อย่าไปเป็นลูกสะใภ้ ครอบครัว 3 ประเภทนี้..เพราะ“การแต่งงาน” เป็นมากกว่า “ความรัก” ไม่ใช่คนสองคน

ชีวิตการแต่งงาน เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของ “ผู้หญิง” ตามคำกล่าวที่ได้บอกไปข้างต้นแล้ว ฉะนั้น

การที่ผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากที่แต่งงานแล้ว เธอก็ต้องมีชีวิตที่ไปเกี่ยวข้องและผูกพันธ์อย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของฝ่ายชาย

“การแต่งงาน” เป็นมากกว่า “ความรัก” ไม่ใช่คนสองคน

ที่รักกันอย่างจริงจังก็จะคงอยู่ตลอดไป ครอบครัวของผู้ชายส่วนใหญ่สามารถ

“กำหนดความสุข” ของชีวิตหลังแต่งงานของผู้หญิงได้ ฉะนั้นให้เราโปรดจำครอบครัว 3 ประเภทนี้ให้ดี

ทางที่ดีอย่างแต่งเข้าไปเป็นสะใภ้จะดีที่สุด!

1.ความสัมพันธ์พ่อแม่สามีไม่ดี ทำให้ทั้งครอบครัวไม่ลงรอยกัน

ว่ากันว่า “ครอบครัว” เป็น “โรงเรียนแห่งแรก” ของมนุษย์ และ “ผู้ปกครอง” เป็นครูคนแรกของเด็ก ๆ

ดังนั้นภูมิหลังของครอบครัวสามารถส่งผลกระทบต่อบุคลิ กลักษณะนิสัย

ของคนได้อย่างง่ายดายดังนั้น หากพ่อแม่สามี หรือคนในครอบครัวมีนิสัยที่เข้ากันไม่ได้ ผู้หญิงที่จะแต่งเข้าไปต้องคิดให้รอบคอบอย่างมาก ก่อนอื่นให้สังเกต “สาเหตุ” แห่งความ

ไม่ลงรอยของคนในครอบครัวฝ่ายชายสามารถมีอิ ท ธิ พ ลและมีผลกระทบต่อชีวิตแต่งงานของทั้งคู่หรือไม่?

ก่อนอื่นให้สังเกตฝ่ายชายว่าเป็นคน “หูเบา” หรือ มี “นิสัย จิตใต้สำนึก”

ที่ไม่ดีหรือไม่? นอกจากนี้ ปัญหาของบ้านและทุกสิ่งในครอบครัว รวมถึงความไม่สามัคคีกันในครอบครัว ดังคุณคิดว่าชีวิตหลังจากการแต่งงานของทั้งสองจะดำเนินไปได้

อย่างง่ายดายไหม? แน่นอนว่าไม่สบายแน่!

2.ครอบครัวที่แม่สามีมีความแข็งแกร่งเกินไป ส่วนสามีก็เชื่อฟังแม่มาก

ความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับภรรย าเป็นปัญหาหลักที่สำคัญที่สุดในครอบครัวคนจีน

ในความเป็นจริงไม่มีลูกสะใภ้คนไหนเต็มใจหรืออย ากจะทะเล าะกับแม่สามีของเธอทุกวันหรอกนะ

เพราะว่าทุกคนก็ล้วนเป็นผู้หญิงเหมือนกัน และที่สำคัญก็ไม่อย ากมี ศั ต รู เพิ่มขึ้นด้วยแต่ทว่าแม่สามีบางคนชอบหาเรื่อง เพราะคิดว่าตนเองได้เลื่อนขั้นเป็นแม่สามีแล้ว มีโอกาสในการ

เป็นผู้นำบ้างก็เลยอย ากวางอำน าจแม่สามีแบบนี้ก็ บ้ า อำ น า จ

ไปหน่อย แม้ว่าสามีภรรย าจะ ย้ า ย ออกไปอยู่กันเอง เธอก็จะ

พ ย า ย า ม เข้าไปยุ่งกับชีวิตของลูกชาย ดังนั้น

แม่สามีแบบนี้ส่วนมากจะมีลูกชายที่เป็น “หัวแก้วหัวแหวน”

แล้วนิสัยของผู้ชายประเภทนี้เราก็น่าจะเข้าใจดีว่าจะถูกตามใจจนนิสัย แ ย่ แค่ไหนกัน?

3. ครอบครัวที่ไม่มีเงิน และชอบอ้าง “ความจน” เป็นเหตุผล

ว่ากันว่า ย ากจนไม่พ้ น 3 ชั่ ว อ า ยุ คนรวยก็ไม่พ้น 3 ชั่ ว อ า ยุ คนบ้านฝ่ายชายจะมีไม่มีเงินนั้นที่จริงไม่สำคัญอะไรเลย สิ่งที่สำคัญคือผู้ชายคนนี้มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้

อนาคตมีเงินและสุขสบายไหม? โดยเฉพาะบางครอบครัวที่ย ากจนมาก มันมีเหตุผลที่ซ้อนอยู่ เช่น บางครอบครัวที่กินดีอยู่ดีแต่ขิ้เกี ย จ เมื่อประสบปัญหาก็จะหันหน้าไปขอความ

ช่วยเหลือจากคนอื่นเสมอ เอะอะอะไรก็บอกว่า “เพราะความจน ความลำบ าก”

แล้วหาเรื่องขอความช่วยเหลือคนอื่นไปทั่วครอบครัวแบบนี้ ผู้หญิงต้องทำตัวออกห่างด่วน เพราะ

ชีวิตหลังแต่งงาน คุณไม่ได้แต่งกับผู้ชายเพียงคนเดียว

แต่ทว่าทั้งครอบครัวของฝ่ายชายก็จะติดพ่วงไปด้วย คนเหล่านี้เป็นเหมือน “หลุมลึก” และไม่มีวันกลบให้มิดได้

ความจริงเรื่องการแต่งงานควรใจเย็นๆ คิดให้รอบคอบ และถ้าเจอแบบนี้ควรหนีให้ไว

ผู้หญิงเราถ้าเจอครอบครัวแบบนี้ จะต้องทุ กข์ไปทั้งชีวิตแน่ ฉะนั้นควรคิดให้ดี หนีให้เร็ว

ขออวยพรให้ชีวิตแต่งงานของทุกคนเจอแต่คนที่เหมาะสมและสามารถครองรักกันได้ตลอดไป