เกร็ดความรู้

9 สิ่งคนที่เป็นหัวหน้าควรรู้มีข้อไหนบ้างที่ต้องเปลี่ยนตัวเอง ก่อนที่ลูกน้องจะลาออกหมด

หลายๆ คนคงเคยทำงานกับหัวหน้า ที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไปหัวหน้าบางคนเป็นที่รักของลูกน้องจนใครๆ ก็อย ากร่วมงาน

ลองมาสำรวจลักษณะนิสัยของหัวหน้า ไปพร้อมๆ กัน

1. จัดประชุมพร่ำเพรื่อ

การจัดประชุมทุกครั้ง ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เพื่อระดม ส ม อ ง เพื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญ

ซึ่งก่อนประชุมทุกครั้งหัวหน้าควรแจ้งให้ชัดเจนว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้าง

นอกจากนี้ ควรให้โอกาสลูกน้องเลือกว่าจะเข้าหรือไม่เข้าประชุมใด เป็นต้น

2. เปลี่ยนใจไปมาจนพนักงานตามไม่ทัน

หัวหน้าบางคน มีโปรเจคใหม่ๆ มาให้ลูกน้องทำเสมอ ในบางครั้งก็เปลี่ยนโปรเจคไปมาจนลูกน้องตามไม่ทัน

ทำให้ลูกน้องอาจจะเกิดคำถามว่าเป้าหมายจริงๆ คืออะไรกันแน่ ดังนั้นหลังจากนี้หากมีโปรเจคใหม่ๆ

หัวหน้าก็ควรปล่อย ให้ลูกน้องทำทีละโปรเจคอย่างเต็มที่

3. ตำหนิพนักงานอย่างเดียว ไม่เคยชื่นชม

ทุกคนทำผิ ด พล าดกันได้ หัวหน้าที่ดีควรใช้ความผิ ด พล าด ของลูกน้องเป็นบทเรียน

โดยมุ่งเป้าหมาย ไปที่วิธีการแก้ปัญหา ไม่ใช่ตำหนิให้ลูกน้องเสี ยกำลังใจ โดยอาจจะเพิ่มช่องทางพัฒนาตนเอง ให้กับลูกน้อง หรือเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานต่างๆ

เพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

4. สื่ อ ส ารกับพนักงานไม่ชัดเจน

เมื่อสื่ อ ส ารกับพนักงานหัวหน้า ควรบอกจุดมุ่งหมาย และรายละเอียดของงานต่างๆ ให้ชัดเจน

รวมถึงควรสนับสนุน ให้ลูกน้องกล้าบอกเมื่อมีสิ่งที่หัวหน้าพูด หรือทำไม่ถูกต้อง

5. ลังเล ไม่ตัดสินใจจนพนักงานทำงานต่อไม่ได้

เคยมีคนกล่าวไว้ว่า “การไม่ตัดสินใจ แ ย่ กว่าการตัดสินใจผิด” ในฐานะหัวหน้าที่ต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในทุกวัน

ลูกน้องจะรอการตัดสินใจจากหัวหน้าเสมอ เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ซึ่งการตัดสินใจ

ผิ ด พล าดก็ไม่ใช่เรื่อง แ ย่ เสมอไป

ตราบเท่าที่หัวหน้าสามารถแก้ไข สถานการณ์ต่างๆ

ได้ ลูกน้องจะรู้สึกประทับใจที่หัวหน้าลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

6. พย าย ามควบคุมพนักงานทุกอย่าง

การบริหารจัดการ ลูกน้องแบบ Micro Management โดยพย าย ามออกคำสั่งและควบคุมลูกน้องตลอดไม่ใช่เรื่องดี

เพราะทำให้ลูกน้องไม่สามารถทำงานชิ้นนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้ลูกน้องข าดแร งบันด าลใจ

ที่จะทำอะไรใหม่ๆ อีกด้วย

7. สั่งงานครั้งละมากเกินไป

หากหัวหน้าสั่งงาน ครั้งละมากเกินไป พนักงานก็จะรู้สึกหมดกำลังใจและอาจจะมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ดังนั้น หัวหน้าจึงควรแบ่งการแจกจ่าย งานเพื่อให้ลูกน้องจัดลำดับความสำคัญงานต่างๆ ได้ดีขึ้น

8. โมโหง่าย ใช้อารมณ์กับพนักงาน

หากหัวหน้า ใช้อารมณ์มากๆ หรือโมโหง่ายในเรื่องเล็กน้อยก็จะก่อให้เกิดผลเสี ยเพราะลูกน้องจะพย าย ามออกห่างจากหัวหน้าหากมีปัญหาอะไรก็จะไม่กล้าปรึกษาหัวหน้าเช่นเดียวกัน

ในทางกลับกัน ถ้าหัวหน้าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ลูกน้องก็จะกล้าพูดคุยด้วยและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

9. เพิกเฉยต่อปัญหาของพนักงาน

ถ้าลูกน้องมีคำถาม หรือต้องการให้หัวหน้าช่วยเหลือ หัวหน้าก็ไม่ควรเพิกเฉยแต่ควรจัดลำดับความสำคัญ

ว่าควรเข้าไปช่วยในเรื่องใดก่อน อย่างไรก็ตามถ้าหัวหน้าไม่สามารถช่วยได้ทันที

ก็ควรแจ้งให้ลูกน้องทราบว่าตนเอง รับทราบถึงปัญหาแล้ว และจะช่วยได้เมื่อไหร่ เป็นต้น