ข้อคิด

5 ข้อคิดของคนที่เรียนไม่เก่ง โตมาทำไมชีวิตได้ดี

หากเราลองมองย้อนกลับไปในวัยเรียน เห็นตัวเองเป็นอย่ างไรกันบ้าง บ้างอาจเกเร ไม่ค่อยชอบเข้าเรียน

หนีไปเล่นเกม บ้างอาจตั้งใจเรียน เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทย าลัยที่ตัวเองหวัง

แต่เชื่อแน่ว่าเ ด็กตั้งใจเรียน นั่งอยู่หน้าห้องคงเป็นส่วนน้อยแน่นอน ส่วนเ ด็กหลังห้องแบบเราๆ

แล้ว เรื่องเรียนถือเป็นปัจจัยรองอย่ างช่วยไม่ได้ ซึ่งมีคำเฉพาะสำหรับใช้เรียกนักเรียนกลุ่มนี้

ว่านักเรียนเกรด Cตั้งใจเรียนถือเป็นสิ่งดีมาก แต่เราเพียงแค่อย ากหยิบยกอีกแง่มุมหนึ่งของคำถามที่ว่า

ทำไมเ ด็กเรียนไม่เก่ง ถึงมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างดี ขัดจากคำดูถูกที่อาจารย์ได้พร่ำบอกเขามาให้ดูก็เท่านั้นเอง

1. พวกเขามีคำจำกัดความของคำว่า ความสำเร็จเป็นของตัวเอง

นักเรียนเกรด C มักรู้ว่าความสำเร็จของพวกเขา ไม่ได้มาจากการที่ได้เกรดเอในห้องเรียน

เพราะเ ด็กเหล่านี้รู้ว่า ความสำเร็จมักเกิดมาจากการ

สั่งสมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกมากกว่า และพวกเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่ างไร

เพราะพวกเขามีหนทางที่เขาได้เลือกไว้ในใจอยู่แล้ว

2. พวกเขามักมีเรื่องใหญ่กว่าที่ต้องกังวล

น่าแปลกที่มีผลการยืนยันที่น่าสนใจว่า หากเราตั้งใจเรียนมากเกินไป จะทำให้เราไม่มีเวลาคิดถึงอนาค ต

อย่ างจริงจัง นี่เองเป็นหนึ่งในเห ตุผลที่ทำให้นักเรียนเกรด C

มักประสบความสำเร็จในชีวิตหลังการเรียนจบ เพราะเ ด็กเหล่านี้คอยเฝ้ารอ และคิดมาตลอดถึงชีวิต

หลังการเรียนจบ ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตที่แท้จริง

3. พวกเขามักไม่พย าย ามประจบประแจงผู้บังคับบัญชา

นักเรียนเกรด C มักไม่เคยมีพฤติกร รมประจบประแจง หรือคอยเอาใจอาจารย์ของพวกเขา

พวกเขาจะเคารพรักครูของพวกเขา แต่จะไม่ได้ต้องทำตาม หรือเชื่อในทุกสิ่งที่ครูของพวกเขาพูด

เพราะเ ด็กเหล่านี้ไม่เชื่อว่าการที่ทำทุกสิ่งตามที่ครูสั่ง จะเป็นหนทางเดียวที่จะนำพาเขาไปสู่คว ามสำเร็จ

ในการดำเนินชีวิตในอนาค ต โดยพวกเขามักมีความคิดว่า ความก้าวหน้าในอนาค ตคือ

สิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องสร้างขึ้นเอง

4. พวกเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษา

นักเรียนเกรด C จะไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบการศึกษ าที่ตีกรอบอยู่ภายในห้องเรียน พวกเขาเชื่อในการเรียนรู้

ที่อยู่ภายนอกมากกว่า เพราะรู้ว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์

อีกทั้งยังไม่กลัวที่จะท้าทายตัวเอง แม้การท้าทายไปสู่หนทางนั้น อาจอึดอัดจากการค้านสายตา

ของบุคคลอื่น แต่นักเรียนเกรด C รู้ว่า มันก็อึดอัดน้อยกว่า ที่จะต้องเดินไปในหนทางที่ผิ ดพลาด

และไม่ใช่ตัวเอง

5. พวกเขามักจะเรียนรู้โดยตรงมากกว่า

นักเรียนเกรด C มีความคิดว่า การที่จะต้องเรียนรู้อะไรสักเรื่องหนึ่ง การที่พาตัวเองไปเรียนรู้กับมันโดยตรง

ถือเป็นสิ่งสำคัญ นี่เองเป็นเห ตุผลว่า เมื่อเ ด็กเหล่านี้สนใจอะไร พวกเขาก็จะทุ่มเทตัวเขา

ต่อการเรียนรู้สิ่งนั้นสุดตัว อีกทั้งพวกเขามักกำหนดทิศทางก ารเรียนรู้ในแบบของพวกเขาเอง

โดยไม่ต้องการคำตอบสูตรสำเร็จจากผู้อื่น แต่พวกเขาจะมีวิธีการเรียนรู้ในแบบของตัวเอง

อ่านแล้วเป็นอย่ างไรกันบ้าง มีใครเป็นนักเรียนเกรด C กันบ้างหรือเปล่า เชื่อว่าคงมีอีกหลายคน

ที่จบการศึกษามาแล้วตอนนี้ และกำลังพย าย ามสุดวิถีทางในการไล่ล่าความฝันให้เป็นจริงอยู่ เ

ราเชื่อเหลือเกินว่าความทุ่มเทถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้ ดังนั้นอย่ าท้อ

จงสู้ไปเพื่อความฝัน เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดแล้วล้มเหลว นั่นคือวิธีเดียวที่จะยอมให้คำพูดของเหล่า

ครูบาอาจารย์ ที่เคยดูถูกไว้เป็นจริง แบบนั้นเราจะยอมได้เหรอ

“ปลาไม่ผิดที่บินไม่ได้
นกผิดตรงไหนที่ว่ายน้ำไม่เป็น
คนที่เรียนไม่เก่งก็ไม่ได้แปลว่า..โง่”

 

ขอขอบ : u n l o c k m e n