6 เคล็ดลับไว้ปฏิเสธ..หากมีใครเข้ามายืมเงิน แบบที่คนฉลาดทำ

1.แสดงออกชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเงิน

วิธีรับมือเพื่อนยืมเงิน วิธีแรกบอกให้ชัดเจนไปเลย ว่าไม่ให้ใครยืมเงิน ตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องเมื่อเราชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเงินตั้งแต่แรก

มันก็ง่ายที่จะปฏิเสธโดยไม่จำเป็น ต้องมีข้ออ้างหรือเหตุผลอะไร อีกวิธีนี้เหมาะกับคนที่มีวินัยในการใช้ชีวิต

ระดับหนึ่งนะคะคือพึ่งพาตัวเองเป็นรู้จักดูแลตัวเอง เพราะถ้าเราไม่ให้ใครยืม เราก็ไม่ควรจะไปยืมเงิน หรือไหว้วานคนอื่นเช่นกันค่ะ

2.ขอเวลาตัดสินใจ

บางกรณีก็ย ากจริงๆ ที่จะพูดว่าให้ยืมเงินไม่ได้ เช่น เพื่อนสนิท ญาติหรือคนในครอบครัว

ที่ต้องเจอหน้ากันทุกวัน ถ้ารู้สึกโดนต้อนจนจนมุมมากๆ ลอง

“ขอเวลา”คนยืมเงินว่า ขอฉันคิดดูก่อนนะ การยืมเงินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ พวกเขาเองก็รู้ดี ไม่งั้นคงไม่บ ากหน้ามาขอยืมเงิน

ถ้าคนมีม ารย าทจริงๆ จะเข้าใจว่าคนถูกยืมมีสิทธิคิดได้ว่า

จะให้ยืมเงินดีหรือไม่ แต่ถ้าคุณพูดว่าขอคิดดูก่อน นั่นหมายถึง การเปิดโอกาสการให้ความหวังคนที่ยืมนะคะ

ดังนั้นต้องบอกพวกเขาด้วยว่าขอเวลานานแค่ไหน แล้วกลับไปคิด

จริงๆ ว่ามีเงินพอจะให้ยืมหรือไม่ ให้เวลายืมได้นานแค่ไหน แล้วถ้าเขายืมเงินไม่คืน มีผลกระทบกับความสัมพันธ์แค่ไหนด้วย

3.เสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

นอกจากพูดว่า “ไม่” เราสามารถ ช่วยเหลือเพื่อนยืมเงินหรือคนที่มายืมเงิน ในรูปแบบอื่นได้ เช่น ถ้าพวกเขาไม่มีเงิน เพราะไม่มีงานทำก็ช่วยหางานให้พวกเขาทำทำ อ า ห า ร

เผื่อพวกเขา พวกเขาจะได้ประหยัดเงินค่า อ า ห า ร หรือหาวิธีกู้เงินวิธีอื่น ให้พวกเขาแทน เช่น กู้เงินธนาคาร เป็นต้น

4.ให้ยืมแบบไม่หวังได้คืน

ถ้าจนแล้วจนรอด ยังไงก็รู้สึกว่าเพื่อนยืมเงินหรือคนยืมเงินคนนี้ เราต้องช่วยจริงๆ ไม่ให้ไม่ได้จริงๆ ลองหาวิธีให้แบบที่เราคิดเสี ยว่า ให้เงินเป็นของขวัญไปเลย

เช่น ใกล้วันเกิดของเพื่อนยืมเงินหรือคนยืมเงินคนนี้ ก็ให้เงินเขา

ยืมแล้วก็บอกเขาไปเลยว่า งั้นให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะ หรืออาจจะให้เป็นบัตรของขวัญวอยส์เชอร์

ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตพวกเขาจะได้เก็บเงิน ไปใช้จ่ายด้านอื่น ที่จำเป็นมากกว่าแทนวิธีนี้เป็นวิธีการช่วยเรื่องเงิน

ที่ลดความกระด าก อายระหว่างกันได้มากเลยทีเดียวค่ะ

5.พูดตรงๆ และสั้นๆ

ไม่ต้องอธิบายสถานะทางการเงินของคุณเช่นตอนนี้ ฉันมีแพลนใช้เงินเรียนต่อโท ฉันจะเอาเงินไป ศั ล ย ก ร ร ม ที่เกาหลีฯลฯ

ไม่ให้ก็คือไม่ให้ คนยืมเงินอย ากได้แค่เงินถ้าไม่ได้เงิน ก็ไม่ได้ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้น

แต่ถ้ากลั วว่าบทสนทนา จะตัดรอนกันเกินไป ลองปฏิเสธแบบสุภาพแบบนี้ดูค่ะ

“ฉันไม่มีเงินพอให้ใครยืมได้เลยช่วงนี้” “ฉันไม่ค่อยสบายใจเรื่องการให้ยืมเงินน่ะ” “ขอโท ษนะแต่ให้ยืมไม่ได้จริงๆ” ประโยคเหล่านี้

ตรงไปตรงมาแต่ไม่ ห ย า บ ไม่ห้วน ไม่ตัดรอนจนเกินไปและไม่ได้เปิดช่องให้คนมาขอยืมเงิน ได้อีกด้วย ในอนาคต ให้จำไว้เสมอว่ามันเป็นเงินของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายสถานะ หรือวิธีการใช้เงินของคุณกับใคร โดยเฉพาะคนที่จะยืมเงินของคุณ

6.ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของตัวเอง

ถ้าต้องการลด แ ร งกดดันหรือโอกาสที่เพื่อนยืมเงิน จะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณ

การไม่เที่ยวบอกใครว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ มีเงินเก็บที่ไหนบ้าง มีทรัพย์สินหนี้สินเท่าไหร่และอย่างไร

คือสิ่งที่คุณควรทำ ถ้ามีใครถามเรื่องเงินอาจจะพูดแบบกลางๆ ว่า “ก็พออยู่ได้จ้ะ”หรือ“พอมีพอกินเฉยๆ”

ไม่ต้องบอกตัวเลขโต้งๆ ว่ามีเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ในบัญชีสามล้านบาท

เพราะมันจะกลายเป็นสัญญาทางสังคม รอบตัวคุณอย่างหนึ่งทันทีว่าเงินฉุกเฉิ น นี้อาจหมายถึงพอให้เพื่อนยืมเงินอย่างฉุกเฉิ น ก็เป็นได้

ขอบคุณ : s h o p b a c k