เกร็ดความรู้

จงนำไปสอนลูก 15 คำสอนจากใจแม่ อยากให้ลูกได้เข้าใจ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

เคยจำได้มั้ยว่า เมื่อครั้งที่คุณเป็นเด็ ก แม่พ่อเคยสอนหรือพูดอะไรบ้าง และในวันที่ คุณเป็นแม่คุณเคยพูดอะไรกับลูก

หรือว่าเคยนำคำสอนของแม่ที่เคยสอนคุณในวันนั้น ไปสอนลูกบ้างไหม

และนี่ คือ 15 คําสอนของแม่ ที่ออกมาจากใจ แลนำไปสอนลูกๆ ได้

1. ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอกเสียจากความรู้และความดี

จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอดไป

2. ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้นมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ด พล าดไปจงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ด พล าดเหล่านี้

เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอย่าทำตามเด็ ด ข าด

3. อย่าลืมตน

หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโต ไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ

และมีชื่อเสียงเงินทองมากมาย จงจำเอาไว้นะลูก

ว่าเรามาจากพื้นดินจงอย่าลืมดินที่เราเหยี ย บ มาเด็ ด ข าด

4. ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับรับเฉยๆ ถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้อย่างไร

5. เพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีจงระลึกไว้เสมอ

ว่าเพื่อนนั้นมีหลากประเภท หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

6. ใจเขาใจเรา

จงอย่าเห็นความทุ กข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเขาเดื อ ด ร้ อนก็จงให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีจงอย่าซ้ำเติมเมื่อเขาทำ

ผิด ให้ลูกระลึกเสมอ ว่าใจเขาใจเรา หากวันหนึ่งลูกเดื อ ดร้ อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

7. พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเสี ยใจมากที่สุดก็คือ ลูกของแม่เกิดคลานตามกันมานั้นไม่รักกัน

ลูกมีกันแค่พี่น้อง ลูกอย่าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ ด ข าด และอย่าอิจฉาซึ่งกันและกัน

8. ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอกจากลูก แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไรแม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก นอกจากขอให้ลูกออกห่างจาก อ บ า ย มุ ข อย่าขับรถ ป ร ะ ม า ท

อย่าสร้างความเดื อ ดร้ อ นให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

9. ลิ้มรสทุกช่วงเวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเวลา ในบางครั้งเราต้องเจอกับอุปสรรค ความไม่สมหวัง

และความเสี ยใจ บ้าง ลูกจงก้าวผ่านความทุ กข์ย ากนี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน

10. ต่างคนต่างความคิด

ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูกอย่าพย าย ามบังคับให้คนอื่นทำตามใจลูก

หรือ ทำตามความคิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

11. การอ่อนน้อมถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูก ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสื อ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอย่างเดียว

แต่มือของลูกเปรียบเสมือนพลังแห่งความรัก ความเมตตา

จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตนเจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

12. รู้จักเสี ย สละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเอง

จนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเสี ย สละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

13. อย่าหยุดเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่าน การอ่ านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้

และเดินตามความฝัน เป็นรากฐานที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาตได้

14. รู้จักขอโท ษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิ ดอย่าพย าย ามแก้ตัว อย่าโยนความผิดให้ผู้อื่น

อย่ากลบเกลื่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือนร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโท ษ ออกมา

15. จงกล้าที่จะฝัน

หากลูกมีความฝันที่อยากจะทำอะไร อย ากจะไปอะไร อย่าหยุดคิด หยุดทำและหยุดฝันง่าย ๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลัง และแร ง พลักดันให้กับลูกด้วยสองมือของแม่

“ไม่จำเป็นต้องทำตัว..

ให้ใครชมว่าดี

แค่รู้ว่า..จิตสำนึกที่เรามี

มันดีก็พอแล้ว”

ขอขอบคุณ : t h e a s i a n p a r e n t