เกร็ดความรู้

9 เรื่องที่บอกคุณว่า เป็นพ่อแม่ที่รังแกลูก คิดว่ามันดี..พ่อแม่หลายๆ คนอาจไม่รู้ว่า

วิธีการที่เราเลี้ยงดูลูก คิดว่ามันดีกับลูกจริงไหม พ่อแม่หลายๆ คนอาจไม่รู้ว่าการกระทำบางอย่าง มันส่งผลเสี ยกับลูก

โดยที่พ่อแม่ก็ไม่รู้ตัว ฉะนั้น จาก 9 ข้อนี้ มาดูว่า ตรงกับตัวคุณไหม เพื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นพ่อแม่ที่แ ย่ ทำร้ ายลูกแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่า

1. มักจะเปรียบเทียบ ลูกตัวเองกับลูกคนอื่น ว่าลูกคนอื่นเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ลูกข้างบ้านดีกว่าลูกตัวเอง เพราะต้องการให้ลูกแข่งขันไปตลอดไง

2. ไม่เชื่อมั่นอะไรในตัวลูกเลย ไม่เคยรับคำพูดลูก ไม่มีค่าอะไรในสายตาพ่อแม่เลย

3. ตั้งความ ค าดหวังกับลูกสูง แบบที่ว่ามันเกินความสามารถ ที่ลูกจะทำได้ไง อีกอย่าง

คือ ลูกทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ เมื่อลูกทำไม่ได้ก็ซ้ำเติมลูกอย่างเดียวเลย

4. อารมณ์เสี ย ตลอด ไม่ว่าจะทำอะไรหงุ ด หงิ ดตลอด ลูกทำอะไรคุณจะหงุ ดหงิ ด ไม่เข้าตาคุณสักอย่าง

5. ดุลูกเป็นประจำ จนติดเป็นนิสัย เกรี้ ย ว กร าด กลายเป็นวิธีการสื่อ ส ารในบ้านไปแล้ว

6. เจ้ากี้ เจ้าการ เหมือนตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตลูกซะงั้น ทั้งด้านร่างกาย

อารมณ์ และความรู้สึก ก็คือไม่ปล่อยให้ลูก ได้เป็นตัวของตัวเองบ้างเลย

7. พอมีเรื่องผิ ดปกติเกิดขึ้น พ่อแม่จะทำเหมือนลูกเป็นคนผิดเสมอ อย่างเช่น ข้าวของพั ง ลืมปิดไฟ กล่าวโท ษลูกทั้งหมด

8. ไม่สนความรู้สึกของลูก เชื่อว่าสิ่งที่เลือกให้ลูกดีกับเขามากแล้ว ลูกไม่สิ ทธิ์คิด ไม่สามารถที่จะเรียกร้ อ งได้

ทำได้เพียงเดินไปตามทางที่พ่อแม่ต้องการ

9. แสดงออกอย่างชัดเจน ว่ากำลังข่ มลูก ทำเป็นว่ามองลูก ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่เท่าตัวเอง

โดยจะมีคำพูดติดปากว่า ตอนแม่อายุเท่าลูก แม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วนะจากที่กล่าวมานั้น ถ้ามีข้อไหนที่ตรงกับตัวคุณ

ก็ควรคิดได้แล้วนะ ตระหนักและมีสติในการเลี้ยงลูกให้มากกว่านี้ เพราะนั่นคือ สิ่งบอกว่า “เราคือพ่อแม่ที่แ ย่”ทำให้ลูกจมดิ่ง ในความรู้สึก กลายเป็นเด็ กซึ มเ ศ ร้ า

ไม่มีความสุขเด็ กอาจกลายเป็นคนหัวรุ นแร งไปเลย แต่มันจะดีกว่าไหมนะ หากเราหันมา

ยอมรับความจริง ในสิ่งที่เราได้ทำพล าดไป เพื่อที่จะปรังปรุงตัวเองใหม่

จากนั้นกลับมาเป็น พ่อแม่ที่ดีของลูก ทำให้เขามีอนาคตที่ดี

ลูกมีความฝันของเขาอย่ายั ดเยี ย ด ความฝันของเราให้ลูก

อย่าใช้ความหวังดีกดดันเด็ก ทำลายความสุข

ด้วยความฝันของเราที่เขาไม่เคยต้องการ

ให้เขากล้าฝัน กล้าทำ และเป็นในแบบที่เขาเลือกเอง

พ่อแม่ที่เจ๋ง จะเลี้ยงดูอย่างเข้าใจลูกอย่างนั้น

ไม่ใช่บอกว่าฝันของฉันมันดี ฝันของลูกมันไ ร้ส าระ

ช่วยสนับสนุนให้ฝันของเขาสำเร็จสูงสุด นั่นเป็นความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ต่างหาก..