เกร็ดความรู้

7 สิ่งทำตัวเองให้คุณคุณกลายเป็น “คนน่าเชื่อถือ” น่ายกย่อง ในที่ทำงาน มีแต่คนรักในมราทำงาน

ในที่ทำงาน ทุกคนล้วนต้องการ เป็นคนสำคัญ โดดเด่นและได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่น

เพราะสิ่งนี้ จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ แต่กว่าที่คุณจะได้รับความไว้วางใจ

จากเจ้านาย เพื่อนร่วมงานและลูกน้องคุณจะต้องใช้ความพย าย ามอย่างหนัก

กล่าวคือ คุณต้องอุทิศตนในการทำงานและวางตัว ให้เหมาะสม ในทุกสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 7 ข้อในบทความนี้

คุณจะได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือในที่ทำงานแน่นอน

1. มีความมั่นใจในตัวเอง และแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่น เคารพนับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเคารพตัวเองก่อน

คุณควรเชื่อมั่น ในทุกการกระทำของตนเองมีความรับผิดชอบ

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และไม่กลัวกับปัญหาอุ ป ส ร ร ค ใดๆเพราะหากคุณสามารถตัดสินใจ เรื่องสำคัญๆ

และสามารถผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆ ไปได้ ก็จะทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวคุณและสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นความเคารพนับถือในท้ายที่สุด

2. บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งใน พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคุณก็คือการบริหารเวลา หากคุณลองเปรียบเทียบพนักงาน 2 คน ระหว่างพนักงานคนแรกที่เข้าประชุม ตรงเวลาและส่งงานตามกำหนดทุกครั้ง

กับพนักงานคนที่ 2 ที่มักเข้าประชุมสาย และไม่เคยส่งงานทันเวลาแน่นอนว่าเมื่อคุณจะมอบหมาย

งานหนึ่งชิ้น คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรก ทำเพราะคุณไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังทั้งนี้ ในระหว่างทำงาน

คุณควรทุ่มเทกำลังความสามารถในการทำงาน อย่างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

ไม่เสียเวลากับกิ จ ก ร ร ม ที่ไ ร้สาระ เพื่อที่งานจะได้ออกมา อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

3. อ่อนน้อมถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่าตนเอง สามารถทำงานได้ดี รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน จงอย่าคุยโวโอ้อวด

แต่จงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้วนอกจากนี้ เมื่อได้รับการยกย่องชมเชย คุณไม่ควร หลงระเริงไปกับคำพูดเยินยอ ของคนอื่น ในทางกลับกันคุณควรคิดว่าแต่ละคน

เป็นเพียงหน่วยหนึ่งที่ประกอบ เข้าด้วยกันเพื่อทำให้งานสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร การอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้คุณไม่หยุดนิ่ง และรู้จักการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

4. ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคน อาจทำงานอย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ พวกเขาอาจไม่มีแ ร งบันดาลใจเหมือนเช่นคุณหรือพวกเขาอาจมีปัญหาส่วนตัว บางอย่างทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถดูถูก พวกเขาได้คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขา เฉกเช่นมนุษย์ด้วยกัน

จงให้เกียรติพวกเขาและไม่ก้าวล้ำเส้น ของกันและกัน กล่าวคือคุณไม่ควรมองพวกเขาว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานแต่ให้มองพวกเขา

เป็นเพื่อนมนุษย์ เพราะวิธีการนี้จะทำให้คุณเข้าใจ จิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นและคุณจะได้รับความ

ไว้วางใจ รวมทั้งความเคารพนับถือเป็นการตอบแทน

5. ชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาส ชื่นชม เพื่อนร่วมงานบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมงานของคุณทำงานชิ้นหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยม และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชมในความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่เขาทุ่มเทจนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายคำชื่นชมเหล่านี้ จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ในทางกลับกัน หากเพื่อนร่วมงานของคุณล้ ม เ ห ล ว

แทนที่คุณจะคอยซ้ำเติมและตอกย้ำความผิ ด พล าดนั้นคุณควรให้อภัยและให้กำลังใจต่อกัน

เพราะการต่อว่าหรือแสดง พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้านลบนั้น นอกจากจะไม่ช่วยให้ เกิดประโยชน์ใดๆยังทำให้เพื่อนร่วมงานเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อคุณอีกด้วย

6. ช่วยเหลือทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อว่าหรือโจมตี เพื่อนร่วมงานที่ไ ร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามการกระทำเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตัวคุณและบริษัท ทางที่ดีคือ คุณควรช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ

ไปพร้อมๆ กัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ไม่แก่งแ ย่ ง ชิงดีกันนอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในทีมจะทำให้การทำงานมีความราบรื่น

เพราะเมื่อคุณต้องการ ความช่วยเหลือ จากผู้ใดก็จะมีคนสนับสนุนและผลักดันคุณด้วยความเต็มใจ

ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบ ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

7. ไม่ซุบซิบนินทา

การซุบซิบนินทา ในที่ทำงาน เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทำให้คุณเสี ยเวลาในการทำงานแล้วคงไม่มีใครเคารพนับถือคนที่ปล่อยข่าวลือและพูดจาให้ ร้ า ย ผู้อื่น

กล่าวคือ หากคุณไม่ให้ความเคารพนับถือ ผู้อื่นคุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกัน

ดังนั้น คุณจึงไม่ควรจับกลุ่มซุบซิ บ นิ น ท าในที่ทำงาน เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในตัวคุณ

ขอบคุณ : l e a r n i n g h u b t h a i l a n d