้ว

6.ไม่เคยทำให้ใครเขารู้สึกโ ง่

เมื่อเขาทำผิด ควรให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเขาเพราะคนเก่งและฉลาด จะต้องเป็นผู้ให้โอกาสคน และแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น

สะท้อนความผิ ดที่เคยทำให้เกิดการยอมรับ และจนสามารถพัฒนาตนเองได้

7.ไม่อวดความสามารถ

แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนฉลาดจะไม่โอ้อวดในความสามารถ

แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาก็จะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึง ทึ่งในความสามารถของเขาเชียวล่ะ

8.จัดสรรเวลา ได้อย่างสมดุล และมีประสิทธิภาพ

พวกเขาจะมีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว ในทางกลับกันนั้นเขาก็จะเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ

เพราะคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข ให้กับตนเองได้เสมอ

9. เป็นคนพูดเก่ง แต่มักไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งๆ พวกเขาจะฟังเยอะ

เพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ๆ มาเป็นความรู้ และเขาจะพูดก็ต่อเมื่อ

คำพูดนั้นมีประโยชน์ มีความสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบ ที่ไม่สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด

10.กลับมายิ้มได้ ในเวลาไม่นาน

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาถาโถมใส่ คนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง จะบอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด แต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์นาน

เพราะเขาจะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง เขาจะไม่ยอมแพ้

คงไม่มีใครอย ากดูเป็นคนโ ง่ในสายตาคนอื่น แต่การพย าย ามทำตัวฉลาด ทั้งที่ฉลาดไม่จริง

หรือแม้จะฉลาดจริงก็ตาม มักส่งผลในแ ง่ลบมากกว่าแง่บวก

ในขณะที่การแ ก ล้ งโ ง่ ที่ดูเหมือนเป็นแ ง่ลบนั้นกลับได้ประโยชน์มากกว่า..

ขอบคุณ : s a n s a b a i