สุขภาพ

10 แบบอย่างที่ดีที่พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างให้ลูก โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพ และเคารพผู้อื่น

สิ่งที่แม่ควรสอนลูกไม่ใช่แค่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนให้เก่ง แต่ต้องมีความเป็นคนดี มีความสุข ขยัน ไม่ขิ้เกี ยจ ไม่ลำบๅกคนอื่น

และสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ่อแม่อย่างเราๆ ก็อย่ามีแต่คำพูดเพราะว่าคำสั่งสอน ที่ทรงพลังนั้น มันมักมาจาก “การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี” ให้เขาเห็น

1. อย่ ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” กว่าใคร แต่เราควรสอนให้ลูก เรียนรู้

ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ เพราะมันคือ ม ร ด กชีวิต ที่เราต้องมอบให้

2. ข าดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกนั้น ข าดแม่ไม่ได้ ฉะนั้น อย่ าเอาเวลาไปทุ่มตามผู้ชายอย่างเดียว

เพราะมันทำ ลๅ ยความสมบูรณ์ของครอบครัวเรา

3. คอยหมั่นฝึกสั่งสอนลูก ของเราด้วยเมตตา ฝึกเขาในวันนี้ มันย่อมดีกว่า

ปล่อยให้โตไปแล้วถูก “สังคม สั่งสอนเขาเอง”

4. ลูกสาว ไม่แต่งงาน ในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอ ายอะไร

หากลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นนะ จำไว้!

5. อย่ าเอาความหวังเรา ที่อย ากให้เป็นโน่นนี่ ไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก เพราะความหวังเดียวที่

พึงมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพอย่ างเป็นสุข

ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง เขาก็ต้องยืนหยัดได้

6. ลูกเราอาจ ไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใครๆ เขา แต่ว่าหัวใจที่รักลูก

เราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหนแน่นอนแค่นี้เราภูมิใจมากแล้ว

7. การเลือกทน เพื่อครอบครัวสมบูรณ์ มันไม่ใช่แค่ อยู่กันพร้อมหน้าหากอยู่แล้วไม่นำพา

ไม่รู้หน้าที่ มันก็มีแต่จะป่ ว ยการ

8. ลูกชาย เป็นเ พศทางเลือก เรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องทุ กข์ เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุขดีเป็นคนมีสำนึกดี

ชีวิตมีคุณภาพเท่านี้ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พศสภาพทั้งสิ้นแล้ว

9. จงสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่ง เพื่อเท่าเที ย มกับผู้ชายหรอก และให้สอนลูกชายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิง

เพราะในโลกแห่งความจริงนั้นทุกๆ คนควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์” เหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเ พศอะไรก็ตาม

10. ต้องสอนเรื่องความกตัญญู เราเป็นพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดู

ไม่ใช่มาลำเลิก เอาตอนเขาโต เพราะมันไม่ทันแล้ว

ขอบคุณ : R a m e t T a n a w a n g s r i