ข้อคิด

เรื่องเล่าของหญิงสาวกับแม่สอนใจการเลี้ยงลูกได้ดีมาก(ฝากถึงแม่หลายๆคน)

มีคุณแม่ท่านหนึ่ง เล่าเรื่องของลูกสาว และขอคำปรึกษาว่าจะแนะนำลูกอย่างไรดี?

ลูกสาวเป็นเด็กดี มีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่โลกในความเป็นจริงก็ไม่เหมือนที่เราคาดหวัง

บางครั้งแม้ลูกจะมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่เพื่อนๆ บางทีก็ไม่ได้ให้ความมีน้ำใจตอบ แถมบางทียังถูกเพื่อน แ ก ล้ ง

และเอาเปรียบ ลูกสาวคุณแม่ ผิ ด หวังกับสิ่งเกิด เลยไม่แน่ใจว่า การมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แบบนี้ถูกหรือไม่!!

แม่สงสัยและเริ่มไม่แน่ใจว่าจะตอบลูกอย่างไรดี?

1. คุณแม่ต้องมีความเชื่อมั่นก่อนในเรื่องการทำความดี มีน้ำใจกับคนรอบข้าง

จึงจะให้ความเชื่อมั่นกับลูกได้และต้องให้กำลังใจและชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่ลูกทำไป

พ่อแม่บางคน อาจจะบอกลูกว่า…“ถ้าเป็นแบบนั้น เราก็ไม่ต้องไปดีกับคนอื่นมาก” หรือ “สังคมก็เป็นแบบนี้

ไม่มีใครจริงใจกับเรา”แม้กระทั่ง สอนให้ลูกมองโลกในแง่ร้ๅย ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องทำดีกับใคร

ไม่ต้องจริงใจกับใครด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังทีหลังคำสอนเหล่านี้ ทำให้เกิดความ ก ลั วในใจเด็ก

แล้วถ้าได้ฟังบ่อยๆ เด็กบางคนมีความหวาดระ แ ว งไม่กล้ๅที่จะเปิดใจสร้ๅงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใคร

กลายเป็นแผลในใจของเด็ก พ่อแม่ควรให้ความมั่นใจกับเด็กให้มีกำลังใจและแน่วแน่ในความดีที่เราทำไป

อย่ๅงน้อยๆ สิ่งดีที่ทำก็ดีกับตัวเอง ให้มีความหนักแน่นในความดีที่เรายึดมั่น

2. รับฟังและยอมรับความรู้สึกผิดหวังของลูก…บอกกับลูกว่า…เป็นธรรมดาที่ชีวิตเราต้องเจอเรื่องผิ ด

หวัง เรื่องบางเรื่องก็ไม่เป็นเหมือนที่คาดหวัง เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือ

“เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของคนอื่นได้” เราทำได้แต่เพียงตัดสินใจว่า เราจะทำแบบไหน

เป็นอย่างไร?

3. เข้าใจในตัวตนและให้ลูกได้ตัดสินใจและเรียนรู้เองว่า จะทำอย่างไรต่อไป…บทเรียนที่เขาได้เรียนรู้

จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนเขาในวันข้างหน้า ว่าเป็นธรรมดาที่ในชีวิตของคนเรา

ต้องพบเจอกับเรื่องผิดหวัง และหลายๆครั้งที่ความผิดหวังที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้

เพราะเกิดจากคนอื่นก็ขอให้อย่ๅท้อแท้ และมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเขียนมาถึงตรงนี้

ทำให้หมอคิดถึงคำพูดหนึ่งที่บอกไว้ว่า…“เรามีน้ำใจกับเขา ถึงเขาไม่เห็น น้ำใจเราก็ยังมีอยู่

การที่เขาไม่มีน้ำใจกับเราไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีน้ำใจไปด้วย น้ำใจอยู่ที่คนให้ ไม่ใช่คนรับ”

 

“อย่าสอนลูกให้เป็นแบบนั้นแบบนี้จงสอนลูกให้ลงมือทำ
อย่าสอนลูกให้รู้จักแบ่งปันเพียงเพราะอย ากให้คนอื่นเป็นเหมือนเรา
เพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะตัดสินคนอื่นด้วยคุณค่า
ไม่ใช่ตัดสินเพียงเพราะเราให้เขาเขาต้องให้เรากลับคืนมา
และนี่คือที่มาของคำว่า “น้ำใจอยู่ที่ผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับ”
จงให้เพราะเราอย ากให้ไม่ใช่ให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทน”

 

ขอบคุณ : t o u r-t a k j a