เกร็ดความรู้

อยๅกมีชีวิตมั่นคง ควรเริ่มคิดได้แล้ว..วิธีคิดแบบคนรวย สร้างความมั่งคั่งแบบยั่งยืน

เป็นที่สังเกตได้ว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จสร้างตัวจนมั่งคั่งกลายเป็น คนรวย

ได้นั้นมีความพิเศษไม่เหมือนใคร เริ่มตั้งแต่วิธีการคิดและทัศนคติเรื่องเงินซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของคนส่วนใหญ่

เมื่อพิจารณาจากประวัตินักธุรกิจมีชื่อเสียงหลายรายเห็นว่ามีความเป็นจริงอยู่มากทีเดียว

เราก็สู้อุตส่าห์อดออมขยันทำงาน ตัวเป็นเกลียว อดออมไม่ฟุ้ งเฟื อ ย ทำทุกอย่างก็ยังไม่รวยสักที

ถ้าอย่างนั้นจะพาไปแกะรอย มหาเศรษฐีเค้ามีมุมมองและแนวคิดกันอย่างไร

1. คนรวยเชื่อว่าฉันสร้างชีวิตได้ตัวเอง

พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือคนที่รวยได้ต้องเริ่มคิดสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวได้ ด้วยตนเองไม่คิดพึ่งพิงคนอื่น

2. มีหัวการค้าตั้งแต่เด็ก

กว่าจะมาเป็นคนที่รวย หรือมหาเศรษฐีได้ต้องเป็นคนที่มีหัวการค้า ตั้งแต่เล็กต้องมีความมานะมุ่งมั่นตั้งใจจริง

3. ออมเงินเพื่อลงทุน

อย่าออมเพื่อออม แต่จงออม เพื่อลงทุน นำเงินเย็นๆ ไปไว้ในหน่วยลงทุน

ที่คุณจะไม่ไปแตะมันเป็นปีๆ แล้วปล่อยให้มันทำงานแทนคุณไปเรื่อยๆ

4. เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้

อีกครั้งอย่าเป็นหนี้เพื่ออวดรวย เพราะคุณจะไม่มีวันรวยเป็นหนี้ได้

หากหนี้นั้นก่อให้เกิดรายได้ อาทิ Grant Cardone ซื้อรถเพื่อขับไปขายของ

ให้กับคนทั่วเมืองรายได้มากกว่าค่าผ่อนรถเท่ากับ“กำไร”

5. จงหลงใหลใน Money

ไม่มีใครร่ำรวยได้ด้วยใจที่ เ ก ลี ย ด เงิน ถ้าคุณด่าเงินจง เ ก ลี ย ด จงชังเงินเงิน ก็จะหนีไปจากชีวิตคุณ

คนรักเงินไม่ใช่คน เ ล ว แต่เพราะเขาเข้าใจคุณค่าของมัน

ว่าสามารถต่อยอดสู่คุณค่าอื่นๆ ในโลกนี้ได้ดีเพียงใดรักเงินแล้วคุณจะดึงดูดเงิน

6. เลิกตัดพ้อเรื่องต้นทุนชีวิต

Self-made เกิดจากการลงมือทำ โดยไม่สนใจว่าต้นทุนชีวิตเขาจะต่ำขนาดไหน

การโฟกัสที่สิ่งที่ข าดเป็นเรื่องเสี ยเวลาทำมาหากิน Grant Car done

ยกวลีของ Bill Gates ที่บอกว่า“เกิดมาจน ไม่ผิด แต่ ต า ย จากไปอย่างจนๆ นั่นคือปัญหาของคุณ”

7. เข้าหาคนรวย

ทางลัดสู่ความรวย คืออยู่กับคนรวย เรียนรู้จากคนรวยและทำงานอย่างคนรวย หลายคนไม่กล้าเข้าหาคนเหล่านี้จริงๆ

คนรวยและคนสำเร็จเป็นคนใจกว้างใจดี และชอบการ แ บ่ ง ปั น ความรู้

8. จงโฟกัสที่การหาเงินเพิ่ม

นักวิชาการมักสอนว่า ”จงออมเงิน”แต่ Grant Car done บอกว่าสมัยนี้ความรวย

จากการออมเป็นไปได้ย าก ”จงโฟกัสที่การหาเงินเพิ่ม” ไม่ว่าจะเป็นการอัพเกรด Skills ตัวเอง

ให้มีเงินเดือนสูงไปจนถึงการสร้างธุรกิจ S i d e i n c o m e

9. อย่าห ล อ กตัวเองว่ารวยด้วยการอวดรวย

ปัญหาของคนรุ่นใหม่ ในยุคโ ซเชี ย ล คือยอมเป็นหนี้เพื่ออวดรวยใช้ของหรูซื้อรถและคอนโด

แต่บัญชีไ ร้ซึ่งเงินสด และการเงินติดลบไปจนวัย บั้นปลาย Grant Car done บอกว่าเขา

เริ่มซื้อของหรู ในวันที่รายได้ของเขามากเกินกว่าจะใช้ทัน!

10. เล็ง 100 ล้านอย่าเล็ง 1 ล้าน

Grant Car done บอกว่าการตั้งเป้าต่ำเป็นความผิ ด พล าดทางการเงินของเขา

เมื่อตั้งเป้าต่ำผลลัพธ์ที่ได้ก็ต่ำตาม ฉะนั้นตั้งสูงไว้ก่อนแล้วหาวิธีทำให้ได้โลกนี้

มีเงินเหลือเฝือสำหรับ ทุกคนไม่ต้องกลั ว ว่าจะไม่ได้ร้อยล้านอย่างน้อยไปไม่ถึงดวงจันทร์ ก็ยังลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาว

11. ให้เงินทำงาน

“ไม่มีใครรวย จากการขายแ ร ง และเวลาแลกเงิน”เพราะคุณมีร่างเดียวกับเวลา 24 ชั่ วโมง คนรวยสร้างเครื่องจักรทำเงินขึ้น มาทำงานแทนทั้งสิ้น! จงสร้างระบบ ให้เงินทำงานแทนคุณซะ

ขอบคุณ : s t a n d – s m i l i n g