เกร็ดความรู้

พ่อแม่ที่ดี จะไม่ใช้คำพูดแบบนี้กับลูก เพราะอาจทำให้ลูกไม่ฉลาดเหมือนใครเขา

1. หยุดกวนซะที ได้ไหม

บางครั้งคุณแม่อาจที่ ต้องการเวลาทำงานที่ต้องรีบทำให้มันรีบเสร็จ  หรือเวลาส่วนตัวบ้าง แต่หากคุณแม่บอกลูกว่าอย่ ามายุ่งอยู่บ่อยๆ

ลูกคุณอาจจะไม่คุยกับ คุณแม่อีกต่อไปเลยก็ได้นะยังไงลองอธิบาย ให้ลูกฟังถึงเหตุผลดีๆ

อย่ างเช่น คุณแม่ขอเวลา ทำธุระส่วนตัวสัก 2-3 นาทีได้ไหมงี้ แล้วแม่จะคุยกับห นูอีกที

2. เดี๋ยวแม่ก็ติเอาซะเลย

ผู้ปกครองหลายๆ คนคิดว่าการลงไม้ลงมือ มันจะทำให้ลูกเชื่อฟังได้

แต่หารู้ไม่ การติ่เขา การล งโท ษเขา แบบหนักๆ อาจไม่ได้ส่งผลดี แต่กลับ

ใช้ได้ผลแค่ในช่วงแรกๆ เท่านั้น แล้วสุดท้าย ก็จะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะลูกจะรับรู้ได้ และชินกับคำที่แม่พูดอยู่บ่อยครั้ง

3. เป็นลูก ผู้ชายหน่อยสิ!

คำนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้กับลูกนอกจากจะปิ ดกั้ น พัฒนาการของเขาแล้ว

ยังทำให้ลูกสั บส น มากกว่าเดิมว่าการเป็นลูกผู้ช ายต้องทำยังไงหรือ

ยังไงก็ต ามคุณแม่ ควรอธิบายเพิ่มว่าลูกควรทำอะไรบ้างและทำเพราะอะไร เขาจะได้รู้

4. หุ บป าก และก็อยู่เงียบๆ ไปซะ

มันก็เป็นคำที่โ ห ดร้ ายเกินไปมากสำหรับ เด็ กในวัยที่กำลังหัดพูดมักจะพูดตลอดเวลาอาจจะพูดผิ ด ถูกบ้าง หากเขาพูดจา

ไม่เหมาะสมคุณแม่ควรจะสอน เขาดีๆแทนที่จะบอกว่า ให้หุ บปาก แบบนั้นน่ะ ลูกจะเก็บกด

ไม่กล้าแสดงออก และอาจมีพัฒนาการ ทางการพูดที่ช้าลงด้วย

ลูกอาจเก็บกด เพราะไม่กล้าพูด กลัวแม่จะว่าอะไรให้

5. ทำไมกันทำไมน่ารำค าญเช่นนี้

คำนี้จะบั่ น ทอ น ความรู้สึกและความ เชื่อมั่นของลูกได้อาจจะ ทำให้เขา

เริ่มไม่มั่นใจในตัวเอง ว่าตกลงแล้วพ่อแม่รักเขาอยู่ไหม อาจซี่มเศ ร้ าได้ในบางครั้ง ความมั่นคงในจิตใจ

ของลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นพื้นฐานต่อ ไปในอนาคตด้วยนะ

6. อะไรไม่ได้ดังใจก็ต่อว่าลูก แบบนั้นแบบนี้

คนเป็นพ่อแม่ต้องปรับที่ตัวเองฝึกให้เป็นคนใจเย็นกลับลูกให้ได้

เพราะการบอกว่า เขาเป็นคนซุ่ มซ่ ามนิสัยไม่ดีนั้นมันไม่ได้ช่วยให้เขามีความมั่นใจ

หรือรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเลย แม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดกับเขาโดยตรงแต่สุดท้ายแล้วลูกคุณ

ก็จะเชื่อว่าเขาเป็นคนที่แ ย่ เหมือนที่คุณแม่พูดจริงๆ นั่นแหละ

7. หากห นูทำอย่ างนั้นอย่ างนี้แล้วแม่จะให้

บางครั้งการพูดเช่นนี้มันก็ดีอยู่หลอกนะ แต่การติดสิ นบ นลูกจะทำให้เขารู้สึกได้ว่าทำเพียงเพื่อ ให้ได้รางวั ล แต่ไม่ได้เกิด

มาจากความพย าย ามของเขาเลยลูกจะเรียนรู้ว่า การทำความดีนั้น ต้องมีสิ นรา งวั ลจ้าง

และถ้าหากคุณแม่ ลืมคำสั ญญาที่ให้กับลูกแล้ว เขาจะเรียนรู้ว่าคำสัญญานั้นไม่มีความหมา ยอะไร

8. ไม่อย ากจะเชื่อเลย ลูกจะทำแบบนี้

การที่คุณแม่ไปบอกลูกว่าไม่อย ากจะเชื่อเลยว่าลูกจะทำแบบนี้ อาจทำให้ลูก

รู้สึกไม่มีความมั่นใจ ทั้งยังโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ ว่าเขาทำอะไรก็ผิ ด

และไม่มีวันทำถูกสักอย่ างเลย คุณแม่ควรที่พย าย ามพูดกับลูกดีๆ พย าย ามอธิบายเหตุผล ให้ลูก ฟังจะดีมากนะ

9. ทำแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่ ไม่รักนะ

คำว่าไม่รักจะมีผลกร ะท บต่อความรู้สึกภายในใจลูกได้เป็นอย่ างดี แม้จะคิดว่ายังไง ลูกก็รู้อยู่แล้วว่า คุณแม่รักเขาแต่ลึกๆ ในความเป็นจริงนั้น คำพูดนี้บั่ นท อ นความรู้สึกเขามากเลยจริงๆ ไม่ควรพูดเลยจริงๆ

10. เป็นเด็ กขิ้ แ พ้

การที่เรียกลูกว่าเด็ กขิ้แ พ้ จะทำให้ลูกคุณอาจรู้สึกละอ ายใจคุณแม่ควรฝึกให้ ลูกรู้จักการฝึกฝน ฝึกความพย าย ามจะดีกว่าการที่คุณแม่ พูดทำร้ ายจิตใจลูกแทนที่ลูกจะมีความพย าย ามขึ้น กลับยิ่งทำให้ลูก มีพฤติกร ร มที่ถ ดถ อย

หรืออาจข า ดความเชื่อมั่นและไม่กล้าที่จะตัดสินใจ อะไรได้ด้วยตัวเองทั้งนั้น

11. ทำไมไม่ เหมือนลูกคนอื่นเขาเลยนะ

แม่ไม่ควรที่เอาลูกตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราควรเข้าใจว่าเด็ กแต่ละคน

พัฒนาการ ความคิดที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว พย าย ามทำให้ลูกรู้ว่า พวกเขาพิเศษกันคนละแบบจะดีกว่านะ

12. ทำไม ทำอะไรไม่ได้สั กอย่ างเลยล่ะ

ประโยคนี้เป็นคำที่ฟังแล้ว อาจทำให้ลูกสู ญเสียความมั่นใจไปเลยก็ได้ ลูกอาจทำเต็มที่แล้วนั้นสิ่งๆ นั้นและลูกอาจไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นผลเสี ยในระยะย าว ฉะนั้น ลองเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจ

เวลาลูกทำสิ่งที่ไม่เคย ทำ แบบนี้น่าจะดีต่อตัวลูกนะ

13. เก็บอารมณ์เดี๋ยวนี้

คุณแม่มักหวังดี โดยการบอกลูกว่าไม่ต้องเศ ร้าหรือไม่ต้องกลั ว เพื่อล็ อค อารมณ์ลูก ไม่ให้เกิดปัญหาในทีหลัง ที่จริงแล้ว การเก็บอารมณ์มากจนเกินไป

ไม่แสดงออกนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนเก็ บ ก ด ทีนี้ก็รอเวลาระเบิ ด อารมณ์ในภายหลังความหวังดีขอแม่อาจอลายเป็นสิ่งร้ ายๆ ในวันหลัง

14. ชมพร่ำเพรื่อ

เพราะบางทีการชมลูกโดยพ ร่ำเพ รื่อ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี หากชมลูกบ่อยเกินไปคำชมนั้น ก็อาจจะดูไม่มีความหม าย ทั้งกลายเป็นว่าลูกคิดว่าเป็นเรื่องปกติ

ที่จะได้รับคำชมเหล่านั้น ควรคำชมใช้แค่บางโอกาส ที่เขาทำตัวให้น่าชื่นชมก็พอแล้ว

15. ไม่น่าเชื่อว่า ลูกจะคิดเรื่องไร้ส าระอย่างนี้

ตอนที่ลูกเดินกระแท กเท้ า หรือเดินช นประตู แบบไม่ได้ตั้งใจนั้น เขาอาจมีเรื่องกั งว ลใจอยู่เมื่อคุณแม่ไปต่อว่า ลูกอาจจะรู้สึกเหมือนว่า

ถูกปฏิเสธดูเป็นคนไ ร้ค่ า ทั้งยังต้องการแยกตัวออกห่างจากพ่อแม่มากขึ้น

บางคำพูดมันช่างอ่ อนไหว ก่อนจะพูดอะไรนั้น

ก็ขอให้ได้คิดดีๆ ก่อนที่จะพูดมันออกมา ก็เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครอบครัวของเรา