เกร็ดความรู้

3 นิสัยของ“คนหาเงินเก่ง” 4 แนวคิดดีๆ ช่วยนำพาชีวิตดีขึ้น ตั้งตัวได้ไว

3 นิสัยที่ “คนหาเงินเก่ง” ทุกคน มีเหมือนกัน

1. คนรวย ชอบคิด ชอบหาไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ

ทำให้สามารถสร้างช่องทาง ของรายได้ มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

2. คนรวย กล้าพูด กล้าขาย กล้านำเสนอ

คนรวย จะกล้าขาย กล้านำเสนอ สิ่งที่สร้างประโยชน์หรือ

สร้างคุณค่าให้ผู้อื่น “ผู้ซื้ อ” จะซื้ อหรือไม่ เป็นอีกเรื่อง?

3. คนรวย โครตขยัน! และมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจน

พื้นฐานของคนสำเร็จ ต้องขยันทุกคนแต่ขยัน อย่างมีเป้าหมาย

และรู้ว่าขยันไปเพื่ออะไร

แนวคิดที่1 : มองหารายได้เสริมจากสิ่งที่ชอบ

แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีสิ่งที่ชอบที่อย ากจะทำ และคงมีน้อยคน ที่ไม่มีสิ่งที่ชอบอะไรเลย สิ่งที่ชอบที่ว่านี้อาจได้แก่ งานพวกเย็ บ

กระเป๋าทำมือ สาว ๆ บางคนอาจชอบงานกระเป๋าทำมือน่ารัก ๆ ตะมุตะมิ และต้องเสี ยเงินไปซื้อกระเป๋าที่เราอย ากได้ จนเก็บ

เอาไว้เต็มบ้าน เราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นอาชีพเสริมได้นะ ด้วยการนำไปขาย อ อ นไ ลน์ หรือพัฒนาต่อไปเป็นซื้อมาขายไป

ในอนาคตก็ได้เช่นกัน การเริ่มจากสิ่งที่เราชอบนั้น จะช่วยให้เรา

ทำมันได้นาน โดยที่เราไม่รู้สึกเบื่ อมันนั่นเอง

แนวคิดที่2 : อย่ ารอรายได้จากงานประจำแค่ทางเดียว

การที่เราพึ่งพิงรายได้ทางเดียวจากงานประจำถือเป็นความเสี่ ยง อย่ างมากทีเดียว เราไม่ควรปร ะม าทด้วยการหารายได้จากงาน

ประจำเพียงอย่ างเดียว สำหรับคนที่คิดหาแผนสำรองคือ การทำงานเสริม คู่กันกับงานประจำไปด้วย ทำให้เรามีรายได้อย่ างน้อย

สองทางทั้งจากงานประจำและงานเสริมจะช่วยป้องกันความเสี่ ยง

ได้มากเลยทีเดียว

แนวคิดที่ 3 : ปรับทัศนคติกับงานไม่ประจำเสี ยใหม่

บางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีกับงานไม่ประจำโดยไม่รู้ตัว และยังไม่รู้ว่า สิ่งนี้คือตัวฉุ ดไม่ให้เราก้าวไปไหนได้ไกล เพราะบางครั้งคนเราก็

จำกั ดขอบเขตให้กับชีวิตของเราเองอ ย่างน่าเสี ยดาย และที่สำคัญ เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้ว

เราสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ เราคิด ลองก้าวออกมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ดูบ้างก็ดี งาน

ประจำนั้นอาจจะจำเจ แต่งานไม่ประจำจะทำให้เรารู้สึกถึงโลกใบใหม่

เมื่อเราได้สัมผัสมันบ่อยครั้งเข้า มันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา

และหากมันทำเงินให้เราได้ มันก็เป็นเรื่องดีด้วย

แนวคิดที่ 4 : เมื่อเราหาสิ่งที่ทำได้แล้วต้องพย าย ามพัฒนาต่อยอด

คนเราต้องรู้จักพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อย ๆ โดยเริ่มต้น เราอาจจะทำเป็น รายได้เสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปก่อน

แต่เราต้องคิดต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่า ให้กับงานของเราด้วย และในช่วงแรกๆ ของการทำอาชีพเสริมนั้นอาจ

จะต้องมีติดขั ดบ้างเป็นบางครั้ง และเราอาจจะพบกับอุ ปส รร คที่อาจ

ทำให้เรารู้สึกท้ อ บางทีนะหากงานเสริมที่เราทำถ้าทำดี ๆ มันอาจจะทำ

เงินให้เราได้มากกว่า หรือพอ ๆ กับงานประจำกันเลยทีเดียว