9 ข้อเตือนใจเรื่องเงิน เพราะความแน่นอนคือ ความไม่แน่นอนอย่าประมๅท

ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ อย่าชะล่าใจกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ถ้าไม่อย ากลำบ ากเมื่อปัจฉิมวัย

ที่คิดว่าวางแผนไว้ดีแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน

ถ้าเฉยชาทำตัวเรื่อยเปื่ อ ยชีวิตบั้นปลายจะไม่สวยงาม ขนาดบางคนวางแผนไว้อย่างดีชีวิตยังพลิกโผไม่เป็นดังคาดคิด..

คนวัยทำงานกำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกทีในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ ด อ ก เบี้ ยเงินฝาก 0 เปอร์เซนซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไป

ทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรและต้องปรับตัวอย่างไรในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนสรุปออกมาเป็นข้อได้ดังนี้

ยิ่งนับวันโลกของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปี คนบ่นเรื่องการเงินกันมากบางคนใช้จ่ายไม่คำนึงถึง

ถึงอนาคตข้างหน้าสักนิดเลยก็จะยิ่งลำบ ากยิ่งขึ้นในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้เพราะในวันข้างหน้า

ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะแ ย่แค่ไหนหรือเราต้องปรับตัวยังไงในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราต้องพร้อมรับมือเสมอ

เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในตัวเอง ไม่อย่างนั้น

อนาคตจะลำบ ากเอา และจะจัดการ การเงินของตัวเองไม่ได้ 9 ข้อนี้ จะเตือนใจให้คุณไม่ประม า ทในการใช้จ่าย

1. ค่าครองชีพสูง

ในปัจจุบันนี้ เงิน 15,000 บาท แทบจะไม่พอใช้เลย โดยเฉพาะคนที่ ต้องนั่งรถไฟฟ้า เเ ท็ กซี่ ค่ากับข้าวในแต่ละวันอีก มันก็ไม่ใช่ถูกๆ

2. หลังยุค ด อ กเบี้ ย 0 เปอร์เซน

อะไรๆ ก็จะแ ย่ลง คือเงินมัน ไปอยู่ในมือคนร ว ย เพราะคนร วย คือคนจำนวนน้อย

ส่วนคนจน ก็ยังจนอยู่วันยังค่ำ เงิน มันล้ นเพราะคนแค่ กลุ่มเดียว

3. ในอนาคตเงินหา ย า ก

สิ่งของต่างๆ เเพ งขึ้นยังไม่พอ เงินยังหาย ากต ามไปด้วย โดยเฉพาะ ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จอย่างนี้

คนก็ตกงาน กระทันหันมีให้เห็นมากมายธนาค ารก็ ด อ กเบี้ ยต่ำ คนก็ฝากเงินน้อยลง

4. คนแ ก่ ต้องมาทำงานอีก

ปกติแล้วคนแ ก่ก็คิดว่า เมื่อเเ ก่ตัวมา จะไม่ต้องทำงาน แต่ในปัจจุบันมันย ากขึ้น ไม่เป็นอย่างที่คิดอีกต่อไป คนเเ ก่หลายคน

ยังดิ้ น ร น ทำงาน เพราะถ้ามั ว แต่จะมาหวังพึ่งลูกหลาน พวกเขาก็ลำบ ากอยู่แล้ว มันจะเป็นภาระคนอื่นน่ะสิ

5. อิ ส ร ภาพทางการเงิน คงไม่ได้สัมผัส

เเน่นอนว่า ทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้วไง แต่ว่า มันไม่ใช่จะนั่งหลับตานึก

แล้วได้มาง่ายๆ นะ คนที่เขาได้ดีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ล้ ม มาไม่รู้กี่ครั้ง กว่าจะแกร่งได้อย่างทุกวันนี้ ไม่ง่ายเลย

6. การคอรั ปชั่ นมากขึ้น

ก็เศรษฐกินมันเป็นอย่างนี้ คนฉ วยโอกาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยหาจังหวะ

เพราะไม่มีเงินใช้ เงินข าดมือไม่ต่างกัน

7. อำนาจเงิน ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ

จากที่จะให้เงินอยู่ใต้อำน าจ แต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าคนจะยิ่งต้องอยู่ใต้อำน าจเงินมากขึ้น

ถ้าไม่มีเงิน ก็ทำอะไรไม่ได้ และหมายรวมถึงความยุติธรรมก็ยังไม่อยู่ข้าง คนไม่มีเงิน

8. หลังยุค ด อ กเบี้ ย 0 เปอร์เซน อะไรๆ ก็จะแ ย่ลง

คือเงินมัน ไปอยู่ในมือคนร ว ย เพราะคนร วย คือคนจำนวนน้อย

ส่วนคนจน ก็ยังจนอยู่วันยังค่ำ เงิน มันล้ นเพราะคนแค่ กลุ่มเดียว

9. ความเหลื่ อ มล้ำ

มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ มันมีอยู่ในทุกระบบ ทุกอย่ างเลยและมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ และชัดเจนมากขึ้นไปอีก

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a