สุขภาพ

เชื่อเถอะ อย่าให้ราคากับคนเห็นแก่ตัว..ความดีนั้นเอาชนะความเห็นแก่ตัวไม่ได้

อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร อย่ าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า

อย่ ายอมให้ใครมาดูถูกตราหน้าว่าความรักของเรา

ไม่มีราคาอย่ าหยิบยื่นมีดให้คนอื่นมา แ ท ง เ ร า ซ้ำๆ

ด้วยการให้อภัย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเอง

ทนทุ กข์ซ้ำๆ เจ็บซ้ำๆ เพราะคำว่า.. “ไม่มีที่ไป”อย่ ายอมให้ใครมาทำร้ า ยซ้ำๆ

เพียงเพราะเรารัก และไว้ใจเขาความดีเอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

ความสงส าร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้ ความทุ่มเท เอาชนะใจไม่ได้ ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รัก

ไม่ได้ความซื่อสั ตย์ เอาชนะคนหลายใจไม่ได้

ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้หากเหนื่ อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า

ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสี ยบ้าง

การก้าวออกมาจากจุดที่ยืนอยู่ แม้จะเ จ็ บ ป ว ดแต่เราควรให้โอกาสตัวเอง

ได้พักอย่ าแขวนชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น

วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง? อย่ าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป

คน 7 แบบนี้ไม่ใช่ “ไม่ดี” แต่อยู่ด้วยแล้วทำให้เราเปลืองพลั ง งานชีวิต ปรับตัวลำบ าก อยู่ด้วยย าก ร่วมงานแล้วเหนื่ อยใจ

หลีกเลี่ ยงได้เป็นดี คน 7 ประเภทนี้.. ถ้าเลิ กคบได้ก็ควรเลิ กคบ

1 : คนที่ขิ้เกี ยจ เฉื่อยชา ไม่สนใจอนาคต ไม่มีเป้าหมาย คบด้วยแล้วฉุดรั้ง ‘ความสำเร็จ’ นานๆ ไป เราจะกลายเป็นแบบเขา

เพราะฉะนั้น อยู่ห่างๆ ไว้จะดีกว่า

บางคนตัดออกไปแล้วชีวิตจะเบาลง บางคนตัดออกไปแล้วจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

บางคนไม่มีเขาอยู่ด้วยแล้วทำให้เรามีความสุขมากขึ้น

2 : คนที่ไม่รัก ไม่แคร์คุณ หากอยู่ใกล้ใครแล้วทำให้คุณรู้สึกไ ร้ค่า

เขาไม่แคร์ ไม่สนใจคุณ แต่กลับเป็นคุณที่ต้อง เป็นฝ่ายคอยไปเอาใจเขา

ใส่ใจเขา แบบนี่ปล่อยไปเถอะ เพราะ มีแต่จะทำให้คุณลำบากใจ

3 : คนที่เห็นแก่ตัว หวังแต่ผลประโยชน์ เป็นแค่ ‘เพื่อนร่วมสุข’ ไม่ร่วมทุ กข์ บางครั้งเราทำอะไรดีๆ ให้

ช่วยเหลือเป็นสิบครั้งไม่เคยจำ เพราะครั้งเดียวที่เขาจำได้คือ ครั้งที่เราไม่ได้ช่วย

4 : คนที่ไม่จริงใจ เ สแ ส ร้ง คุณเคยรู้สึกแบบนี้กับใครไหม บางคนไม่ว่าคบมานานแค่ไหน คุณก็ไม่เคยรู้สึกไว้ใจเขา

อาจเป็นเพราะ เขาชอบพูดความลับคนอื่นให้เราฟังบ่อยๆ หรือ นินทาใครให้ฟังบ่อยๆ ถ้าเจอคนแบบนี้อยู่ห่างๆได้เป็นดี

เพราะไม่งั้น คุณอาจเป็นรายต่อไปที่ถูกพูดถึงลับหลัง

5 : คนที่เข้ากันไม่ได้ บางคนอาจจะดีแสนดี แต่คบกันแล้วไม่มีความสุข อาจเป็นเพราะ ศีลไม่เสมอกัน

นิสัยใจคอไม่ตรงกัน หรือ เขาอาจจะดีกับคนอื่นแต่ไม่เคยดีกับคุณ

6 : คนเจ้าคิดเจ้าแค้น อะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็เก็บมาคิด โ ก ร ธ ไม่พอใจ บางทีประชด ไม่พูดตรงๆ

น่ารำคาญมาก อยู่ด้วยแล้วเปลืองพลังงานชีวิตสุดๆ

7 : ไม่เป็นผู้ใหญ่ คนที่ทำตัวเหมือนเด็กเอาแต่ใจ เอาแต่อารมณ์ ไม่มีเหตุผล แบบนี้อยู่ร่วมสังคมกับใครได้ไม่นานแน่

หากยังไม่รู้จักปรับตัว คนแบบนี้อยู่ใกล้แล้วบั่นทอนความสุขในชีวิตเราได้อย่ างมาก