ข้อคิด

ถ้าอย ากมีความสุข อย่าคิดเป็นหัวหน้าคน..

แจ๊ค หม่า มหาเศรษฐีระดับโลก ที่ทุกคนเคยได้ยินชื่อเสียงครั้งหนึ่งถูกเชิญให้ไปบรรย ายในหัวข้อ

“การเป็นผู้นำ” ได้เผยแนวคิดของตนเองที่ว่า…“อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า หากอย ากมีความสุข”

ซึ่งได้สอนถึงแนวทาง การเป็นผู้นำหรือการเป็นหัวหน้าว่าการเป็นผู้นำและการเป็นหัวหน้านั้นแท้จริงแล้ว

ควรมี บุคลิกทัศนะคติและการวางตัวในบทบาทหน้าที่อย่างไรซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็ นใหญ่มาดูกันเลย

ว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะได้นำไปสำรวจและ ปรับใช้ให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับตนเอง

1. คุณต้องคอยผลักดันผู้คน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหา ที่มีความย ากลำบากแจ๊ค หม่า มีคำแนะนำคำให้กำลังใจที่ติดหูว่า…

“แม้วันนี้มันจะแ ย่ และพรุ่งนี้ จะยิ่งแ ย่ ลงไปอีก แต่วันข้างหน้ามันจะกลายเป็น สิ่งสวยงาม”

การเป็นผู้นำ คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกทีม เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่แ ย่ๆ ไปได้

โดยการไม่ยึดติกับอดีต ทำให้รู้ว่าพรุ่งนี้ก็สามารถทำให้เป็นวันที่ดีสำหรับเราได้การเป็นหัวหน้าคน

ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่ใช่แค่การเดินชี้นิ้ว สั่งลูกน้องไปวันๆ แต่คุณต้องมีความรู้ และ ความสามารถ

มีความใส่ใจกับลูกทีมของคุณทุกคนเพื่อที่จะให้งานของคุณนั้นทำงานให้เกิดผลประโยชน์

และประสิทธิภาพมากที่สุด

2. การเป็นผู้นำไม่ได้สนุกอย่างที่คิด

แจ๊ค หม่า มีพนักงาน ในบริษัทนับหมื่นๆ คนแม้ว่าเขาจะมีการบริหารที่ดูเหมือนง่ายในสายตาคนทั่วไป

แต่ชีวิตของเขาไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิด จนมีประโยคเด็ ดออกมาว่า..“หากอย ากมีชีวิตที่มีความสุข

อย่าริคิดเป็นหัวหน้า”เพราะชีวิตเต็ม ไปด้วยความกดดัน หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาคุณจะต้องแสดงออก

ถึงความเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขโดยทันทีอย่าโยนความผิดให้ลูกน้องเด็ดขาด

3. คุณต้องมีความรัก

การเป็นหัวหน้าควรมี 3 สิ่งด้วยกัน ประกอบด้วย IQ EQ และ LQ เชื่อว่า ณ ที่นี้คงรู้จัก IQ

(ความฉลาดทางปัญญา) กับ EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) เป็นอย่างดีส่วน LQ

นั้นคือ “ความรัก” การที่เราเป็นหัวหน้าคนนั้น คุณจะต้องมีความรักให้กับลูกทีม ให้กับพนักงานของคุณ

พร้อมที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์มากที่สุด เพราะพวกเขาเหล่านี้

จะอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวคุณเองเพราะฉะนั้น การที่มีความรักเป็นสิ่งที่สำคัญืในหลายๆ

ครั้งหัวหน้ามักไม่ได้เป็นที่ยอมรับ จากคนภายในทีมเนื่องจากขาดความรักความใส่ใจ และความเข้าใจ

จึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างย ากลำบากไม่ค่อยประสบผลสำเร็จและความราบรื่นก็เป็นไปได้ย าก

การเป็นหัวหน้า หรือความเป็นผู้นำนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ที่ได้รับหากแต่ขึ้นอยู่กับความน่าเคารพ

น่านับถือของลูกทีมที่มีให้ต่อคนๆ นั้นจะเป็นผู้นำได้อย่างไรหากไม่มีใครเดินตามคุณ

จะเป็นผู้นำได้ก็ต่อเมื่ออย ากมีคนเดินตามคุณ

 

ขอบคุณ : s m a r t s m e