6 วิธีรับมือกับคนที่นิสัยแย่ๆในที่ทำงาน

1.คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักคิดว่าตัวเองเก่งและรู้ดีที่สุด ในการทำงานแต่ละเรื่อง จนขาดการรับฟังผู้อื่นเพราะมองว่าเสียเวลา

และเข้าใจดีอยู่แล้วโดยลืมมองไปว่า การทำงานอาจต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ทำใจเยอะๆ ปล่อยวางเชิงอารมณ์เยอะๆ ก่อนที่เราจะสื่อสารกับเขาและเตรียมข้อมูลที่จะสื่อสารให้แปลกและแตกต่าง

จนเขาคาดไม่ถึงและพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น หากคนที่ไม่รับฟังเป็นหัวหน้างานเรา และเราได้นำเสนอข้อมูล

ไปให้พิจารณาแล้วหากเขาไม่ตัดสินใจ จงก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100 % ต่อไป

หรือหากรู้สึกไม่มีความสุข ในการทำงานกับคนแบบนี้ จงมองทางเลือกอื่นๆ ไว้บ้ างครับ เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

2.คนที่มักกังวลตลอดเวลา

คนประเภทนี้มักขี้กลัวและไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆ จนขาดการลงมือทำที่มากพอ

และไม่กล้าเสนอแนะความคิด ได้แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้องประเภทนี้ ควรให้กำลังใจและพร้อมรับฟัง ในการมอบหมายงานทุกๆ ครั้ง

ว่าสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วนแต่ต้องพร้อมให้โอกาสเขาพูด

ถึงกรอบเวลาที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ๆ โดยค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปอย่าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

3.คนที่ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้วันๆ ไม่ค่อยทำงานชอบจับกลุ่ม นินทาว่า ร้ า ย คนอื่น

เพราะมักมองคนอื่นในการจับผิดมากกว่าการจับถูก มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่อหน้า

อย่างลับหลังอย่างโดยเฉพาะการจับกลุ่ม นินทาหัวหน้าตนเองเห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ ชวนไปคุยด้วยคำว่ามารยาท ไม่ควรหลีกหนี แต่ก็ไม่ควรพูดสมทบแค่รับฟัง

เพราะไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งนั้น หรือถ้าไม่อยากเสียเวลาในการทำงานไปนั่งรับฟังเรื่องไร้สาระ

ก็ปฏิเสธออกไปโดยอ้างงาน ที่เยอะต้องรีบสะสาง แต่ต้องรู้จักพูดนะครับ เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อยากฟัง

4.คนที่ชอบฆ่ าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน

คนประเภทนี้ ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน ไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดี อิจฉาคนไปวันๆ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อยู่ห่างๆ จะดีที่สุด แต่หากต้องทำงาน ร่วมกัน ต้องยอมรับและเน้นความเป็นมืออาชีพ

คือประสานงานเท่าที่จำเป็นต้องทำมีแผนสำรองเผื่อไว้ กรณีที่คนประเภทนี้แกล้งเรา

อย่าประมาท ครับ และหากไม่ต้องทำงานด้วยก็ควรอยู่ห่างๆ ไว้ย่อมปลอดภัยที่สุด

5.คนที่ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ไม่ค่อยชอบลงมือทำงานแต่ชอบพูดคุยโม้โอ้อวดไปวันๆ

ว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้พอจะทำงานก็หมดเวลาเลิกงานกลับบ้ าน

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดีถึงความสามารถ ของเขาที่เขามีให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ

และกล้าลงมือทำให้เห็นประจักษ์กับสายตาผู้อื่น อย่าไปว่าเขาในแง่ ร้ า ย คนพวกนี้

ชอบต่อต้านครับ แรงมาก็อย่าไปแรงกลับควรผ่ อ นหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

6.คนที่ชอบเงียบ ไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่น

มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะครับ คนประเภทนี้มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใครในออฟฟิศ

เวลาทำงานหากรับเรื่องมาก็เงียบเหมือนเดิม ไม่แจ้งความเคลื่อนไหวให้คนที่ประสานงาน

รู้ว่างานไปถึงไหนแล้วส่งอีเมล์ไปก็ไม่เคย ตอบกลับรับปากว่าจะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากต้องประสานงาน กับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อสื่อสาร 2 ทาง โดยการส่งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูล

และจากนั้นควรโทรหา หรือเดินไปพูดคุยกับคนประสานงาน ถึงงานที่แจ้งไปเพื่อพูดคุยมากกว่ารอการตอบกลับ

ผ่านอีเมล์เพียงอย่างเดียวการส่งอีเมล์เพื่อ เป็นการบันทึกข้อมูลเชิงลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐาน

ในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่ากับการพูดคุยกันเยอะๆ เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้รับสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการทำงานนะครับ

 

ขอบคุณ : J u n j a o n e w s