เกร็ดความรู้

วางแผนชีวิตออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ “คนหาเงินเก่ง มีเงินเก็บ..ไม่ขัดสน

1.วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่าเราจะต้องเดินไปทิศทางไหน ต้องทำอะไรบ้าง

เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเ งินก็สำคัญไม่แ พ้กัน

หากเรามีแผนทางการเงิ นที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้ มีวินัยอย่างสม่ำเสมอ

จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอและยังมีเหลือเก็บ

2.สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบ าก หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อย่างเช่นโควิด-19

ที่ทำให้หลายๆ คนต้องตกงานเป็นเวลานาน หลายๆ อาชีพ

ที่มองว่ามั่นคงไม่ตกงานแน่นอนก็ยังไม่รอด ซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่า

จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าดังนั้นการมีอาชีพที่ 2 หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น

จะช่วยให้เรามีทางสำรอง ในการหาเงิ นได้ และถึงงานประจำ ที่เป็นรายได้หลักของเรา จะยังดีอยู่การมีรายได้เสริม

ก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ ย งและสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจจะมีรายได้

จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

3.รู้จักเก็บออมและการลงทุน

เมื่อเงิ นเดือนออก ให้แบ่งเงิ นออกเป็น 3 ส่วนส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่าย

ที่พักอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆส่วนที่ 230% สำหรับจ่ายหนี้สิน บ้านรถบั ต รเ ค รดิ ต และส่วนที่ 320% สำหรับเงิ น ออม

ซื้อพันธบัตรกองทุนรวม และเผื่อฉุกเฉินการแบ่งเงิ นออกให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเ งินเก็บได้ง่ายขึ้น

เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

4.หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือการสร้างภาระให้ตัวเองภาระบางอย่างก็จำเป็น

ที่จะต้องมีไว้เช่นบ้าน ที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่าง ก็ไม่ควรที่จะมี

อย่างภาระค่าบัตรเ ค ร ดิ ต หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูดแล้ว ต้องมานั่งเครี ย ดทีหลัง ว่าจะเอาเ งิ นไหนมาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ

ขอให้คุณหยุดพ ฤ ติก ร ร มแบบนี้ซะ เพราะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ

เป็นการเอาเงิ นในอนาคตมาใช้ โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย และด อ กเบี้ ย บั ต รเ ค รดิ ต

ก็มหาโ ห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็น แล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

5.หยุดเป็นนักโชคลาภการเสี่ ย ง ดวง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเ งินไปจากคุณได้ง่ายมากๆ หายวับไปกับตา

ไม่มี ด อ ก ออกผลให้เห็น เหมือนการนำเงิ นไปลงทุน แต่บางคน ก็เข้าข้างตัวเอง และคิดว่ามันคือการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้ว

ไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สินให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆ

กลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

สมัยนี้ยังมีการลงทุนอีกมากมายค่ะ ที่เราสามารถนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ไม่ว่าจะเป็นกองทุน หุ้น หรือการลงทุนต่าง ๆ

แต่อย่าลืมค่ะว่า การวางแผนทุกอย่างต้องทำอย่างมีสติและฉลาด

เพราะหากพล าดพลั้ ง แทนที่เงินจะงอกเงย กลับสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์

 

ขอบคุณ : จันทร์เจ้า