ทำไมคนที่มีเงินเก็บถึงชีวิตดี..มีโอกาสดูปลอดภัยด้านการเงินมากกว่าคนอื่น

ข้อดีของการมีเงินออมนั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางที เหตุผลดี ๆ สักข้อ อาจจะเป็นแ ร งบั น ด าลใจ ให้คุณก็เป็นได้

เงินออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงินออม เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉินไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออมมีเงินเ ก็บก็จะไม่เครียดหน้านิ่ว คิ้ ว ขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเงินออมจะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออมก็ไม่ต้องเหนือย ในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้นชีวิต มีอิสระมากขึ้นอยากทำอะไร ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย

เพราะตัวเอง ก็เ จ็ บป่ ว ย มีหลายโรคหากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบ ากลูกหลาน

แต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไ ม่ดีก็ได้ หากลูกหลาน นิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซม ข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ บ้านรถเครื่องมือ มีโอกาสชำรุด

เสี ย หายตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้ เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้

เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดีย ามเดื อ ดร้ อ น ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมี คร า วเ ค ร าะห์สลับกันไป

มีเงินออมทำให้ เป็นคนที่มี ความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว

แต่ไม่มีอะไร เป็นชิ้น เป็นอันเลยดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใ ช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็น ต่อการใช้ชีวิต หากมีเงินออมชีวิต ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงินออมทำให้ชีวิต ไม่ลำบ ากหากตกงาน

เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปทำให้งาน บางอย่างต้องล้มหาย ต ๅ ย จากเช่นพนักงานธนาคาร สำนั กพิ มพ์

ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัว รับมืออย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์ เข้ามาใช้

ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้

เงินออมมีส่วนช่วยประเทศ ช า ติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้ เงินไปลงทุนต่า งๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือ

ประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริง ๆ เงินออมเป็นหลักฐาน ค้ำประกันก า ร กู้ เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วยให้มี

ความน่าเชื่อถือ หากจะต้อง ทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้อบ้านที่ดิน

เงินออมช่วย ทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่างการซื้อหุ้นแล้ว ได้เงินปันผล ทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้น

ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเรา ทุกปี อย่างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน

ก็จะมีรายได้ จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอ ต่อการใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนสบาย ๆ ข้อดี ของการมีเงินออม ยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์

กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้

อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

การออมเงินเป็นวิธีการสะสมทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งการมีแผนสำรองหรือมีเงินสำรองไว้ประกันความไม่แน่นอน

ในอนาคตเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และการออมเงินก็เป็นหนึ่งในการป้องกันความเสี่ ย งนั้น

โดยปกติแล้วผู้คนมักจะตั้งเป้าการออมเพื่อหาวิธีที่สอดรับกับตัวเอง..

 

ขอบคุณ : s i a m e b o o k