10 ลักษณะ คนที่ไม่เหมาะเป็นเจ้าของธุรกิจ..ควรรีบแก้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อไปสู่ความสำเร็จ

1. ไม่กล้าตัดสินใจ

การตัดสินใจที่รวดเร็วคือ สิ่งสำคัญของการทำงาน ถ้าคุณเป็นคนประเภท เอ้อระเหย

รอข้อมูลพร้อม 100 % แล้วค่อยตัดสินใจหรือไม่กล้ารับความ เ สี่ ย ง เลย คุณอาจจะไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจ

2. ปฎิเสธความรับผิดชอบ

ไม่ว่าความผิ ด พล าดที่เกิดขึ้น ในธุรกิจมาจากใคร แต่เราในฐานะเจ้าของ

ไม่สามารถที่จะปฎิเสธความรับผิดชอบได้เลย

เพราะถ้าหากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าหรือบริการของเราเค้าก็ไม่ได้อย ากได้ยินคำอธิบายจากใคร นอกจากคนที่เป็นเจ้าของเท่านั้น

3. ไม่เคยบันทึกความสำเร็จของตัวเองไว้เลย

คนที่ไม่เคยบันทึกความสำเร็จ แปลว่าไม่เคยทำอะไรสำเร็จ เป็นเหมือนพวกทำได้ทุกอย่างแต่ไม่สำเร็จสักอย่าง

การบันทึกความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆการให้รางวัลกับตัวเองและทีมงาน

อย่างสม่ำเสมอจะเป็นพลังบวกให้ธุรกิจ มีแร งพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้น พร้อมกับเป็นภูมิคุ้มกันความท้อความเหนื่อยในเวลาที่เจอกับปัญหาไปในตัว

4. ไม่มี Connection

การที่เราไม่มีคน ที่คอยสนันสนุน การทำงานของคุณ โดยเฉพาะในยุคที่การทำงานเป็นทีมคือ ”สิ่งจำเป็น” ถ้าคุณไม่มีเพื่อนหรือ

คอนเนคชั่น หมายความว่าคุณไม่มีทางลัด หรือเครื่องมือที่ดีมาช่วยเลย ซึ่งจะทำให้คุณเหนื่อยมากกว่าปกติ

5. มีแค่เงินเป็นแ ร งจูงใจ

หวังที่รวย เพียงอย่างเดียว อย ากได้แต่ไม่อย ากให้เอากำไรเป็นที่ตั้ง นี่คือความคิดที่น่ากลั ว มาก

เพราะถ้าหากว่าเราไม่มีใจ ให้กับสิ่งที่ทำนอกจากแค่เห็นโอกาสในการได้เงิน

สิ่งที่ข าดไปคือการโฟกัส ความทุ่มเทและจิตใจ ของการเป็นผู้ให้ เมื่อวันนึงคุณมองเห็นอะไร ที่มีโอกาสทำเงินได้มากกว่า

หรือมีแนวโน้มที่จะข าดทุน เราจะเขวทันที คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจได้ คือคนที่เข้าใจและมีความอดทนยอมเสี ย บางอย่างในระยะสั้น เพื่อจะได้รับผลตอบแทนในระยะย าว

6. มองโลกในแง่ดีหรือร้ าย จนเกินไป

คิดว่าจะได้รับ เพียงอย่างเดียว ยังไงก็ขายได้แน่นอน กับคนมองอะไรในแ ง่ร้ าย

คือคิดว่าทุกอย่างมันย ากไปหมด ทำไม่ได้ ขายไม่ดี ซึ่งความคิดแบบนี้ จะทำให้เราเหนื่อยไปตลอดคนเป็นเจ้าของธุรกิจ

จะต้องมองทุกอย่างตามความเป็นจริงและเดินสายกลางเสมอ

7. จัดระเบียบชีวิตตัวเองไม่ได้

ถ้าเราไม่สามารถ ระเบียบตัวเองได้ หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำก่อนหลัง

เอกสารบนโต๊ะมากมาย แต่ไม่มีการจัดเก็บให้เรียบร้อย แล้วเราจะจัดการกับธุรกิจของตัวเองได้ยังไง

8. ยึดติดกับ Comfort Zone

อยู่กับความเคยชิน ไม่ชอบหรือไม่ยอมรับ การเปลี่ยนแปลง จะทำให้เราข าดความคิดสร้างสรรค์

และจินตนาการใหม่ ๆ ให้ธุรกิจน่าสนใจและแข่งขันกับคนอื่นได้

9. เอาแต่ใจ ไม่สามารถตั้งกฎและพร้อมจะเคารพกฎที่ตั้งขึ้นมา

หากเราไม่รู้จักรักษ า วินัยในการใช้ชีวิต คิดอย ากจะถอนเงินออกจากบัญชีบริษัทก็ทำเลย อย ากจะหยุดก็หยุด

ธุรกิจข าดเงินก็เอาเงินตัวเองมาใส่ เอาบ้านเอาทรัพย์สิน ไปขาย ฝืนทำทั้งที่ไม่ดีซึ่งคนที่ทำธุรกิจเป็น

จะรู้จักตั้งกฎเพื่อควบคุมตัวเอง เพื่อให้มีวินัยทางการทำงานสูงกว่าคนปกติทั่วไป ไม่ใช่ทำอะไรได้ตามใจเหมือนที่หลาย ๆ คนเข้าใจ

10. ไม่ รั ก ษ า คำพูด

คำพูดทำให้คนน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่พื้นฐานของทุกสิ่งบนโลก โดยเฉพาะการทำธุรกิจ

ถ้าเจ้าของเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ แล้วธุรกิจของคุณจะมีความน่าเชื่อถือได้ยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น“ลักษณะนิสัย” ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกได้ อย่างชัดเจนว่าเราสามาถเป็นเจ้าของธุรกิจได้รึเปล่า

เพราะสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ เป็นอย่างดีนั่นก็คือ การลงมือทำก่อน แล้วก็จะรู้เอง ว่าเรา “เหมาะ หรือ “ไม่เหมาะ” ในการทำธุรกิจนั่นเอง