สุขภาพ

8 หลักการคิดเตือนใจ ก่อนเข้าสู่วัยที่สูงอายุ.

วัยสูงอายุเป็นวัยที่เปราะบาง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้หลายคนรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขได้ย าก

แต่วันนี้มีหลักการคิดดีๆ มาฝากท่านผู้อ่านด้วย..

8 วิธีคิดเพื่อก้าวไปเป็นผู้สูงวัยอายุที่มีความสุข เพื่อเอาไว้เตือนใจ ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

1. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะคิดไว้เสมอว่า ฉันต้องเข้ากับใครๆ ให้ได้ทุกคน

2. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ เงินที่ฉันสะสมตลอดมา ฉันจะใช้จ่ายเพื่อความสุขของฉัน

3. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะเตือนตัวเองเสมอว่า อย่าเก็บตัวอยู่เงียบๆ

4. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะเตือนตัวเองไว้เสมอว่าฉันจะไม่เอาแต่ใจตัวเอง

5. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะคิดว่า พวกลูกๆ หลานๆ อาจไม่อยู่ใกล้ชิดหรืออยู่ร่วมบ้านกับฉันก็ได้

6. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ เวลาที่ฉันแสดงอารมณ์ห งุ ด ห งิ ดเ ก รี้ ยว ก ร าด ออกมา

ฉันก็ขอให้ลูกหลานและพวกเด็กๆ ให้อภั ยฉันบ้าง

7. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้าง

8. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะยึดมั่นต่อคำกล่าวที่ว่า “คนเราไม่แก่เกินเรียน”

ขอขอบคุณ : g o o d l i f e