เกร็ดความรู้

5 เทคนิคเอาตัวรอดให้เป็นในที่ทำงาน ทำยังไงให้แฮปปี้ในที่ทำงานยุคนี้

“ทำงานไม่ใช่เรื่องย าก แต่การอยู่ให้รอดนี่สิกลับย ากยิ่งกว่า!”

ปัญหาโ ล กแ ต กในที่ทำงานส่งผลกระทบกับการทำงานได้เสมอ แถมนอกจากงานแล้ว

สิ่งที่ต้องเรียนรู้แบบหลี กเลี่ ย งไม่ได้ก็คือการเอาตัวรอดในที่ทำงาน จะทำยังไงให้รอดพ้ น ส ารพัดปัญหาในที่ทำงาน

1. ม ารย าทและกาลเทศะเป็นสิ่งที่ต้องมี

การทำงานในบริษัท แน่นอนว่าเรื่องของมารย า ท หรือกาลเทศะถือเป็นเรื่องสำคัญ

การที่คุณวางตัวดี มีม ารย าทรู้กาลเทศะเคารพผู้ใหญ่ทุกคน จะทำให้ใครๆ

ก็เมตตาและมองว่าคุณเป็นน่ารัก รวมไปถึงการตั้งใจทำงานให้ดี

และแสดงให้เห็นผ่านผลงานมากกว่า

การพูดจาอวดเก่งก็จะทำให้คุณ เป็นทั้งคนเก่ง และคนน่ารัก ในสายตาของคนอื่นๆ

2. รับผิดชอบต่องานของตนให้ดี

เมื่อเราได้รับมอบหมายงาน ก็ควรที่จะทำงานนั้นให้ดีที่สุดการที่คุณมีผลงานที่ดี

จะทำให้เจ้านายรัก และชื่นชมในตัวของคุณ

การใช้ชีวิตในบริษัทนั้น ก็จะสบายมากขึ้น เพราะคุณอาจเป็นคนโปรดของเจ้านาย

และที่สำคัญคือ คุณต้องมีความรับผิ ด ชอบ

ต่องานคุณให้มากพอเสียก่อน ที่จะไปช่วยรับผิดชอบงานของคนอื่น

3. ไหว้ให้เป็นยิ้มให้เป็นและขอโท ษให้เป็น

การอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่จะทำให้คุณน่าเอ็นดูมากขึ้น การที่คุณมีรอยยิ้มอยู่เสมอ

จะทำให้คนรอบตัวของคุณรู้สึกดี

เมื่ออยู่ใกล้และอย ากที่พูดคุยด้วย ส่วนการขอโท ษก็ถือเป็นคำสำคัญ

ที่จะช่วยให้ปัญหากอย่ายุติได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการขอบคุณด้วยเช่นกัน

4.เป็นกลางให้มากที่สุด

ไม่เลือกเข้าข้าง หรือเห็นดีเห็นงามกับฝ่ายใด

อย่างออกนอกหน้าการที่คุณพย าย ามวางตัวเป็นกลางมากที่สุด

จะทำให้คุณสามารถพูดคุย และทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างมีปัญหาน้อยที่สุด

5. มีน้ำใจและแ ล้ งน้ำใจให้ถูกเวลา

การมีน้ำใจต่อผู้อื่น แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดี

และช่วยให้คุณเป็นที่รักของคนในที่ทำงาน แต่ในบางครั้ง

การที่คุณมีน้ำใจมากเกินไปก็ทำให้ใครบางคน ไม่มีความเ ก ร งใจและคิดเอาเปรียบคุณได้

ดังนั้นคุณควรมีน้ำใจ และแล้งน้ำใจให้ถูกที่ถูกเวลา

“ขวานถากได้หมดทุกที่

ยกเว้นด้ามของมันเอง

เหมือนกับคนบางคน

เที่ยวสอนเที่ยวติคนอื่น

แต่ไม่เคยมองตนเองว่าเป็นอย่างไร”

 

ขอบคุณ :y a k r o o k a s e t