เกร็ดความรู้

เทคนิคบริหารเงินเป็น ของคนที่ชอบใช้ชีวิตให้ดูแพงในยุคสมัยนี้

กับพนักงานบางคนเพราะอะไร คนที่มีเงินเดือนเท่ากันเขาถึงมีเงินใช้อย่างไม่ขัดสนเลย

เขาทำยังไง นั่นอาจเพราะเขามีการจัดการกับเงินของเข า ดีนั้นเอง เรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนกันบ้าง

1. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐาน ในการออมเงิน ที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง

สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้วให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการ ต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหน

ที่เราจ่ายไปบ้างและจ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่หลังจากนั้น ให้เรามา คำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่

เพราะเหล่านี้ จะส่งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

2. งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือการใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขนม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้อมาเพียงเพราะชอบ ที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ

แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเห ตุมีผลคิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ ย า กแต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชินถ้าทำได้ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เก็บออมได้

เพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่าย ที่มีความฟุ่ มเฟื อ ย มาก หากลดไปได้คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

แยกไม่ออกว่า “จำเป็น” หรือ “ต้องการ”

วิธีการแยกง่ายที่สุดก็คือต้องรู้ว่า

สิ่งไหน..ต้องมี (จำเป็น) ข าดไปแล้วจะใช้ชีวิตไม่ได้ เช่น ปัจจัย 4

สิ่งไหน..มีก็ดี ไม่มีก็ได้ (ต้องการ) ข าดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้ แต่ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้น เช่น อาหารจานหรู เสื้อผ้าแ บ ร นด์เนมหรือสิ่งไหน..ไม่จำเป็นต้องมี

3. ซื้อของที่คุณภาพมิใช่ราคา

หลายคน ที่อาจจะติดหรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้อของแล้วดูที่ราคาจากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติก ร ร ม ของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อน

ที่จะซื้อนอกจากจะดูที่ราคาแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะฉะนั้นการที่จะซื้อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลระยะย าว

เราจะได้ใช้ของอย่างคุ้มค่า และไม่ต้องเสี ยเงินซื้อ บ่อย ๆ ไงไตร่ตรองดูก่อนก่อนจะซื้อของ บางครั้งของ ที่มีคุณภาพดี แต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

ถ้าคุณซื้อแต่สิ่งของที่ไม่จำเป็น ในไม่ช้าคุณก็ต้องขายสิ่งของที่คุณจำเป็น..

“จงระวั งการใช้จ่าย แม้เรื่องเล็กๆ

เพราะรูรั่วเล็กๆ ก็ทำให้เรือทั้งลำจมได้”

ขอบคุณ : m e o k a y n a