ทำงาน มาหลายปีเกือบจะรวยแต่ไม่มีเก็บ แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงความรวย..

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกคนต้องการอย ากรวย เพราะการเป็นคนรวยหรือมีเงินเยอะเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็อย ากเป็น เพราะนั่นหมายความว่า

ความสะดวกสบายกำลังรอคอยเราอยู่ เราจะหยิบจับ หรือซื้อหาอะไร ก็เป็นเรื่องง่ายไปเสี ย หมด

และเมื่อหากพูดถึงหน้าที่การงานที่เราทำอยู่แล้ว

ขยัน ทำงาน มาหลายปีเคยสงสัยไหมว่า..ทำไมเรายังใช้เงินเดือนชนเดือน ทำงาน ไม่มีเหลือเก็บสักที

แล้วแบบนี้ เมื่อไหร่จะ “รวย” สักที ไม่ต้องพูดถึง

หรือเป็นเพราะเรามีพฤติก ร ร ม บางอย่าง ที่คอยบั่นทอนเงิ นในกระเป๋าอยู่ ซึ่งถ้าปล่อยไว้แบบนี้

อาจส่งผลให้ชีวิตมีปัญหาทางการเงินไปเรื่อยๆ จนถึงวัยเกษียณ โดยเฉพาะคนที่มีอาชีพอิสระ

เป็นแม่ค้า-พ่อค้าออนไลน์ รับจ้างทั่วไป ไม่ได้มีรายได้ประจำไม่มีสวัสดิการใดๆ รองรับย ามเกษียณ

ควรต้องรีบแก้ไข หลีกเลี่ ย ง 5 พฤติกร ร ม เหล่านี้ ก่อนทำให้ชีวิตพัง!

ทำตามวิธีแก้ไขไปทีละข้อ จนครบ 5 ข้อ ได้แล้ว คุณก็พร้อมจะเป็นคน รวย

มีอิสรภาพทางการเงิน มีเงินใช้ในวัยเกษียณค่ะ

1.ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

หากคุณมีพฤติกรร มหาเ งิน ได้มาเท่าไรก็นำไปซื้อข้าวของตอบสนองความต้องการ

ของตัวเอง โดยลืมคิดไปว่า เราควรเก็บออมเงิ นไว้ เผื่อตอนเกษียณบ้าง ซึ่งพฤติกร ร มใช้จ่ายแบบไม่ยั้งคิดอย่างนี้แหละค่ะ

ที่อาจนำความลำบาก มาให้เราในย า ม แ ก่ ช ร า.. แล้ว แถมไม่มีเรี่ยวแรงจะหาเงิน

ดังนั้น ควรตัดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปบ้าง

2.ติ ด สิ่ ง บั น เ ทิ ง เ ส เ พ ล

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ บุ ห รี่ หรือ การ พ นั น หากได้เส พ ติ ด

สิ่งเหล่านี้ย่อมพาชีวิตไปสู่สิ่งไม่ดีแน่นอน ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ อาจทำให้เราไม่มีเ งินเก็บ

และเป็นหนี้เป็นสิน ทั้งที่จริงๆแล้ว หากเราไม่ใช้เงินหมดไปกับสิ่งเหล่านี้ เราสามารถ

นำเงิ นเหล่านั้น มาเก็บออมทีละเล็กทีละน้อย จนกลายเป็นเงิ นออมก้อนโตได้ หรือ นำไปใช้อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้อีกมาก

3.ไม่วางแผนการเงิน

คุณเคยทราบไหมว่า ในแต่ละเดือน คุณมีรายรับรายจ่าย มากน้อยแค่ไหน

แล้วมีรายรับมากกว่ารายจ่าย หรือรายจ่ายมากกว่ารายรับ หากไม่เคยทราบเลย นั้นแสดงว่า

เราไม่ได้วางแผนการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นช่องโหว่ทางการเงินที่ร้า ย แ ร ง

“เพราะ เมื่อไม่รู้ว่าตัวเองเสียเงินไปกับอะไรบ้าง”

ก็จะไม่เห็นว่าพฤติกร ร ม การใช้เงิ นของเราเหมาะสมหรือไม่แถมบางคนยังชะล่ า ใจเกินไป

คิดว่าตอนนี้ “อายุยังน้อย” ยังหาเงินได้เรื่อยๆ การค้าขายยังดี งานยังมีเข้ามาเยอะ

เลยเอาไว้ทีหลัง ทั้งที่ถ้าบริหารการเงินให้ดี เราอาจมีเงินเหลือไว้เก็บออมเพื่ออนาคตก็ได้นะ

4.ไม่รักษาสุขภาพ

สุขภาพดีไม่มีขาย แต่ถ้าเราสุขภาพแย่ขึ้นมาเมื่อไหร่ คงต้องควักกระเป๋าจ่ายไม่น้อยแน่นอน

โดยเฉพาะคนที่ไม่ดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่เคยออกกำลังกาย จะมีโอกาสเจ็ บ ป่ ว ยมากขึ้น และหากเราเป็นคนที่ทำงานอิสระ ไม่มีสวัสดิการรองรับเหมือนข้าราชการ

และพนักงานประจำ หากป่ ว ย ขึ้นมา ต้องจ่ายค่ารักษาพย าบาลเอง บอกเลยว่าได้ไม่คุ้มเสียค่ะ

คงจะดีกว่า! หากเราดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพย าบาลได้

5.ลืมคิดถึงอนาคต

เวลาไม่เคยรอใคร เราเองก็แก่ตัวลงเรื่อยๆ หากไม่รีบออมเ งิน เพื่ออนาคต

ไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มๆ สาวๆ แล้วไปรอเก็บเงิน ช่วงใกล้เกษียณ อาจไม่ทันเวลา ดังนั้นการเตรียมพร้อม ทางการเงิ นเพื่อวัยเกษียณ จึงเป็นสิ่ง “จำเป็น” ซึ่งปัจจุบันมีตัวช่วย

การออม เพื่อเกษียณให้เลือกมากมาย เช่น กองทุนรวม RMF ประกันชีวิตแบบบำนาญ รวมทั้งกอช.หรือกองทุน การออมแห่งชาติ ที่เมื่อออมแล้ว จะได้รับเ งินสมทบ

จากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ และได้รับผลตอบแทน จากการนำเงิ นไปลงทุน

พออายุ 60 ปี ยังมีเ งินบำนาญไว้ใช้ทุกเดือน สูงสุด 7,xxx บาท ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออมเงิ นที่น่าสนใจ

” ชีวิตสามารถเข้าใจย้อนหลังได้ แต่ไม่มีวันกลับไปเเก้ไขได้อีกครั้ง

จงฝากชีวิตไว้กับสติ และปัญญา อย่ าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็น “