จำไว้นะ..อย่าเป็นคนดีมากไป มัวแต่ช่วยคนอื่น จนตัวเองต้องเดื อ ดร้อน

“มีแต่คนดีเท่านั้นที่ลำบ ากใจ” ผมเคยอ่ านเจอประโยคนี้จากหนังสือเล่มไหนสักเล่ม เป็นประโยคที่ทำให้ผมซื้ อ ห นังสือเล่มนั้น และก็เป็นประโยคเดียวที่ผมจำได้จากหนังสือเล่มนั้น

ผมไม่แน่ใจว่าประโยคดังกล่าว จริงทั้งหมดหรือเปล่า แต่ก็น่าจะมีส่วนถูกอยู่ไม่น้อย

ทั้งจากประสบการณ์ที่มีคนมาปรึกษาผม ด้วยความกลุ้มใจ และจากประสบการณ์ที่โดนกับตัวเอง “คนดี” ในที่นี้ คงไม่ได้หมายถึงคนใจบุญใจกุศล ไม่มีประวัติด่างพร้อย

แต่คงหมายถึง คนที่จริง ๆ เป็นฝ่ายเสี ยเปรียบในสถานการณ์นั้น ๆ แต่กลับเป็นคนลำบ ากใจเสี ยเอง ที่จะกระทำการบางสิ่ง

ตัวอย่างเช่น..

คนให้ยืมเงินหลายคน จะลำบ ากใจในการทวงหนี้คนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน คนที่ถูกรบกวนให้ทำในสิ่งที่ไม่อย ากทำ แต่ถูกขอร้องแบบปฏิเสธได้ลำบ าก

คนที่เห็นบางคนทำไม่ถูก แต่ก็ลำบ ากใจ ไม่อยากตักเตือนให้เสี ยกำลังใจ

แปลกดีมั้ยล่ะครับที่คนให้ยืมเงิน คนถูกรบกวน คนที่อย ากตักเตือนทั้งหมดนี้ต้องกลายเป็นคนลำบ ากใจเสี ยเอง ในขณะที่คนยืมเงินชาวบ้าน คนมารบกวน

คนที่ทำไม่ถูก กลับสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องแบกอะไรสักอย่างแน่นอน ก็คงพูดไม่ได้หรอกว่าคนเหล่านี้คือ “คนไม่ดี”

เขาอาจจะแค่ไม่แคร์ ไม่คิดถึงคนอื่น เท่าที่คนอื่นคิดถึงเขาเท่านั้นเอง

และ “คนดี” ในความหมายนี้ ก็อาจไม่ใช่คนดีเด่นอะไรแต่อาจเป็นแค่คนขิ้เก ร งใจ ไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวเขาจะไม่ชอบเรา

ก็เลยไม่กล้าท ว ง ไม่กล้าปฏิเสธ ไม่กล้าตักเตือ น สุดท้ายก็เลยต้องรับไว้คนเดียว

ผมเองก็ไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ คิดได้เพียงว่า บางทีเราก็ต้องหัดใจแข็งเสี ยบ้าง กล้าทวงถ าม กล้าปฏิเสธ กล้าตักเตือ น เพราะไม่อย่างนั้นในเวลาต่อมา ความลำบ าก

จะตกอยู่ที่เรา และ ร้ ายไปกว่านั้น ถ้าถูก จั บได้ว่าเรา คือ “ไอ้อ่อน”

เราจะถูกบางคนที่มองเห็นจุดนี้ ใช้เราให้เป็นประโยชน์

เราจะทั้งโดนยื ม โด น ข อร้องแบบปฏิเสธไม่ได้ โดนผลักภาระให้เราต้องตามล้างตามเช็ดก็เป็นได้ เขียนมาถึงบรรทัดนี้ ใจก็นึกไปถึง

ประโยคในละครเรื่องไหนสักเรื่อง เป็นประโยคที่ทำให้ผม

ดูละครเรื่องนั้น และก็เป็นประโยคเดียวที่ผมจำได้จากละครเรื่องนั้น แม้มันจะผ่านมา 20 ปีแล้วก็ตาม

เป็นประโยคที่เพื่อนบอกกับพระเอก ที่กำลังเจ็ บหนัก เพราะ อกหัก

ประโยคนั้นพูดไว้ว่า “อย่าเป็นคนดีมาก ไม่งั้นจะเป็นคนเจ็บเอง”

ผมคิดว่า “คนดี” ในละครเรื่องนี้ กับ “คนดี” ในหนังสือที่ผมอ่ าน น่าจะเป็นคนคนเดียวกัน

“มีแต่คนดีเท่านั้นที่ลำบ ากใจ”

“อย่าเป็นคนดีมาก ไม่งั้นจะเป็นคนเจ็บเอง”

ถือเป็น 2 ประโยคที่เก็บไปคิดต่อได้เยอะ ไม่มีผิ ด ถู ก

อย่าแคร์ความรู้สึกคนอื่น

จนลื่มไปว่า..

ตัวเองก็มีความรู้สึก

“ไม่เกลียดใคร

ไม่โกรธใคร

ไม่อิจฉาใคร

สบายใจที่สุด..”

ขอบคุณ : g a n g b e a u t y