(เขียนไว้ดีมาก) หม้อดินร้าวกับดอกไม้อ่านจบมีกำลังใจ..ทำให้รักตัวเองมากขึ้น

เรื่องมันมีอยู่ว่า.. มีชายอินเดียคนหนึ่ง เมื่อช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น

ผู้คนต่างก็เห็นเขาจนชินตาว่า บนบ่าของเขามีหม้อดินใบใหญ่วางอยู่

ข้างละใบ หม้อดินใบหนึ่งมีรอยร้ าว ขณะที่อีกใบหนึ่งยังมีสภาพที่สมบูรณ์

สวยงามอย่ างไร้ที่ติ

หม้อใบที่สวยสวยงาม.. สามารถบรรจุน้ำไว้เต็มเปี่ยม จากลำธารจนถึงบ้านเจ้านาย

ขณะที่อีกใบหนึ่ง.. เมื่อมาถึงปลายทาง กลับเหลือน้ำแค่ครึ่งเดียว

ก็เท่ากับว่า ชายผู้นี้ขนน้ำได้เที่ยวละหม้อครึ่งอยู่ทุกครั้ง

ก็แน่ล่ะสิ หม้อดินใบสวยใบนั้นก็ย่อมภาคภูมิใจในตนเอง

ที่ทำหน้าที่ได้อย่ างสมบูรณ์แบบครบถ้วน ส่วนหม้อดินใบร้าว..

นอกจากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยเนื้ อต่ำใจ ในความไม่สมประกอบของตนเองแล้ว

มันยังรู้สึกผิดกับการทำหน้าที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วย

หลังจากสองปีเต็ม ที่แบกความทุ กข์ ร ะท ม ข มขื่ นนั้นเอาไว้

มันจึงตัด สินใจเอ่ยกับคนหาบน้ำว่า “ ฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกิน

ฉันอย ากขอโทษท่าน ที่ตลอดสองปีมานี้ ฉันทำงานให้ท่านได้

เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เนื่องจากเจ้ารอยร้ าว บนตัวฉันตอนนี้

มันทำให้น้ำรั่วไหลไปตลอดทาง ”

เมื่อคนหาบได้ฟังเช่นนั้นแล้ว ก็พลอยรู้สึกเสี ยใจไปด้วย เขาจึงพูดว่า

“เอาล่ะ ระหว่างทางที่เราจะเดินกลับไปบ้านนั้น ฉันอย ากให้เธอลอง

สังเกต ด อ กไม้สวย ๆ ข้างทางเดินสักหน่อย เธอไม่ได้สังเกตหรอว่า

ทำไม ด อ กไม้ป่าเหล่านั้น ถึงได้งอกงามเฉพาะฝั่งที่ฉันแบกเธอเท่านั้น

นั่นเป็นเพราะ ฉันได้ตระหนักในข้อจำกั ดของเธอ จึงอาศัยเงื่อนไขนี้

เพาะเมล็ดพันธุ์ด อ กไม้ป่าตรงทางเดินฝั่งที่ฉันแบกเธอเสมอมา

และในทุก ๆ วัน ขณะที่เราเดินกลับบ้านนั้น เธอเองก็ได้ช่วยฉันรดน้ำให้มัน

แล้วในสองปีนี้ ฉันก็ได้เ ด็ ด ด อ กไม้สวย ๆ ไปปักแจกันให้เจ้านายของเราด้วย

นี่ถ้าหากไม่มีเธอแล้วล่ะก็ เจ้านายของเราคงไม่มีโอกาสได้ด อ กไม้ป่า

อันแสนสวยงาม ที่ผลิ บานสะพรั่งอยู่ระหว่างทางมาประดับบ้านเป็นแน่ ”

จงจำไว้ใหดีนะ..

หากคนเราทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยรู้สึกภูมิใจในตนเอง

ไม่เอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นมากจนเกินไป

สิ่งไหนไม่ดีก็พย าย ามแ ก้ไ ขให้มันดีขึ้น

เรียนรู้ในสิ่งที่ทำพลาด เรียนรู้แก่นแท้ของชีวิต

ก็จะทำให้ชีวิตของเราเติมเต็มและสมบูรณ์แบบ

ไม่ไปจมปลักอยู่กับความ อิ จ ฉา ริ ษ ย า

ความอย ากได้ อย ากมี ความล้ มเหลว

ความผิ ดหวัง การแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกัน..

บางทีนั้นเราก็ควรที่จะมีความสุข

กับการใช้ชีวิตของตัวเอง โดยที่เรา

ไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใคร

การที่เราเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบ

กับคนอื่นนั้น มีแต่จะทำให้เราไม่มีความสุข

ยิ่งถ้าคนๆ นั้นเขามีชีวิตที่ดีกว่าเรา

มันก็จะยิ่งทำให้เราไม่มีความสุข

ในการใช้ชีวิตของตัวเราเอง

เพราะฉะนั้นอย่าเอาชีวิตของเรานั้น

ไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะ

ใช้ชีวิตแบบปกติของเรา ให้เรามีความสุข

แค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วล่ะ

ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับ

ชีวิตของคนอื่น แค่นี้เราก็จะมีชีวิต

ที่มีความสุข เพราะไม่จำเป็นต้อง

เอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครให้เหนื่อย

ขอคุณ : m e e y i m