ข้อคิด

เหตุผล 4 ข้อ ที่คนฉลาดเขามักจะเงียบไม่เสียเวลาพูดเพื่อโอ้อวดกับใคร

เงียบให้ถูกจังหวะคนฉลาดจะไม่พูดมาก

คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่า คนฉลาดต้องรู้จักคิดก่อน พูดหรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ เพราะมันเป็นตัวบ่งบอก ถึงนิสัยใจคอพฤติก รรม

และพื้นฐานต่างๆ ในตัวคนคนนั้น ว่าเป็นคนอย่างไรฉะนั้น การไตร่ตรอง

ทุกสิ่งก่อนจะพูดออกมา จึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมายในชีวิต เพียงรู้จักใช้คำพูด

ให้เป็นและเกิดประโยชน์

รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟัง ในสิ่งที่คนอื่นพูดนอกจาก จะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้คุณ

ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่คุณอาจ ไม่เคยรู้มาก่อนส่งผลให้รู้เท่าทัน

ผู้คนบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา ตัวเองในด้านต่างๆได้อีกด้วย

อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลาไม่เคยรอ ใครหากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่าหยุดพัฒนา

และผลักดันตัวเองให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมัน

สามารถส่งผลดี ต่อชีวิตทำให้คุณรู้ทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัพเดท เรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝันอันสวย หรูที่วาดไว้ในจินตนาการแล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ

ไม่ลงมือลงแรงทำ อย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้นหากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่มัวมานั่งพูดพร่ำให้เสี ยเวลาแต่ควรนำเวลาทุกนาทีที่มีค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใครก็ตามที่อวดอ้างตนเองว่า “ตนยอดเยี่ยมกว่าผู้อื่นอยู่เสมอ” เขาคนนั้นก็มักจะต้องได้รับความเขม่นจากผู้อื่น

ทำให้ผู้อื่นคอยจับผิด พินิจพิจารณาในทีท่าและความประพฤติอยู่โดยตลอด พร้อมที่จะหยิบยกเอาส่วนที่ไม่ดีของเขาออกมาแฉแก่ผู้อื่นเนื่องๆ

“คนฉลาด..ย่อมไม่อวดวิเศษแม้แต่น้อย

อ่อนน้อมถ่อมตนเอง ย่อมีอะไรดีกว่าการอวดเบ่ง”

ขอขอบคุณ : stand – smiling