เกร็ดความรู้

10 ข้อคิดดีๆ แนวทางการสอนลูกให้ได้ดี เติบโตไปจะได้ไม่ลำบาก

เมื่อภร ร ย าประธานาธิบดีสีจิ้นผิง (เผิงลี่หยวน) ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อ

เรื่องคะแนนสอบเอ็นทรานซ์ คะแนนสอบของลูก

ไม่ได้มีความสำคัญ เทียบเท่ากับการสอนให้ ลูกรู้จักสำนึกในบุ ญ คุณ

รู้จักเรียนรู้การ ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดังนั้นการเก็บสะสมทรั พย์สินมหา ศ า ลให้กับลูกหลาน

ไม่สามารถเทียบเท่า กับการให้ข้อคิดดีๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดังต่อไปนี้

1. ลูกรัก หากโลกนี้เหลือเพียงน้ำสองถ้วย

ให้เก็บถ้วยหนึ่งเอาไว้ดื่ม ส่วนอีกถ้วยหนึ่ง ใช้ทำความสะอาดใบหน้า และชุดชั้นในของลูก

2. ลูกรัก ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ก็จงเป็นคนดีมีเมตตา

โปรดจำไว้ว่า การมีจิตใจดี ก็จะทำให้ลูกเป็นผู้ที่ได้รับ ความคุ้มครองดูแลอย่ า งดีที่สุด จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

3. ลูกรัก ลูกต้องเรียนรู้ที่จะทำอาหาร

นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลป ร น นิบัติคนอื่น แต่เมื่อคราที่คนที่รักลูก

ไม่ได้อยู่ข้างกายลูก ลูกก็จะสามารถดูแลตนเองได้

4. ลูกรัก ลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะ ขั บรถ

นี่ไม่ได้เกี่ยวกับ ฐานะตำแหน่งหน้าที่ เพราะเช่นนี้แล้ว ลูกก็จะสามารถไปในทุกๆ ที่

ลูกอย า กไปทุกเวลา ไม่ต้องไปขอร้องใคร

5. ลูกรัก ลูกจะต้องเข้าเรียนมหาวิทย าลัย

และต้องเป็นมหาวิทย าลัยที่ได้มาตรฐาน นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการรับรองฐ า นะการศึกษา

ในชีวิตคนเราจำเป็นต้องผ่าน ประสบการณ์ในมหาวิทย าลัยสัก 3-4 ปี

ซึ่งเป็นชีวิตที่ ไม่มีเงื่อนไข และเป็นชีวิตที่ได้รับ การอบรมบ่ม เพาะให้มีสติปัญ ญ า ความนึกคิดและการใช้เหตุผล

6. ลูกรัก ลูกจะต้องมีพื้นที่ เป็นของตนเอง

ต่อให้มีแค่ 5 ตารางเมตรก็ตาม เพราะตอนที่ลูกทะเ ล าะกับคนรักและฉุ นโก ร ธเดินออกมา

ก็ไม่ถึงกลับร่อน เ ร่ไปตามถนน

พบเจอกับคนไม่ดี สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เมื่อตอนที่ลูกใจร้ อ น

ก็จะมีสถานที่ ที่ ทำให้ลูกใจเย็นลงได้ ให้หัวใจของลูกได้พักไว้ในมุมนั้น

7. ลูกรักลูกรู้หรือไม่ ฝากร อ ยเท้าไกลเท่าไหน จิตใจจะกว้างเท่านั้น

เมื่อใจกว้างแล้ว ลูกจึงจะมีความสุข หากเดินไปได้ไม่ไกล ให้หนังสือช่วยพาลูกเดินไป

8. ลูกรัก เมื่อไปยังสถานที่ไกลๆ

จำไว้ว่า..นอกจากจะต้องนำกล้องถ่ า ยรูปไปแล้ว ก็ต้องนำปากกาและกระดาษไปด้วย

วิวทิวทัศน์นั้นเหมือนกัน แต่อารมณ์ที่ดูวิวทิวทัศน์นั้น ไม่สา ม ารถกลับมาซ้ำเหมือนเดิมได้อีก

9. ลูกรัก เมื่อตอนยังเด็กจะต้องมีความรู้

เมื่อโตขึ้นจะต้อง มีประสบการณ์ ลูกจึงจะมีชีวิต ที่เจริญก้าวหน้าอย่ า งมีคุณภาพ

10. ลูกรัก รอยยิ้ม ความสง่างาม ความมั่นใจ

นั้นเป็นท รั พ ย์สินทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากมีสิ่งเหล่านี้ ลูกจะมีทุกสิ่งทุกอย่ า ง