เกร็ดความรู้

4 เทคนิคง่ายๆ เพื่อความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานที่ทำอยู่..

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่คนๆ หนึ่งจะได้งานทำที่ดี ในตำแหน่งที่ตรงใจ การเป็นผู้ชนะในเกมเฟ้นหาพนักงานที่คุณต้องเข้าแข่งขัน กับผู้ที่มีฝันเดียวกันกับคุณมากมาย

และหากคุณทำ 4 สิ่งสำคัญต่อไปนี้ได้ เชื่อได้เลยว่า ความทุ่มเทที่คุณมีจะนำพาความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานมาให้คุณอย่างก้าวกระโดดแน่นอน

1. รู้จักและพัฒนาตัวเอง

การจะทำสิ่งใดให้ได้ดี เราควรทำความรู้จักตัวเองเสียก่อน สิ่งไหนที่เราทำแล้วรู้สึกมี Passion กับมัน รู้สึกมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้ลงมือทำ เมื่อรู้จักตัวเองดีพอแล้วจึงหันมาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ในสิ่งนั้นให้เชี่ยวชาญ ชำน าญ ไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าการได้ทำงานที่รักอย่างเป็นสุข

2. ตั้งเป้าหมายในการทำงาน

อันที่จริงมนุษย์เราตั้งเป้าหมายเรื่องงาน ให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นประกาศรับสมัครงานแล้วเป้าหมายคือการได้สมัครงาน และเมื่อสมัครแล้ว

เราก็ตั้งเป้าต่อไปว่าจะต้องได้สัมภาษณ์งาน และได้เข้าทำงานในที่สุดแต่น่าแปลกที่พอได้เข้ามาทำงานแล้ว หลาย ๆ คนกับลืมวางเป้าหมายในการทำงาน

จึงทำให้หลาย ๆ ครั้งพบว่าทำงานผิดพลาดหรือมีผลงาน ที่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

คุณควรมีเป้าหมายในการทำงาน ทั้งระยะย าว 5–10 ปีและระยะสั้น 1-5 ปี หรืออย่างน้อย

คุณควรตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละวัน เพื่อให้รู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไร เพื่ออะไร

และทำอย่างไร จึงจะสำเร็จลุล่วงบรรลุเป้าหมาย

3. ฝึกทักษะการนำเสนอ และทำทุกครั้งที่มีโอกาส

การนำเสนอผลงาน เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต่อเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณ เป็นอย่างมากคุณจำเป็นต้องฝึกทักษะการนำเสนอให้ออกมาน่าสนใจ เมื่อคุณมีแนวคิด โปรเจกต์

หรือผลงานที่อย ากให้ผู้บริหารรับทราบการหาเวทีหรือช่องทางนำเสนออาจเป็นเรื่องย าก

แต่การนำเสนอให้โดนใจตรงใจ นั้นย ากยิ่งกว่าปัจจุบันมีหลักสูตรอบรมที่ช่วยฝึกทักษะทุกอย่างบนโลกใบนี้ อยู่มากมายทำให้การฝึกฝนและพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

4. ศึกษาและเรียนรู้กฎเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

บางทีนอกจากทำงานดี อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญอีกประการ ที่คนส่วนใหญ่มักลืมให้ความสำคัญกฎเกณฑ์ที่แต่ละองค์กร

ล้วนมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป หากคุณมีครบทุกอย่างตาม 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น

แล้วแต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเลื่อน ตำแหน่งที่องค์กรกำหนด

สิ่งที่คุณทำมาอาจจะเป็นศูนย์ แต่อย่างน้อยตัวคุณก็ได้พัฒนา และมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งหากคุณศึกษาและเรียนรู้กฎเกณฑ์เพิ่มสักนิด

หนทางที่คุณจะก้าวหน้ามากกว่า เพื่อนร่วมงานคนอื่นคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้ อ ม

ขอบคุณ : r e e r a c o e n