เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เริ่มเปลี่ยนแนวคิดตัวเองให้เป็น มีเงินเก็บ..ไม่ขัดสน เริ่มได้แล้วไม่มีคำว่าสาย

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้

ลองเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองใหม่ 5 ข้อนี้ รับรองไม่ขัดสน

วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่า.. เราจะต้องเดินไปทิศทางไหน

ต้องทำอะไรบ้ าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากวางแผนชีวิตแล้ว

การวางแผนทางการเงินก็สำคัญไม่แ พ้กันหากเรามีแผนทางการเงินที่ดีมีการแบ่งส่วนเก็บส่วนใช้ มีวินัยอย่างสม่ำเสมอ

จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอ และยังมีเหลือเก็บ

รู้จักเก็บออม และการล ง ทุ น

เมื่อเงินเดือนออก ให้แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วนส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พัก อ า ห า รค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ

ส่วนที่2 30% สำหรับจ่ายหนี้สิน บ้ าน รถ บั ต ร เ ค ร ดิ ต และส่วนที่ 3 20%

สำหรับเงินออม ซื้ อพันธบัตร กองทุนรวม และเผื่อฉุ ก เ ฉิ นการแบ่งเงินออกให้เป็นสัดส่วน

จะช่วยให้เรามีเงินเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบ าก หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างเช่น โควิด-19 ที่ทำให้หลายๆ คนต้อง

ตกงานเป็นเวลานาน หลายๆ อาชีพที่ว่ามั่นคง ไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอด ซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า

ดังนั้นการมีอาชีพที่ 2 หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรามีทาง สำรองในการหาเงินได้

และถึงงานที่เป็นรายได้หลักของเราจะยังดีอยู่ การมีรายได้เสริมก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ ยง และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจ

จะมีรายได้จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือ การสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้ เช่น บ้ านที่ต้องใช้อยู่อาศัย

หรือ รถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่างก็ไม่ควรที่จะมี อย่างภาระค่าบั ต ร เ ค ร ดิ ต

หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูด แล้วต้องมานั่งเ ค รี ย ดทีหลัง

ว่า..จะเอาเงินไหนมาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำขอให้คุณหยุดพ ฤ ติ ก ร รมแบบนี้ซะ เพราะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ เป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้ โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย และ

ดอก เ บี้ ยบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็มหาโ ห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

หยุดเป็นนักโช ค ล าภการเสี่ ยงดวง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเงินไปจากคุณได้ง่ายมากๆ หายวับไปกับตา ไม่มี ด อ ก ออกผลให้เห็นเหมือน

การนำเงินไปล ง ทุ น แต่บางคนก็เข้าข้างตัวเองและคิดว่ามันคือการล ง ทุ นอย่างหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สิน

ให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที