สุขภาพ

รู้จักการแบ่งเก็บเงินด้วยแบบ 6 โถ เปลี่ยนชีวิต..ให้เป็นเศรษฐี

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการออมเงินได้นั้น สิ่งแรกที่สำคัญคือการบริหารเงิน ที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

เพราะถ้าหากเรามั วแต่สนใจ ในเรื่องของการออมเงินจน ไม่ได้ มองถึงจุดอื่น ในที่สุดแล้ว

เงินที่เก็บออมไว้ ก็ต้องถูกใช้จ่ายออกไปอยู่ดี วันนี้ก็เลยขอหยิบเอา วิธีการบริหารรายได้ แบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้จริงแถมยังเป็นวิธีที่ช่วยบริหารเงิน

อย่างมีประสิทธิ ภาพโดยไม่จำเป็น ต้องมีความรู้ด้านการเงินมากมาย

วิธีนี้ เรียกว่า J A R S S y s t e m ค่ะ J A R S S y s t e m เป็นหนึ่งใน

วิธีการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ คิดค้นขึ้นโดย T H a r v E k e r นักพูดและนักคิดทางด้านการเงินการลงทุน

เจ้าของหนังสือ S e c r e ts o f t h e M i ll i o n a i r e Mi n d เ มื่ อ ปี 2007

ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมาก วิธีหนึ่งใจความสำคัญของทฤษฎีนี้

คือการแบ่งรายได้ที่ได้รับทั้งหมดต่อเดือนออกเป็น 6 ส่วน

โดย T H a r v E k e r ไ ด้ใช้โหลเป็นสัญลักษณ์แทนในแต่ละส่วนและในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีเปอร์เซนต์ในการแบ่งรายได้ ที่แตกต่างกันดังนี้

โหลใบที่ 1 –โ หลเพื่อความจำเป็น

เงินในส่วนนี้เป็นเงินที่จะถูกแบ่งไว้เพื่อใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติม

เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟ ค่าน้ำมัน รถและหนี้สินต่าง ๆ โดยคิดเป็น 55 % ของรายได้ทั้งหมด

โหลใบที่ 2 – โหลเพื่อการพักผ่อน

10 % ของรายได้ทั้งหมดในส่วนนี้ จะเป็นเงินที่นำไปใช้จ่ายส่วนตัวตามใจ ชอบถือเป็นรางวัลสำหรับ

ความเหนื่อยยากในการทำงานแต่ละเดือนเป็นเงินที่คุณจะสามารถใช้ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง

โหลใบที่ 3 –โหลเพื่อการลงทุน

เพื่อความมั่นคงทางการเงิน ย ามเกษียณ การลงทุนถือเป็นเรื่องสำคัญ และข าดไม่ได้

โดยการลงทุนมี อยู่หลายรูปแบบให้เลือกตามความชอบอาทิ กองทุน,หุ้น,ประกัน แบบสะสมทรัพย์, เงินฝาก ด อ กเบี้ ยสูง,สลากออมสิน หรือ การซื้อสินทรัพย์

เพื่อเก็งกำไรเป็นต้น โดยคิดเป็น 10 % ของรายได้ทั้งหมด

โหลใบที่ 4 – โหลเพื่อการแสวงหาความรู้

ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับ การเรียนรู้ดังนั้นลองแบ่งเงินสัก 10 % ของรายได้ทั้งหมด ผันเป็นเงินเพื่อการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมซึ่งไม่จำเป็นต้องจำกัด อยู่ที่การสมัคร เรียนเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงการซื้อหนังสือ การอบรมสัมมนา และการเข้าเวิร์กช็อป ในสิ่งที่ตัวเองสนใจ

โหลใบที่ 5–โหลเพื่อการให้

การอยู่ร่วมกัน ในสังคมเราควรรู้จักแบ่งปัน ฉะนั้น เราควรจัดสรรเงิน 5% ของรายได้ทั้งหมด

เพื่อบริจาคหรือให้การช่วยเหลือองค์กร การกุศลต่าง ๆ รวมถึงซื้อของขวัญให้กับ คนใกล้ชิดในโอกาสพิเศษเป็นต้น

โหลใบที่ 6 – โหลเพื่อการออม

การวางแผนและตั้งเป้าหมายค่าใช้จ่าย ในระยะย าวเช่นเบี้ ย ประกันชีวิตต่อประกันรถยนต์ซื้อบ้าน

วางแผนแต่งงานค่าเล่าเรียน ของลูกเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้น เราควรจัดสรรเงิน 10% ของรายได้ทั้งหมด

เพื่อเก็บออมไว้ใช้ ตามแผนที่ได้วางไว้ หากคุณเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้จ่ายคุณจะสบายใจ เพราะมีเงินใช้จ่ายโดย ไม่ต้องไปหยิบยืม

คนอื่นให้เป็นหนี้อย่างไร ก็ตามนอกจากการออมเงิน เพื่อใช้จ่ายในระยะย าวแล้ว

หากลองมองไกลกว่านั้น วันใดที่เราอายุ 60 ปี ก้าวสู่วัยเกษียณที่สุขภาพ อาจเริ่มทรุดโทรม ไม่ได้มีเรี่ ย วแ ร ง

ทำงานเหมือนตอนนี้ เราจะทำอย่างไร ? แล้วเรา เตรียมเงินออมไว้ เพียงพอสำหรับ

อนาคตแล้วหรือไม่ยิ่งถ้า ใครมีรายได้ไม่แน่นอน เมื่อถึงเวลาเกษียณคิดไว้ หรือ ยังว่าหาเงินที่ไหน

มาซื้อหาอาหารจะหาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ได้มี บำเหน็จ-บำนาญ

เหมือนข้าราชการหรือพนัก งานบริษัท แต่ปัญหานี้ จะหมดไป เพียงคุณออมเงิน กับกองทุน

การออม แห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถเริ่มออมขั้นต่ำแค่ 50 บาท แถมยังมีความยืดหยุ่น

สูงมีมากออมมากมีน้อยออมน้อย ไม่บังคับต้องส่งทุกเดือน โดยที่ยังได้รับสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ

เหมือนเดิมอีกทั้งยังได้เงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด1 00 % และผลตอบแทน จากการลงทุนช่วยให้อุ่นใจ

อย ากจะสร้างพื้นฐาน ทางการเงิน ที่ดีไว้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงย ามเกษียณ ลองบริหารเงินแบบ 6 โหลกันดูนะคะ

ขอบคุณ : m o n e y . k a p o o k