ข้อคิด

10 แนวคิดของพ่อแม่สอนลูกให้เข้มแข็ง เมื่อไปสู่โลกภายนอกจะเอาตัวรอดได้

1. สอนให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริง ของชีวิต

คนเราตัดสินใจ กับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตได้ด้ว ยคุณค่ากับเรื่องที่เราควรสอน ให้ลูกของเรามองเห็นคุณค่า ในตัวเองและเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่าเหล่านั้นเอาไว้ให้ดีด้วย

2.ไม่คาดหวัง ใหลูกสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่น

เพราะทางที่ดีนั้น เราควรสอนให้เขามีความพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบที่สุดสอนให้เขารู้ว่า เราสามารถล้ มเหลวได้

และสิ่งเหล่านี้ มันจะช่วยให้พวกเขาได้ฝึกการเรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสร รคต่างๆ ได้ดี ทั้งยังมีความสุขกว่าเ ด็กที่พยายามทำทางให้สมบูรณ์แบบ

3. สอนให้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยที่มีความสร้างสรรค์ด้วย

เชื่อว่าในชีวิตจริง เราไม่สามารถเลี่ยงที่จะต้องเจอกับเรื่องราวที่ผิดหวังได้ ทุกคนล้วนแล้วต้องได้เจอเรื่องราวเหล่านี้ ตั้งแต่เป็นเด็ก ไม่ว่าจะเคยสอบตกหรือล้มตอนกำลังหัดเดิน

และพ่อกับแม่ก็สามารถ ฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจ ของลูกได้ โดยการไม่เข้าข้างลูก แต่จงสอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาด จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ด้วย

4.ฝึกให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพลาดที่ผ่านมา

ความที่เรารักลูก เราเองต้องการมั่นใจ กับสิ่งที่ลูกทำ เช่น พยายามตรวจการบ้านให้เช็ คกระเป๋านักเรียนว่าเขาเอาทุกอย่างไปโรงเรียนครบหรือเปล่า

และทางที่ดีหากเป็นเช่นนี้ เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้ จากความผิดพลาดของตัวเองเพื่อให้เขาได้พัฒนา ได้เรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาด้วยตัวเขาเองดีกว่านะ

5. อย่าให้ความกลั ว เป็นสิ่งที่ทำให้เขาตั ดสินใจอะไรบางอย่าง

ก็จริงที่ว่าพ่อแม่ มีหน้าที่ต้องปกป้องลูก จาก อั น ต ร า ย ทั้งหลายที่เข้ามา แต่เราก็ควรให้พวกเขาได้รู้จักเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัว

ด้วยสอนให้รู้ถึงถึง อั น ต ร า ย ต่างๆ สอนให้เขาเข้าใจ ถึงความรู้สึกกลั ว ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัวบ้าง

6.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกๆ

เชื่อว่ามีพ่อแม่จำนวนไม่น้อย เลยต้องการให้ลูกมีความสุขดังนั้นก็จะพยายาม สร้างความสุขให้ลูก ด้วยวิธีการต่างๆ มากมายแต่อย่าลืมว่าในโลกของความเป็นจริง ความสุข ความทุกข์ นั้นเป็นความรับผิดชอบของคนนั้นๆ

เพราะงั้น เราควรที่จะสอนให้ลูกมีความสามารถใน การจัดการอารมณ์ตัวเองได้ และสอนให้พวกเขาเรียนรู้ว่าความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเอง ไม่ได้กับคนอื่นเลย

7. ปกป้องลูกจากความผิดหวังและความ เ จ็ บ ป ว ด

เชื่อว่ามนุษย์ทุกคน เจอกับความผิดหวังและถือเป็นเรื่องปกติ คนเป็นพ่อแม่ ก็คงไม่อยากเห็นลูกของตัวเองต้องผิ ดหวังหรอก หลายคนพยายามปกป้องลูกจากความรู้สึกนี้

ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว แน่นอน ทางที่ดีนั้นควรฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวังบ้าง แต่เราก็คอยอยู่ข้างๆ พวกเขาคอยแนะนำให้กำลังใจพวกเขาเสมอ ในการจัดการกับความรู้สึกด้วย

8.ให้อำนา พวกเค้าในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

การฝึกให้เด็กกล้า ตัดสินใจเองได้ โดยการฝึกให้มีโอกาสในการตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้พวกเค้ามีความมั่นใจ

แต่อย่างไรซะ ก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ ถึงหน้าที่และบทบาทของคนในบ้านด้วย อย่างพ่อแม่ พี่ แม้แต่ญาติผู้ใหญ่ที่พวกเขาควรจะแสดงความนับถือนั่นเอง

9. ฝึกให้ลูกมีวินัย ไม่กลัวต่อการถูก ล ง โ ท ษ

การลงโท ษนั้นคือการที่เราทำโท ษ หากเขาทำผิดแต่การฝึกความมีระเบียบวินัย คือการฝึกให้พวกเค้าสร้างอุปนิสัยที่ดี ที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคตการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย

อาจทำได้โดย ให้พวกเค้าได้เรียนรู้ถึงผล กระทบจากการที่ไม่ทำอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่การ ล ง โ ท ษ และการที่พวกเค้ารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสียกับชีวิตของพวกเค้า ได้ด้วยตัวเอง

10. ฝึกให้มีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็นอุปนิสัย ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อประสบความสำเร็จในอนาคตเพราะงั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในกิจกรรม

หรือหน้าที่ของตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็กอย่างการที่ทำการบ้านหรือแปรง ฟั น ก่อนเข้านอน

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a