9 เคล็ดลับการสร้างตัว ชีวิตวัยชรๅอย่างเป็นสุข โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลาน มีเงินใช้ไม่ขัดสน

ปัจจุบันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ในหลายๆ ประเท ศ เริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ เราคงจะพึ่งพาลูกหลานได้ตลอดไปไม่ได้หรอก

หากเราแก่ตัวลง เราจะทำอย่างไร เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน และคนอื่น

1. ขยันขันแข็ง และพย าย ามหารายได้เพื่อกระจายความ เ สี่ ย ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานออฟิศที่ทำงานประจำซึ่งมีความ เ สี่ ย ง จากการถูกปลดจากงานอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว

เราจึงต้องมองหารายได้เสริมเพื่อรองรับความ เ สี่ ย ง ทางการเงินด้วย

2. พอเพียง พอกินพอใช้ อย่าหน้าใหญ่ใช้เกินตัว

จริงอยู่นะครับว่าหาเงินได้มากก็ใช้ได้มากแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าความพอดีหรือพอเพียงจะทำให้เราไม่ทุ กข์ย ากในย ามที่เกิดปัญหายิ่งถ้าหาน้อย ใช้มากแล้วด้วยชีวิตนี้ลำบ ากแน่ครับ

3. ใช้ชีวิตวันนี้ แต่อย่าลืมอนาคต

วันนี้ที่เรายังสามารถสร้างรายได้ เราควรเตรียมวางแผนการเงินไว้สำหรับอนาคต เช่น การวางแผนเกษียณ

การศึกษาให้ลูก เตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน ด้วยการซื้อก ร ม ธ ร รม์ประกันทรัพย์สิน ประกันชีวิต

4. ออมไว้ ก่อนใช้ลงทุน

ทุกวันนี้หลายคนคงทราบดีนะครับว่า ด อ กเบี้ ยเงินฝากบ้านเราเรียดต่ำติดดินแต่ไม่ได้หมายความว่าการฝากเงินธนาคารไม่ดีนะครับ แต่เมื่อเก็บเงินไปสักระยะ

ให้เปลี่ยนเป็นการลงทุนบ้าง เพื่อกระจายความ เ สี่ ย ง และผลตอบแทน

5. ความไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ

ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบ นอกระบบ บัตรเครดิตและอื่นๆ เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงครับ แต่หากมีโครงการที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่

เช่น ซื้อบ้านหรือซื้อรถ เราควรวางแผนการออมเงินล่วงหน้า และใช้เงินออมเป็นหลัก

6. เก็บวันนี้ มีวันหน้า ออมก่อนรวยก่อน

วิธีนี้ใช้ได้เสมอนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหน และไม่ว่าจะคนปกติหรือมหาเศรษฐี

เพราะการออมเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคต

เคล็ดลับง่าย ๆ คือแบ่งเงินออมก่อนที่จะใช้ครับ รับรองไม่จน

7. ไม่มีปัญญา มีหรือจะป้องทรัพย์ได้

ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนะครับ แต่ อ า วุ ธ ที่สำคัญที่สุดในการ รั ก ษ า ความมั่งคั่ง

หรือความเป็นอยู่ที่ดีคือ ‘ปัญญา’ ครับ

ดังนั้นจึงต้องหมั่นหาความรู้ และติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด

8. รับใช้ จ่ายรู้

วิธีนี้มีประโยชนื์อย่างมากครับ สำหรับใครที่ชอบมีคำถามว่า ‘เงินเราหายไปไหน?’ หรือ ‘เราใช้อะไรไปบ้าง’

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย คือคำตอบครับ

เพราะทำให้เรารู้การเคลื่อนไหวของเงิน และป้องกันเงินรั่ วไหลอีกด้วย

9. ร่ า ง ก า ย สำคัญที่สุด

อย่าวิ่งหาเงินจนลืมตัวเองนะครับ เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่มีเงินมากมาย

แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ความสุขจากมัน รั ก ษ า ตัวตอนแก่จนหมด

เพราะฉะนั้นหันหลังให้เงินบ้าง แล้วหัวมาดูแล สุ ข ภ า พ กาย สุ ข ภ า พ ใจกัน