ข้อคิด

เพียง 1 นาที เพื่ออ่านข้อคิด..ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา และเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้

ขอขอบคุณทุกคน ที่ผ่านเข้ามาอ่ านบทความดีๆ ก่อนจะหลับไปในคืนนี้ อย ากจะให้เพื่อนๆ ได้ลองอ่านข้อคิดหลายๆ ข้อ เพื่อเป็นการทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาในแต่ละวัน

และลองนำไปปรับใช้ในวันรุ่งขึ้นของตัวเองข้อคิดต่อไปนี้อาจจะมีบางข้อที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ทำไม่ได้ทั้งหมด

แต่อย ากจะให้คุณได้เลือกข้อที่ดี ข้อที่ใช่สำหรับตัวคุณ

เหมาะสำหรับโอกาสในช่วงระยะเวลานั้น

และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของคุณเอง เชื่อว่าการนำไปใช้จะทำให้ชีวิตมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

ข้อคิดก่อนนอนสำหรับคืนนี้ และเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้

1. เมื่อวาน ไม่สามารถกลับไปแก้ไข อะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้ ให้เราได้ทำสิ่งดีๆ ต่อไป

2. คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้ คือ “ตัวคุณ”

3. เรื่องวุ่นวายบนโลก มีอยู่ 2 อย่างเท่านั้นคือ “ไปหลงรัก” และ “ไปหลง เ ก ลี ย ด”

4. ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทำทุกสิ่งให้ได้ดังใจ

แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด

5. ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูกความคิดใครถ้าความคิดต่าง

6. อ่ านหนังสือออกสำคัญอ่ านเหตุการณ์ออกสำคัญกว่า

อ่ านคนอื่นออกสำคัญยิ่งอ่ านตนเองออก สำคัญที่สุด

7. ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือ

ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง

8. ไม่ใช่ความทุ กข์ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะเราคิดมากทำให้เกิดความทุ กข์

9. รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับ รู้จักให้อภั ย รู้จักแบ่ง รู้จักได้

รู้จักแข็งรู้จักคลายชีวิตจะเบาสบายและมีความสุข

10. หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคน ไม่ดีเท่ารู้จักตน เพียงคนเดียว

11. เมื่อมี จงรู้จักให้ เมื่อได้ จงรู้จักพอ เมื่อขอจงรู้คุณค่าคนเราเกิดมาถึงเวลาก็ต้องจากไป

12. สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือเวลา สิ่งที่หนีไม่ได้ คือการจากลาสิ่งที่ชื้อไม่ได้

คือ สุ ข ภ า พ ชีวิต สิ่งที่มองไม่เห็น คือใจคน สิ่งที่ต้องอดทน คือใจตัวเอง

13. ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ทุ กข์ใดๆ

ก็ไม่ทำให้เราหนัก ถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปแบก

14. บางครั้งกำลังใจ นอกจากจะมีไว้ให้ใครๆ ก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเองด้วย

15. เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้า ก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหา ที่จะต้องพบเจอ

16. คนมีปัญญา มักมองเห็นโอกาส ในทุกๆ

ปัญหาคนข าดปัญญา มักมองเห็นปัญหาในทุกๆ โอกาส

17. ทุกครั้งที่เรา ไม่เข้าใจกันไม่ผิดที่จะโ ก ร ธแต่ผิดที่เราไม่ขอโท ษกัน

18. จงเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขแค่นี้ ก็เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ว

ขอบคุณ : k a l y a n a m i t r a