เกร็ดความรู้

เคล็ดลับของคนเงินเดือนน้อย จะใช้ชีวิตอย่างไร..ให้มีกิน มีเก็บ และอยู่ได้ไม่เป็นหนี้

ว่าด้วยเรื่อง “เงินเดือน” ย่อมเป็นอะไรที่มาไวไปไวมาก ยิ่งกับมนุษย์เงินเดือน ที่มีรายได้เพียง 9,000 บาท ต่อเดือน ยิ่งแล้วใหญ่เราเชื่อเหลือเกินค่ะ ว่า.. หลายๆ คนคงมี

คำถามกันอยู่ในใจ ถึงความเป็นไปได้ เรื่องเงิน 9000 บาท ในยุคที่อะไรๆ ก็แพงเนี่ยนะ

ว่า.. มีด้วยเหรอเงินเดือนเท่านี้ จะมีวิธีออมเงินแบบไหน ขอบอกว่ามีจริงๆ ค่ะ

เงินเดือน 15000 ไม่พอใช้แล้ว 9000 จะอยู่อย่ างไร เชื่อว่า หลังจากที่เราได้เอ่ย..ถึง

เงินเดือน 9,000 บาท ไป หลายๆ คนที่ได้ยินแบบนี้คงจะตกใจกัน มากแน่ๆ เลยใช่ไหมว่า.. ไม่ผิดก ฎหม ายแรงงานใช่ไหม

เงินเดือนเท่านี้ยังมีอยู่อีกเหรอ เราขอบอกเลยค่ะ

ว่า.. ยังคงมีอยู่ และไม่ได้ผิดก ฎหม ายอะไรด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเกณฑ์เงินเดือน 15000 บาท

ของเด็กจบใหม่ เป็นเพียงคำแนะนำของ รั ฐ บ าล ที่บอกให้ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนทราบเท่านั้น

ไม่ได้ตราขึ้นให้ เป็นก ฎหม ายอะไรผู้ประกอบการ บริษัทเอกชนจะทำตาม

หรือไม่ทำตามก็ได้ เงินเดือนแค่นี้จะไปอยู่รอดได้อย่ างไร ลำพังแค่เงินเดือนหมื่นห้า เงินเดือนมาตรฐาน

ของเด็กจบใหม่ ยังใช้กันเดือนชนเดือนเผลอ ๆ บาง เดือน เงินไม่พอใช้ด้วยซ้ำ

ใครที่กำลังสงสัยอยู่ หรือมีข้อขั ด แ ย้ งในใจ เราบอกเลยค่ะว่า สามารถอยู่ได้ แถมยังมีเงินเก็บด้วย

วิธีออมเงิน สำหรับเงินเดือน 9000 บาท คำตอบที่เราได้กล่าวไปข้างต้น

ไม่ใช่คำพูดสวยหรู ที่สร้างวิม าน ไว้กลางอากาศ แต่เป็นคำตอบที่..

พิสูจน์มาแล้วว่า สามารถทำได้จริงบอกเลยว่า เงินเดือน 9000 บาท ถ้าอย ากอยู่รอดในยุคนี้ ต้องปฏิบัติตามนี้

ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำตามแบบนี้ ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ เอาให้ใกล้เคียงรูปแบบของตัวเองที่สุด

1.”ค่าอาห าร”

สำหรับปัญหา ปากท้องอย่ างค่าอาห าร นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนอย่ างเราไม่อาจ ห ลี กเลี่ ยงได้เช่นกัน

ยิ่งในยุคที่ค่าครองชีพสวนทางกับรายได้ด้วยแล้ว บอกเลยว่า..

เป็น ม หั น ต ภั ย ร้ ายสุดๆ แต่เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ได้ด้วยการทำอาห ารทานเองค่ะ

นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ส ารอาห ารครบถ้วนและถูกสุขลักษณะอีกด้วย!

2.”เงินเก็บ”

มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะ บอกเลยว่าข้อนี้สำคัญมาก เพราะเพื่อนๆ ทุกคน จำเป็นมากจริงๆ

ที่ต้องมี วิธีออมเงิน ไว้เผื่อฉุกเฉิ น เช่น ค่ารักษ าพย าบ าล

หรือค่าใช้จ่าย ที่ไม่คาดคิดมาก่อน

เช่น ค่าซ่อมบ้ าน เป็นต้น โดยจำนวนเงิน ที่เราต้องเก็บออมนั้นควรอยู่ที่ 1000 บาท ค่ะ

3.”ค่าเดินทาง”

มาถึงข้อที่ 3 กับค่าเดินทางที่ไม่ว่าใครก็ต้องเจอกัปัญหานี้ คุณผู้อ่ านสามารถแก้ไขมันได้ด้วยการเลือกใช้ ระบบขนส่งราคาประหยัด

เช่น รถเมล์ หรือไม่ก็แก้ที่ต้นตอ คือการเลือกที่ทำงาน

ใกล้บ้ าน เพราะนอกจากจะไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางแล้ว ยังไม่ต้องตื่นแต่เช้าด้วย

4.”ค่าที่พัก”

ค่าที่พัก ถือว่าเป็นปัญหาระดับ ช าติสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกท่าน

แต่ปัญหานี้จะหมดไปในทันที

หากคุณยอมพักอยู่ที่บ้ าน หรือไม่ก็ลองเลียบๆ เคียงๆ ถามเพื่อนว่า สนใจมาแ ช ร์ห้องกันไหม?

ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกอาย ที่ต้องประหยัดขนาดนี้

แต่เชื่อเถอะค่ะ ว่าการทำแบบนี้ มันช่วยให้คุณอยู่ร อ ด ได้ ถ้าคุณมีความจำเป็น

ที่จะต้องอยู่หอจริงๆ เราบอกเลยว่า ค่าหอไม่ควรเกิน 2500 บาท โดยเด็ ด ข าด ย้ำอีกครั้งว่าไม่ควรเกิน 2500 บาท ไม่งั้นแ ย่แน่!!

5.”ค่าใช้จ่าย ส่วนตัว”

เชื่อว่าคุณผู้อ่ านทุกท่านล้วนมีกิเลสกันอยู่ทุกคน สำหรับเงินในส่วนนี้แบ่งออกไปเลย

1000 บาทใครอย ากจะซื้ อ อะไรก็บริหารจัดการแบ่ งสรรปันส่วนกันให้เรียบร้อย

เราต้องรู้และเข้าใจว่า เงินเดือนของเรานั้นมีไม่มาก ไม่สามารถนำเงินเดือนไปใช้กับอะไรที่ไ ร้ส าระ

นี่..คือ 5 วิธีออมเงิน ที่ออกแบบมา เพื่อมนุษย์เงินเดือน แม้ว่า คำแนะนำที่เรากล่าวมา

5 ข้อข้างบนนั้นจะฟังดูย ากหน่อย แต่สำหรับมนุษย์เงินเดือน 9000 อย่างเราแล้ว

ถ้ามีวินัยในการบริหาร เงินก้อนนี้ได้ ก็จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่เป็นหนี้ และไม่ทุ กข์ใจเลยล่ะ

ได้รู้จักกับเทคนิคการใช้เงินเดือนให้อยู่รอดไปจนถึงเดือนต่อไปแล้ว

ก็อย่าลืมลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับวิถีชีวิตเงินเดือนของคุณจะได้ไม่ต้องคอยนับถอยหลังรอวันเงินเดือนออกแล้ว

วนเป็นวั ฏ จั ก รเดิมอีกต่อไปและเมื่อมีเงินเหลือเมื่อไหร่ ก็อย่าลืมเก็บไว้เป็นเงินออมด้วยจ้า

“จงรู้คุณค่าของเศษเงินเหรียญ

อย่ามองว่ามันไ ร้ค่าหนักกระเป๋า

เมื่อคุณไม่ปฏิเสธค่าของเศษเหรีญ

คุณจะกลายเป็นคนที่รักการเก็บออมทันที”

ขอบคุณ : c h a y e n d