เกร็ดความรู้

5 วิธี ดุลูกของเรา ดุอย่างไร จึงจะไม่ทำร้ า ยจิตใจลูก (อยๅกใหเพ่อแม่ได้อ่ๅน)

การสอนลูก อบรมเขาให้ลูกเป็นเด็ ก ที่มีพฤติกร ร มที่ดีและเหมาะสมกับเขา

แต่การดุ การตำหนิลูกนั้น หากมันไม่ถูกวิธี จะส่งผลให้ลูกสู ญเสี ยความเชื่อมั่น

ทั้งยังลดคุณภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ฉะนั้นแล้ว หากคุณพ่อคุณแม่

จำเป็นต้องดุ ตักเตือนลูก ก็ต้องมีวิธีทำอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกๆ เชื่อฟัง รวมไปถึงไม่ทำร้ า ยจิ ต ใ จลูกด้วย

1. รับฟังเหตุผล ความคิดเห็นในมุมของลูก

เราคนที่เป็นพ่อแม่ ก็อย่ารีบตัดสิน ตำหนิลูก โดยที่ไม่เปิดใจรับฟังอะไรจากลูกเลย

เพราะมันจะทำให้ลูกต่อต้ า นและไม่อย ากอธิบาย ให้คุณฟังแล้ว คุณควรใช้วิธีพูดคุย ถามลูกว่า ถ้าเกิดทำผิ ดซ้ำๆ จะให้มีวิธี

การเตือนการลงโท ษยังไง เพื่อให้ลูกคิดถึงผลเสี ย และรับผิดชอบ

ในความผิดของตัวเอง เราต้องฝึกให้เขารู้ถึงสิ่งที่ตามมา

2. อย่าดุลูก ตอนที่กำลังหงุดหงิด

เพราะหากเป็นเช่นนั้น ลูกจะรู้สึกแ ย่กับความหงุดหงิด ของพ่อแม่ไปด้วยฉะนั้น ถ้ารู้สึกหงุดหงิด ก็จงบอกกับลูกว่า

“ตอนนี้แม่ หงุดหงิดมากเดี๋ยวพอหายแล้ว แม่จะมาคุยเรื่องนี้กับห นู อีกทีนะลูก” เพราะนอกจากลูกจะไม่

ต้องรับอารมณ์ของคุณแม่ ลูกยังได้เรียนรู้ การจัดการกับความโก ร ธด้วยนะ

3. หากดุแล้ว ก็บอกสิ่งที่อย ากให้ลูกทำด้วย

เช่น เมื่อลูกคนโต ตีน้อง แทนที่พ่อแม่จะบอกกับลูกว่า ห้ ามตี เปลี่ยนมาเป็น

บอกทางแก้ปัญหาให้ลูกดีกว่า เช่น “ลูกไม่จำเป็น ต้องตีน้องจากนี้ไปหากน้องทำอะไร ให้ไม่พอใจ มาบอกพ่อกับแม่นะ”

เพราะการห้ ามลูก โดยไม่บอกวิธี หากลูกไม่พอใจน้อง ก็จะเป็นแบบเดิมอีก

4. ตำหนิที่การกระทำ หาใช่ที่ตัวลูก

พ่อแม่ควรตำหนิ ที่การกระทำของลูกๆ จะดีกว่านะ ไม่ใช่ตำหนิที่ตัวลูก

อย่างเช่น แม่ไม่ชอบ ที่ลูกแกล้ งน้อง ทำให้ลูกรับรู้ว่า การกระทำเช่นนี้นั้น พ่อแม่ไม่ได้ชอบ ไม่ยอมรับ จงปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นซะ และในทางกลับกันนั้น

ถ้าพ่อแม่ตำหนิที่ตัวลูกไปเลยตรงๆ เช่น “ทำไมเกเรแบบนี้” หรือ “ลู ก แ ย่มากนะ ที่พูดจาเช่นนี้” อย่างนี้จะส่งผลให้ลูก รู้สึกว่าตัวเองพ่อแม่ไม่รัก

ลูกจะคิดว่าตัวเองเป็นเด็ กไม่ดี ไม่มีคุณค่าในตัวเอง ท้อแท้ เสี ยความมั่นใจ และไม่อย ากปรับปรุงตัวเอง และอาจจะเตลิดไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร

5. อย่าดุลูก ต่อหน้าคนอื่น

มันจะทำให้ลูกเสียหน้า เขาจะไม่มีความมั่นใจ อาย และรู้สึกว่า พ่อแม่ไม่ให้เกียรติ

และยังทำให้ลูกรู้สึกว่าคำสอนของพ่อแม่ ไม่มีความหมายเลย และลูกจะไม่รับฟัง ในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คอยพร่ำสอน

แม้ว่าจะเป็นคำสอนที่ดีแค่ไหนก็ตาม ลูกก็ไม่สนใจ

 

ขอบคุณ : t h e a s i a n p a r e n t